;

Foto: Thomas Arnbo

Foto: Thomas Arnbo

BL - Danmarks Almene Boliger er medlem af Dansk Erhverv

11. dec 2018

Med overvældende majoritet besluttede de 173 stemmeberettigede repræsentanter på BL’s repræsentantskabsmøde, at BL fremadrettet er medlem af Dansk Erhverv. Mødet blev holdt her til formiddag i Tivolis Lumbysal i København.

 

Modforslag

Der var lidt dramatik inden vedtagelsen, ved at der den 3. december var indkommet et forslag om, at BL - Danmarks Almene Boliger i stedet for Dansk Erhverv skulle melde sig ind i Kooperationen. 

 

BL’s næstformand, Vinie Hansen, holdt anbefalingstalen for Dansk Erhverv. Hun refererede i den sammenhæng til dårlige erfaringer med Kooperationen, som sektoren havde indsamlet frem til den 1. januar 2016, hvor BL var medlem af Kooperationen. Ydermere fremhævede hun en række ydelser, som hverken BL eller Kooperationen hidtil har kunnet tilbyde BL’s medlemmer.

 

“Dansk Erhverv har udviklet uddannelsestilbud omkring eksempelvis arbejdsmiljø og kompetenceudvikling, som vi med eller uden Kooperationen ikke kan matche,” sagde hun.

 

Vinie Hansen, BL's næstformand, holdt anbefalingstalen for Dansk Erhverv 12. december i Lumbysalen i Tivoli.

 

Anbefalingstalen for Kooperationen blev holdt af Jean Thierry fra 1. kreds. Han lagde blandt andet vægt på, at Dansk Erhverv er en organisation, der argumenterer for, at både kontanthjælps- og dagpenge-ydelserne er for høje.

 

“Det mener vi ikke. Vi vil ikke forringe vores beboeres mulighed for at betale husleje. Vi vil have byer, der ikke er delte,” sagde han.

 

Klar afgørelse 
Inden repræsentantskabet gik til afstemning, var repræsentanter fra fem af BL’s kredse på talerstolen for at anbefale Dansk Erhverv. Ingen støttede Kooperationen.

 

Der blev først stemt om ændringsforslaget om medlemskab af Kooperationen.

 

Forslaget fik stemmer fra 12 af de ialt 173 stemmeberettigede, fire undlod at stemme. Resten var imod. 

 

Umiddelbart efter stemte repræsentantskabet med overvældende majoritet BL - Danmarks Almene Boliger ind i Dansk Erhverv.