08. MAJ. 2024 KL. 09:00

”Vi står sammen som branche og skal ikke hver især opfinde den dybe tallerken”

Pia11

Pia Lyngdrup Nedergaard er direktør i ØsterBO i Vejle. Her har hun i sine snart fire år på posten haft fokus på den grønne dagsorden, trivsel og en effektiv administration med høj service. Og så er hun helt på halen over det fine samarbejde og vidensdeling, der er boligorganisationerne imellem.

Egentlig er Pia Lyngdrup Nedergaard uddannet ejendomsmægler og har i mange år arbejdet i det private erhvervsliv, blandt andet med boligudvikling i entreprenørbranchen. Så da den tidligere direktør Søren Ahle i boligorganisationen ØsterBO i Vejle havde brug for assistance til nogle nye byggeprojekter, var det Pias nummer, han tastede på sin telefon. 

Den tidligere direktør så et stort lys i Pia Lyngdrup Nedergaard. Og der gik ikke lang tid, før hun blev ansat som teknisk leder og udviklingschef i ØsterBO. Og da Søren Ahle valgte at gå af i 2020, kom bestyrelsen forbi og prikkede lidt til hende. De mente, at Pia var den rigtige til at overtage styrepinden.

Hurtigt så hun styrken ved almene boliger:

”Vi står sammen som branche. Vi deler succeser og fejltagelser. Og vi videndeler, så vi hver især ikke skal opfinde den dybe tallerken. Det var en af de ting, jeg hæftede mig ved, da jeg stadig var i det private og kiggede ind,” siger Pia Lyngdrup Nedergaard.

Boligorganisation på to ben

I sin tid som direktør har Pia arbejdet med udvikling af virksomhedens to ben: Forretning og Forening.

”Vi har gennemarbejdet og vedtaget en strategi med særlige fokusområder inden for det, vi kalder Forretning – Mennesker og Klima.  Forretningsdelen handler grundlæggende om governance og at drive en effektiv forretning med fastholdelse af det høje serviceniveau. Vi har gjort det til hverdagssnak - også blandt medarbejderne - at tale om effektive arbejdsgange, processer og forretningsgange med ”styr på penalhuset” i vores virksomhed. Vi kigger her på, hvad det er, vi bliver målt på, og hvordan vi optimerer til fordel for vores beboere i ØsterBO,” forklarer hun.

”Vores medarbejdere har blik for, at vi arbejder for beboernes penge, og vi skal passe godt på deres penge, men også sikre, at de trives og har det godt i vores lejemål,” supplerer Pia.

Fokus på trivsel

Fra dag ét har trivsel stået øverst på dagsordenen i Pias virke som direktør. Trivsel blandt beboerne i boligafdelingerne. Men også trivsel på arbejdspladsen.

”Trivsel på arbejdspladsen er en forudsætning for, at vi lykkedes med alt det andet spændende, vi har gang i. Så vi skal passe godt på hinanden internt i ØsterBO. Men vi skal også arbejde for, at der er trivsel blandt beboerne i vores afdelinger – derfor skal vi lytte, når der er frustrationer, så vi kan tage hånd om det, så det ikke vokser,” siger hun.

For nylig har ØsterBO sat fokus på den hårde tone i samfundet, da de mærkede, at det påvirkede både medarbejdere og beboere i højere og højere grad.

”Vi har forsøgt at italesætte den hårde tone med en lille kampagne. Vi kalder den ”ord sætter spor”. Håbet er, at man kommer til at tænke nærmere over det sprogbrug, vi har. Vi ved godt, vi ikke rammer alle, men vi tror på, at nogen vil tænke lidt over det bare ved, at vi italesætter det som et problem.”    

Om Pia Lyngdrup Nedergaard

Pia Lyngdrup Nedergaard er 50 år og har siden 2020 været direktør for Østerbro, der ejer knap 3.400 boliger i Vejle. 

Pia har 12 års anciennitet i den almene boligsektor. 

Hun er også næstformand i Almennet, bestyrelsesmedlem i byggesocietetet, trekantområdet, som er et netværk for interessenter indenfor det byggede miljø. 

Og hun er engageret i Business Vejle for at styrke samarbejde med det nære erhvervsliv. 

"Grundlaget er på plads, så vi kan løfte nogle strategiske dagsordener og lægge skinnerne, så toget kan køre rigtig godt i både en sundhedsmæssig, klimamæssig og social retning i årene, der kommer.”

Pia Lyngdrup Nedergaard

Direktør i Østerbo

Læs senere artikler

Boligdirektør: ”Nu er de almene boliger en ressource - ikke en udgift”

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Nedbryder hierarkier

Det, der har været en af de største succeser for Pia Lyngdrup Nedergaard i sine år som direktør, har været arbejdet med at nedbryde hierarkier i boligorganisationen.

”At få alle vores vigtige medarbejdere til at spille sammen og forstå vigtigheden af, at vi ikke er noget uden hinanden. Det, synes jeg, er vi kommet rigtig langt med de seneste år. Jeg italesætter det ofte, som at ØsterBO er et puslespil, hvor alle medarbejdere er en brik. Alle er lige vigtige, men har hver sin plads i vores virksomhed.”

Hvert år arbejder ØsterBO med et nyt tema, som besluttes af organisationsbestyrelsen.

”I år er det fællesskab, der har et særligt fokus. Vi bruger årets tema til drøftelser og oplæg på formandsmøder og repræsentantskabsmøder, fokus ind i fondsansøgninger og tiltag og særlige initiativer fra administrationens side ud i vores afdelinger.”

ØsterBO er begunstiget af et engageret og dygtigt beboerdemokrati i boligafdelingerne, fortæller Pia, og medarbejderne sætter stor pris på det store arbejde, der bliver udført af frivillige.

”Det er hverdagens helte i forhold til en samfundsdagsorden, hvor ensomhed desværre fylder meget.”

Gennemsnitsalder på over 82 år

Et andet område, der ligger Pias hjerte nær, er det sociale ansvar, som også følger med, når man har ansvaret for en almen boligorganisation og tilmed har fokus på trivsel i sine boligområder.

Der er stor spredning på forskellige botilbud i ØsterBO med alt fra traditionelle lejligheder i etagebyggeri, rækkehuse og enfamiliehuse. Og så er der seniorbofællesskab Toftegården, hvor gennemsnitsalderen er over 82 år.

”Som lejer i Toftegården er man med i en spiseordning. Vi serverer hver dag middag med to retter for beboerne, og vi laver selv maden fra bunden fra et køkken placeret midt i bygningen, for på den måde at huset skal dufte af god mad og dermed opretholde den naturlige sult hos beboerne,” understreger hun.

Mange af beboerne i Toftegården har på grund af deres alder brug for en udvidet service.

”Vi har udvidet viceværtfunktion i den boligafdeling, fordi beboerne har brug for noget andet, end vores beboere i traditionelle afdelinger. Vi hjælper dem blandt andet med at finde nøglen til deres lejemål, og vi følger dem op til deres lejlighed, hvis de ikke kan huske, hvor de bor.”

Og hvis der er nogen, der ikke har meldt fra til frokost, og ikke møder op, så er medarbejderne på pletten:

”Så sender vi lige en stafet op og tjekker, at beboeren er okay. Så Toftegården er en særlig boligafdeling i ØsterBO, hvor vi er stolte af, at vi kan levere et særligt højt fokus på tryghed, fællesskab og sundhed.”

Den største udfordring

Nu har du været direktør i snart fire år. Hvad har været den største udfordring?

”Det vanskeligste har nok været det politiske samarbejde. Jeg synes, at vi har brug for et langt tættere politisk samarbejde i kommunen, for at optimere forholdene for vores samlede by. Der er så mange områder, hvor boligorganisationer og kommune tapper ind over hinanden, og hvor vi kunne have stor glæde af at samarbejde endnu tættere,” forklarer hun.

ØsterBO er med i en boligpolitisk styregruppe, hvor boligorganisationer mødes med kommune og udvalgte lokalpolitikere, og hvor også borgmesteren er repræsenteret.

”Grundlaget er på plads, så vi kan løfte nogle strategiske dagsordner og lægge skinnerne, så toget kan køre rigtig godt i både en sundhedsmæssig, klimamæssig og social retning i årene, der kommer.”

Man kan næsten sige, du er gået fra at være ejendomsmægler til politiker. Hvordan er det?

”Det er i hvert fald vigtigt, at man har et politisk blik, når man arbejder i en boligorganisation. Det er noget af det, jeg har skulle oparbejde og stadigvæk arbejder med.”

”Og det gode ved det her job er, at man aldrig bliver færdig med at lære. Der er altid nyt, både lovgivningsmæssigt og samfundsmæssigt. Samtidig giver koblingen mellem mennesker og ejendomme så meget mening for mig. Så jeg føler virkelig, jeg er landet det helt rigtige sted.”

Om skribenten

Christina Ove Holm BL
Christina Ove Holm

Christina Ove Holm er kommunikationschef og uddannet journalist. Hun bidrager i det redaktionelle arbejde med sparring og idé- og konceptudvikling.

Seneste Artikel

Allan Werge genvalgt som formand for BL

Christina Ove Holm er kommunikationschef og uddannet journalist. Hun bidrager i det redaktionelle arbejde med sparring og idé- og konceptudvikling.

Seneste Artikel

Allan Werge genvalgt som formand for BL

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste