;

Foto: Både beboere og samfund vinder ved universelt design, mener Sidse Grangaard fra Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet. Foto: Jørgen True

Foto: Både beboere og samfund vinder ved universelt design, mener Sidse Grangaard fra Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet. Foto: Jørgen True

Fra tilgængelighed til universelt design

02. nov 2018

Ideen om, at boliger skal indrettes, så alle kan bo der, får mere opmærksomhed, både ved nybyggeri og renoveringer. 

 

Alle skal kunne bo i en given bolig, uanset om man er ældre og har brug for at komme rundt med rollator eller kørestol i sit hjem, om man er en børnefamilie og skal kunne navigere med barnevognen, eller man måske har et syns- eller hørehandicap. 

Sådan er princippet i universelt design til forskel fra den hidtidige praksis med at lave tilgængelighed i visse afsnit af boligbyggeri for visse grupper med behov for tilgængelighed.

Universelt design er så småt begyndt at vinde indpas, både ved nybyggeri og renovering af boliger, vurderer Sidse Grangaard. Hun er arkitekt og seniorforsker på Statens Byggeforskningsinstitut under Aalborg Universitet i København.

”Beboerne efterlyser ganske enkelt, at de kan blive boende i deres bebyggelse, når deres behov ændrer sig. Eksempelvis fordi beboerne bliver ældre, og benene er ikke længere, hvad de har været. Folk vil gerne blive boende i stedet for at flytte langt væk fra deres velkendte kvarter,” siger Sidse Grangaard, som for nylig udgav en analyse om universelt design.

 

LIGEVÆRDIGHED

Universelt design betyder bedre tilgængelighed i byggeriet, både inde og ude, for eksempel elevator, større badeværelser, brede døre, ingen dørtrin inde, bedre lysforhold og niveaufri adgang. Der skelnes som udgangspunkt ikke imellem handicappede og ikke-handicappede.

”Denne ligeværdighed spiller en stor rolle i universelt design,” fortæller Sidse Grangaard.

 

SAMMENHÆNGSKRAFT

”Også samfundet vinder ved universelt design,” mener Sidse Grangaard.

”Sammenhængskraften i samfundet styrkes. Der bliver mulighed for, at vi kan bo mange flere steder, når boligerne bliver mere universielle. Ung, gammel, handicappet og ikke-handicappet – vi kan meget bedre blande os med hinanden. Når vi ser hinanden, får vi større forståelse for hinanden.”

 

Læs Sidse Grangaards rapport:
Analyse af bygherrens tilgang til tilgængelighed og universelt design i byggeriet


Fagbladet Boligen nr. 6 - 2018 - 2. sektion

 

 

FAKTA

ALMENE BOLIGER SØRGER FOR TILGÆNGELIGHED

Den almene boligsektor har igennem en længere årrække medvirket til at gøre boliger tilgængelige for ældre og handicappede i kraft af omfattende renoveringer.

Den øgede tilgængelighed i eksisterende boliger betyder, at et stort antal mennesker har mulighed for at blive boende i egen bolig i stedet for at flytte i en ældrebolig, hvis de får en nedsat funktionsevne. Mange studier peger på, at dette har stor værdi for de ældre selv.

Desuden er det også en billig måde for samfundet at skaffe tilgængelige boliger på, viser en beregning fra det økonomiske rådgivningsfirma Copenhagen Economics.


Sammenlignet med at opføre nye ældreboliger vil samfundet kunne spare i omegnen af 27 milliarder kroner frem imod 2030 ved at renovere den eksisterende boligmasse op til en tilgængelighedsstandard, så boligerne kan imødekomme behovet som følge af en kraftigt stigende andel af ældre i befolkningen.


Beregningerne fremgår af en analyse, som Copenhagen Economics udarbejdede i 2014 for BL – Danmarks Almene Boliger.

Læs mere

Annonce Annonce Annonce