;

Foto: Mette Frederiksen besøgte sammen med Beboerbladet Vivaboligs afdeling 5 på Ranunkelvej på Konvalvej i Aalborg. Her fik hun blandt andet en snak med Lissy Christensen, der har boet i afdelingen siden 1983. Foto: Simon Jeppesen / Stefan Kai Nielsen

Foto: Mette Frederiksen besøgte sammen med Beboerbladet Vivaboligs afdeling 5 på Ranunkelvej på Konvalvej i Aalborg. Her fik hun blandt andet en snak med Lissy Christensen, der har boet i afdelingen siden 1983. Foto: Simon Jeppesen / Stefan Kai Nielsen

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti lovede god renoveringsramme

16. jul 2019

Landsbyggefonden er ikke kun for de mest udsatte boligområder. 


Til efteråret skal Folke­tingets par­­tier forhandle ny boligaftale. Resultatet bliver afgørende for, hvor mange penge Landsbyggefonden i de følgende år må bruge på at re­no­vere almene boligafdelinger. I alt 60.000 boliger står aktuelt i kø til støtte til renovering.   Under valgkampen talte Be­boer­bladets redaktion med Social­de­mo­kra­tiets formand og statsmi­nister­kan­didat, Mette Frederiksen, om ef­terårets forhandlinger.

 

 

Vi vil arbejde for, at Landsbyggefonden kan bruge så mange penge på renoveringsstøtte, at vi også fortsat har tidssvarende og billige almene boliger. Det er et af de vigtigste fundamenter i det danske velfærdssamfund.
Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet

Under valgkampen talte Be­boer­bladets redaktion med Social­de­mo­kra­tiets formand og statsmi­nister­kan­didat, Mette Frederiksen, om ef­terårets forhandlinger.   ”Vi vil arbejde for, at Lands­byg­ge­fonden kan bruge så mange penge på renoveringsstøtte, at vi også fortsat har tidssvarende og billige almene boliger. Det er et af de vigtigste fundamenter i det danske velfærdssamfund,” sagde Mette Frederiksen, der videre mente, at bred renovering forebygger, at boligområder bliver udsatte. ”Landsbyggefonden er et godt sy­stem, hvor alle bidrager igennem deres husleje. Derfor skal alle naturligvis også kunne trække støtte. Og pengene skal ikke kun bruges i de mest udsatte boligområder,” fortsatte hun. Formanden for Dansk Folkepartis folketingsgruppe, Peter Skaarup, udtrykte i en anden artikel i Beboerbladet enighed med Mette Frederiksen i synspunktet.


Peter Skaarup besøgte sammen med Beboerbladet Urbanplanen på Amager. Her erklærede han blandt andet, at boligområdet aldrig må udvikle sig til en ghetto, og at Landsbyggefondens renoveringsramme skal bruges til at sikre, det ikke sker.


 

 

Der er ekstremt meget fokus på de hårde ghettoer, selvom de kun omfatter tre procent af de almene boliger. Beboerne i de andre 97 procent af de almene boliger har også betalt til Landsbyggefonden.
Peter Skaarup, gruppeformand i Dansk Folkeparti

I artiklen, hvor han grundlæggende giver udtryk for, at der ikke skal opstå flere ghettoer i Danmark, siger han: ”Ghettoer skal forebygges. Et af de bidrag, vi fra Folketinget kan yde, er at sikre de nødvendige sociale og fysiske investeringsrammer for Landsbyggefonden. Boligerne skal være tidssvarende og i orden, hvis man vil have flere ressourcestærke til at flytte ind.” Det handler om retfærdighed For Peter Skaarup handler fordelingen af Landsbyggefondens penge også i høj grad om retfærdighed. ”Der er ekstremt meget fokus på de hårde ghettoer, selv om de kun omfatter fire procent af de almene boliger. Beboerne i de andre 96 procent har også betalt til Landsbyggefonden,” sagde han.Fagbladet Boligen nr. 4 - 2019