;

Indblik

Foto: Dansk Affaldssortering

Foto: Dansk Affaldssortering

Indblik: Affald tur-retur

30. apr 2018

Kan det betale sig at sortere affaldet? Både ja og nej lyder svaret, og borgerne skal mest forholde sig til, at det skal være nemt at sortere.

 

I Danmark smider vi hvert år omkring 3,4 millioner tons husholdningsaffald ud – det tal dækker alt fra madrester og papir til metaldåser og plastdunke, men ikke jord, byggeaffald eller farligt affald fra husstande. Fordelt på alle indbyggere svarer det til lige knap 600 kg affald hvert år. 

Omkring halvdelen af det bliver i dag genanvendt, lidt over halvdelen kommer i forbrændingen, og en lille rest bliver deponeret. 

Man opdeler affaldet i fraktioner, som for eksempel papir og plast, mens ting, der ikke kan genanvendes, som pizzabakker og mælkekartoner, er restaffald og kommer i forbrændingen. 

Genanvendelsen er et stort og komplekst område, og som almindelig borger skal man ikke tage stilling til det tunge miljøregnskab, når man står med sorteringen i sit køkken, mener seniorforsker Anders Damgaard på Danmarks Tekniske Universitets (DTU) Institut for Vand og Miljøteknologi.


”Det skal være nemt for borgerne, for ellers ville de skulle stå med en sorteringsvejledning på flere A4-sider. Så er det bedst, at man samler bredt ind og i stedet foretager finsorteringen på sorteringsanlægget,” siger Anders Damgaard. 

 

Forskellig kvalitet

Sammen med bl.a. Miljøstyrelsen er DTU i gang med et forskningsprojekt om, hvad indsamlingen betyder for de forskellige materialer. For der er ikke et enkelt ja eller nej til, om det giver mening i forhold til økonomi og til miljøet, forklarer Anders Damgaard.


”Ser man på for eksempel glas, metal, papir og pap, så giver det rigtig god mening. Og selvom pap har en lav kvalitet, så indsamles det i store mængder, fordi vi har et stort forbrug af det til varer, som vi i stigende grad får tilsendt. 


Plast er til gengæld mere indviklet, fordi det kommer i mange flere variationer; hård eller blød plast, farvet og i forskellige kemiske sammensætninger. 


”Plast er svært at gøre op i et miljøregnskab, fordi det har meget forskellig kvalitet, så muligheden for genanvendelse er ret forskellig. Men det er bedst at indsamle det hele, og så sende det dårligste til forbrændingen bagefter,” siger Anders Damgaard. 

 

Mere sortering på vej

Efterhånden, som teknikken til at genanvende materialerne bliver bedre, vil omfanget af sortering blive større. Allerede nu er lovgivningen i EU på vej med krav om indsamling af tekstiler. 


”I dag kender vi mest indsamling til genbrug, hvor vi selv definerer, om tøjet er godt nok, og resten smider vi ud. Men ved at indsamle det, kan mere udnyttes og enten sælges til udlandet eller bruges til nye materialer. Så tekstiler vil gå fra at være affald til at være genbrug og genanvendelse,” siger Anders Damgaard. Fagbladet Boligen nr. 3 - 2018

FAKTA

DET SKER DER MED AFFALDET

 

PAP OG PAPIR: Kan omdannes til genbrugspapir, æggebakker, bølgepap, pizzabakker og andet genbrugspap.

 

GLAS: Kan genbruges til samme formål;
flasker og glas til mad. Kan også smeltes om og genanvendes til nye flasker og glasbeholdere. 

 

PLAST: Plast kan granuleres og omdannes til nyt plast, der kan bruges til alt fra plastrør, køkkenredskaber til møbler og fleecetøj. 

 

METAL: Sorteres i metaltyper, som for eksempel stål, aluminium og jern, der omsmeltes og bruges til for eksempel cykler, køkkenredskaber og biler.

 

BIOAFFALD: Madaffald kommer på biogasanlæg, hvor det kan omdannes til gas, som kan bruges i naturgasnettet og til brændstof til for eksempel busser. 

 

Kilde: Miljøstyrelsen, AffaldPlus, Vestforbrændingen. 
GENBRUG ELLER GENANVENDELSE

 

GENBRUG: Når vi bruger tingene igen til samme formål. For eksempel pantflasker af glas og plast til drikkevarer, eller når vi afleverer tøj i genbrugsbutikken. 

 

GENANVENDELSE: Her omdannes og genanvendes affaldet til nye formål. For eksempel plast og metal, der forarbejdes til
nye produkter. 

 

UPCYCLING: Her bruger man de kasserede ting til en ny funktion; for eksempel lampeskærme af flasker, tasker lavet af cykelslanger, og møbler lavet af kasserede skateboards.

Annonce Annonce
Indblik: Store forskelle på kommunernes affaldshåndtering
Indblik: Store forskelle på kommunernes affaldshåndtering
For de almene boligselskaber er der stor forskel på prisen, og hvilket affald der skal sorteres, alt efter i hvilken kommune afdelingerne ligger.
Indblik: Affald tur-retur
Kan det betale sig at sortere affaldet? Både ja og nej lyder svaret, og borgerne skal mest forholde sig til, at det skal være nemt at sortere.
Indblik: Unge tjener lommepenge på skraldet
En skraldepatrulje kan hjælpe boligafdelingen med at få ryddet op i affaldet.
Indblik: Affaldsskakte på vej ud af etageboligerne
Dårligt arbejdsmiljø for de ansatte og en dårlig løsning til sortering af affaldet gør affaldsskakte til en dyr og besværlig løsning for boligselskaberne.
Indblik: Danskerne og affaldssortering
Indblik: Affaldet skal sorteres mere og mere
Indblik: Anbefaler ens indsamling
Et Advisory Board anbefaler enklere og færre løsninger til affalds-håndtering. Det ville kunne spare samfundet 100 millioner kroner om året.