;

Indblik

Foto: Simon Jeppesen

Foto: Simon Jeppesen

Indblik: Aftale holder plattenslagere væk

01. okt 2015

Samarbejde imellem boligorganisation og fagforeninger sikrer, at der ikke foregår social dumping under stor renovering i Aarhus.

 

”Vi skal lige melde vores ankomst hos lederen af byggepladsen, og så skal der sikkerhedshjelm og sikkerhedssko på.”

 

Claus Salomon Ørskou er på vej ind på det areal af boligafdelingen Rosenhøj, der aktuelt er afmærket ”Byggeplads”. Området ændres jævnligt, efterhånden som renoveringen af de 27 boligblokke og opførelsen af rækkehusene skrider frem, men han ved, hvor tingene foregår.

 

”Jeg besøger af princip en eller to byggepladser hver dag, og det er langt fra første gang, turen går til Rosenhøj, selvom her plejer at være styr på det meste,” siger han.

 

Han er formand for BAT, Bygge- Anlægs- og Trækartellet i Aarhus, og faglig sekretær i fagforeningen 3F - Transport, Logistik & Byg.

 

Styr på betyder i denne sammenhæng, at alle folk på arbejdspladsen arbejder under overenskomst, og at løn og arbejdsmiljø er i orden. Når det er sådan, hænger det sammen med, at Aarhus Omegn har en samarbejdsaftale om Rosenhøj med de lokale afdelinger af LO og BAT-kartellet, der omfatter sociale klausuler. Her står der, at alle entreprenører og underentreprenører skal overholde danske løn- og arbejdsforhold.

Det hele går ud på at sikre ordentlige vilkår for dem, der arbejder her. Det er aftalen med Aarhus Omegn et godt redskab til. Vi vil gerne have andre boligforeninger i kommunen til at indgå tilsvarende aftale, men indtil videre er der ikke skrevet andre aftaler.
Leif Jensen

I brug et par gange

”Det er en rigtig god aftale, som har været i brug et par gange, og som i begge tilfælde førte til, at forholdene kom i orden,” siger siger BAT-formanden, mens han tramper over den mudrede plads, der giver adgang til en boligblok omgivet af stilladser.

 

Et større firma var gået i gang med at sætte facader op, da BAT gjorde Aarhus Omegn opmærksom på, at der manglede en overenskomst. Få dage efter var papirerne skrevet under.

 

En anden gang drejede det sig om et firma med to, tre ansatte, der ikke havde styr på aftalerne. Også her kom alt hurtigt på plads.

”Det hele går ud på at sikre ordentlige vilkår for dem, der arbejder her. Det er aftalen med Aarhus Omegn et godt redskab til. Vi vil gerne have andre boligforeninger i kommunen til at indgå tilsvarende aftale, men indtil videre er der ikke skrevet andre aftaler,” siger BAT-formanden.

 

Behøver ikke kontrollere

Leif Jensen, direktør i Aarhus Omegn, er godt tilfreds med aftalen:

 

”Formålet er først og fremmest at sikre, at firmaerne rekrutterer og beskæftiger et antal ledige fra området. Det forudsætter ordentlige løn- og arbejdsvilkår, hvilket aftalen er med til at skaffe, uden at vi behøver at kontrollere, at det sker,” siger han.

 

Dagens besøg går til en gruppe tømrere, der er ved at montere store vinduer. Claus Salomon Ørskou vil høre lidt om tunge løft og brug af lifte, og han vil orientere om de sociale klausuler i samarbejdsaftalen.

 

”Når folkene kender aftalen, kan de være med til at sikre, at den overholdes. Entreprenørerne synes også, at forholdene skal være i orden. Det er jo ulig konkurrence, når der kommer et firma uden ordentlige forhold og underbyder andre,” siger Claus Salomon Ørskou.

Læs også

Indsats imod dumping virker

DAB, Dansk Almennyttigt Boligselskab, har i flere år haft en klausul i sin udgave af AB92, altså de almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomheder om, at løn- og arbejdsforhold skal overholde kollektive overenskomster.

 

”Udover at rådgiverne på byggesagerne i de enkelte afdelinger er opmærksomme på dette, så er der også opmærksomhed omkring det i de enkelte boligafdelinger. Dermed er formuleringerne med til at sikre ordentlige forhold,” siger Lene Rasmussen, chefjurist i DAB.

 

En enkelt gang har en fagforening henvendt sig, fordi man mente, at en entreprenør ikke havde ordentlige forhold. DAB bad så entreprenøren om en erklæring fra en statsautoriseret revisor, der dokumenterede, at forholdene var, som de skulle være.

 

”Det fungerede fint, uden at vi skulle ud at kontrollere, hvad der foregik,” siger Lene Rasmussen og fortsætter:

 

”Vi er i øjeblikket ved at vurdere, om klausulen skal ud af AB92 og i stedet indgå som bilag i vore entreprisekontrakter, men vi vil fortsætte med at have området med, når der indgås aftaler med entreprenører.”

Arbejdsmarkedsforhold

Indblik: BL og Dansk Byggeri vil bekæmpe social dumping
Indblik: Udvider indsats imod social dumping
KAB vil fremover tilbyde boligorganisationer mulighed for at kontrollere, at løn og arbejdsforhold er i orden på byggepladsen.
Indblik: Aftale holder plattenslagere væk
Samarbejde imellem boligorganisation og fagforeninger sikrer, at der ikke foregår social dumping under stor renovering i Aarhus.