;

Indblik

Foto: Hannes Jung

Foto: Hannes Jung

Indblik: Den danske udfordring

28. dec 2015

Der har i 2015 ikke været en tilstrømning af flygtninge til Danmark, der kan måle sig med den lille million, der er kommet til Tyskland fra januar til og med november.

 

Til Danmark er der fra januar til og med oktober indrejst 13.425 personer, der har søgt om asyl.

 

Boligen har via A&B Analyses Danmarkspanel spurgt befolkningen, hvordan den synes, det er mest hensigtsmæssigt, at disse skal bo, mens deres asylansøgning er under behandling, og tilsvarende efter de eventuelt har opnået asyl. Svarene er indsamlet i perioden fra den 11. til den 15. december. I alt deltog 1.103 personer i undersøgelsen.

Den tyske udfordring

Indblik: Den tyske udfordring
Indblik: Udlejere - Vi skal spille en stor rolle
Strømmen af asylansøgere har skabt et stort pres på det tyske boligmarked. Boligen har besøgt boligmarkedets parter, en lejer- og en udlejerorganisation, til en snak om flygtninge og om fremtiden.
Indblik: Lejere - Der bliver ikke bygget nok
Der bliver i øjeblikket bygget omkring 270.000 nye boliger i Tyskland om året, men med de mange nye flygtninge burde tallet ligge på mindst 400.000. Det mente Ulrich Ropertz, administrerende direktør i ”Deutscher Mieterband”, der som Tysklands største lejerorganisation repræsenterer mere end 1,3 millioner husstande, da Boligen mødte ham på hans kontor ved Alexanderplatz i Berlin.
Fra filmproduktioner til flygtningecentral
Flere steder i Berlin er der oprettet alternative registreringscentre for flygtninge.
Indblik: Historisk lufthavn er blevet til flygtningelejr
I den tidligere lufthavn Tempelhof i Berlin venter flere tusinde mennesker på et mere permanent sted at bo.
Indblik: Den danske udfordring
Der har i 2015 ikke været en tilstrømning af flygtninge til Danmark, der kan måle sig med den lille million, der er kommet til Tyskland fra januar til og med november.