;

Ny Gellerup-bydel er langt foran tidsplanen

19. okt 2017

Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj skulle først være fuldt gennemført i 2030, men nu forventer projektchef Ole Bech Jensen fra Brabrand Boligforening, at den nye bydel allerede kan stå færdig i 2025. Private investorer tror på projektet og er ivrige efter at investere i området.


Aarhus har vokseværk, og i de kommende år skal der skaffes masser af nye boliger. En del af dem skal opføres i Gellerup og Toveshøj-området, hvor det almene boligområde i de kommende år vil blive mikset med 2-3.000 nye ejerlejligheder og rækkehuse. Allerede nu er en tredjedel af Brabrand Boligforenings jorder i områder solgt til private investorer og pengestærke pensionskasser. Ca. 100.000 kvadratmeter byggeret ud af i alt 300.000 er skudt af.

Ifølge projektchef Ole Bech Jensen øjner investorerne en mulig gevinst, fordi området ændrer karakter og bliver mere attraktivt. Blandt andet fordi de nye store veje har åbnet området op, fem boligblokke er fjernet, de resterende renoveres i de kommende år, og i foråret 2019 flytter kommunen tusind arbejdspladser ind i Gellerup. 

Byparken i Gellerup bliver snart en realitet

Tror på visionerne

”Hvis ellers de gode konjunkturer og investeringslysten fortsætter i samme tempo som nu, regner jeg med, at vi er fem år længere fremme end forudset i den oprindelige tidsplan. Investorernes købelyst er en god indikator for, at de tror på, at helhedsplanen lykkes, og at visionerne om en ny attraktiv bydel bliver opfyldt,” siger projektchefen.


Han tilføjer, at jordsalget speeder helhedsplanen op, idet indtægterne er med til at finansiere Brabrand Boligforenings egen renovering af i alt 2.200 boliger. De første tre blokke er igangsat. De resterende følger efter med to-tre blokke pr. år. Dertil kommer, at byggeriet af 400 nye ungdomsboliger går i gang om en måned.


Ole Bech Jensen forklarer, at investorernes velvilje også hænger sammen med, at byggeretspriserne er lavere i den vestlige del af Aarhus end i mange andre områder af byen.


”Når området ændrer karakter fra udsat boligområde til attraktiv bydel, vil priserne komme op på samme niveau som resten af byen, og investeringen kan vise sig at være rigtig god”.

 

Aarhus mikser boformer

Aarhus Byråd har besluttet, at alle nye boligområder skal bestå af et miks af boligformer, herunder mindst 15-25 procent almene boliger.


”I dag ser man anderledes på dét at bo, end man gjorde, da Gellerupplanen blev opført. Store ens boligblokke i store grønne områder var mantraet dengang. Nu har man indset, at et miks af forskellige boformer i kombination med arbejdspladser giver et bedre bymiljø. I Brabrand Boligforening tror vi på, at det er fremtiden,” siger Ole Bech Jensen.

 

Om helhedsplanen

Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj er Danmarks største byfornyelsesprojekt med en investering i omegnen af 8-10 milliarder kroner.


De fysiske forandringer i Gellerup og Toveshøj skal bringe bydelen op på Aarhus-niveau målt på uddannelse, selvforsørgelse, beskæftigelse, tryghed, sundhed og trivsel.


Helhedsplanen blev påbegyndt i 2013. Mange projekter er fortsat under udvikling. 


Effektmålene blev politisk vedtaget i 2009. De er tilpasset i 2015.


Den Politiske Styregruppe følger løbende udviklingen for at sikre læring og et solidt vidensgrundlag. Arbejdet kvalificerer den løbende udvikling, justering og prioritering af planens fremdrift.  


Kilde: Helhedsplangellerup.dk

Læs også