;

Foto: Helene Bagger

ALBOA med i kommunalt samarbejde imod ensomhed

31. aug 2017

Vicevært René Buhl Christensen møder hver dag mange forskellige beboere i Håndværkerparken i Aarhus Syd. Også nogle, som åbenlyst savner fællesskab. Fx ældre, som er blevet alene efter dødsfald. Så orienterer han gerne om de tilbud om fællesskaber, som findes i afdelingen, og som noget nyt kan han nu også henvise til Aarhus Kommunes nye fællesskabs­formidler.

                     
”Det er simpelt at gå til. Vi skal blot overvinde den grænse, det kan være at spørge et andet menneske, om hun har brug for hjælp. Det vil føles naturligt hen ad vejen,” siger han.

 

Når han har fået lov til at henvise, tager fællesskabsformidleren over. Hun kontakter beboeren for at aftale et møde. Fx på en café, hvor de taler om mulighederne for deltagelse i aktiviteter. Fællesskabsformidleren kan tilbyde at gå med første gang. 

 

Vi skal blot overvinde den grænse, det kan være at spørge et andet menneske, om hun har brug for hjælp. Det vil føles naturligt hen ad vejen.
Vicevært René Buhl Christensen

Ensomhed rammer hårdt

I forhold til resten af Aarhus Kommune er der tre gange så mange mennesker i socialt udfordrede boligområder, som oplever ensomhed. Og tallet er fem gange højere, hvis de samtidig er uden arbejde. Det viser en undersøgelse foretaget i 2013. 3.000 beboere i socialt udfordrede boligområder og 10.000 borgere fra resten af kommunen deltog i undersøgelsen. 


Langvarig ensomhed kan have konsekvenser i form af en øget risiko for forhøjet blodtryk, hjerte-kar-sygdomme, træthed, smerter, søvnforstyrrelse og depression. 


ALBOAs viceværter har fået en folder om den nye hotline. Trin for trin fortæller den, hvordan de hjælper: ”Spørg, om personen giver samtykke til at blive ringet op. Hvis ja, bed om personens navn og telefonnr. Send en e-mail med oplysningerne til Louise. Giv Louises visitkort, så personen kan se, hvem der vil ringe. Louise ringer inden for 2-3 hverdage”. 

 

Spiseklubber

Anne-Lene Wähling, boligsocial koordinator i ALBOA, hilser samarbejdsaftalen velkommen. 


”I almene boligafdelinger har man mulighed for at bidrage til løsningen af det store samfundsproblem, som ensomhed er. Via viceværter og boligsociale medarbejdere har vi et netværk til det, og derfor giver det god mening at indgå i et samarbejde om at støtte beboere i at finde vej ind i fællesskaber,” siger hun.


To spiseklubber er spiret frem i kølvandet af samarbejdet. Nemlig boligafdelingerne Bavnebakken i Hasselager samt Søndervangen, Kjærslund og Rosenhøj i Viby, hvor lokale kræfter har fået 8.000 kroner fra det kommunale GENLYD-initiativ, hvorunder hotlinen er forankret. Første fællesspisning er gratis, derefter betaler de deltagende beboere selv. Spiseklubberne kom i gang på initiativ af beboere, som efterlyste mere fællesskab.

Om GENLYD

Sundhed og Omsorg har skabt GENLYD, som har indgået aftalen med ALBOA. Lignende aftaler med andre boligselskaber er på vej. 

GENLYD er et overordnet initiativ, som handler om at styrke den forebyggende indsats ved at tænke nyt og arbejde sammen om at skabe mere inkluderende og beskyttende lokalsamfund. Det skal bl.a. ske ved at styrke relationerne imellem mennesker i et lokalområde og ved at give alle mulighed for at blive en del af et fællesskab. Og så skal det være nemt at reagere, hvis man er bekymret for en medborger, forklarer fælles­skabs-formidler Louise Elkjær Kortegård. 


GENLYD-tanken går ud på, at vi skal hjælpe hinanden med at få det bedre. 


Møder du én, der savner at være en del af et fællesskab, så ræk hånden ud. I Danmark kan vi have svært ved at banke på hos hinanden, fordi vi ikke vil trænge os på. Men hvis man sidder meget alene, kan det være svært at hanke op i sig selv. Det er sjovere at komme til et arrangement, hvis man følges med nogen, og vi kan alle have brug for, at andre rækker ud og inviterer på en kop kaffe eller spørger, om vi vil med ud at gå en tur, siger hun.


Hotline-delen startede ved årsskiftet. 


GENLYD har en hjemmeside, hvor kommunen, idrætsforeninger, organisationer og private kan byde ind med aktiviteter. P.t. er der tilbud om babyrytmik, brætspil, cykelhold, syning, grillfest, krolf og gåture. Arrangementerne er åbne for alle, og de fleste er gratis at deltage i.