22. MAJ. 2024 KL. 10:00

Regeringen åbner dør på klem for solceller

Solceller Tage

Regeringen vil firedoble produktionen af solenergi frem til 2030. Det kræver plads. Tagene på Danmarks udlejnings-og andelsboliger udgør et pladspotentiale på 40 kvadratkilometer. Som vist på kortet er det især de store kommuner, der har mange ledige kvadratmeter på tagene. Illustration: BL

Ifølge regeringens strategipapir for udvikling af solenergi skal Social-, Bolig- og Ældreministeriet undersøge mulighederne for, at almene boligorganisationer kan udleje tagarealer til opstilling af solceller.

I går offentliggjorde Klima, Energi- og Forsyningsministeriet en solcellestrategi, der ifølge regeringen kan være med til at firedoble produktionen af solenergi.

”Det skal være nemmere at sætte solceller på erhvervsejendomme og finde bedre løsninger på solceller på tage i byområder,” hedder det blandt andet i strategipapirets indledning.

”Vi har brug for meget mere strøm til blandt andet elbiler, varmepumper og i erhvervslivet. Derfor vil vi nu sætte mere skub i nye muligheder for mere sol på tage i byområder og på erhvervsejendomme,” udtalte klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard i forbindelse med offentliggørelsen.  

Måske muligt at leje tagflader ud

Mange almene boligorganisationer har i flere år været klar til at bidrage til klimaomstillingen i bestræbelserne på at fange solens stråler.

Men hidtil har regler og love været betydelige barrierer for, at almene boligorganisationer for alvor kan indfange Solens stråler på de almene tage. Stråler, som kan omsættes til strøm lokalt, som dermed reducerer CO2-udledningen og er med til at spare samfundet for store investeringer i elnettet.

Blandt andet har det hidtil ikke været muligt at samarbejde om at dele solenergi på tværs af matrikelskel. Et forhold, der belaster økonomien i projekterne og hindrer opsætning af solceller i større skala.

Nu kan en anden mulighed for at udnytte tagfladerne til solceller dog være på vej. Ifølge regeringens strategipapir skal Social-, Bolig- og Ældreministeriet nu undersøge potentialet og mulighederne for, at almene boligafdelinger kan udleje eksempelvis tagarealer til andre aktører, der kunne ønske at opsætte solceller.

Hos Boligselskabet Sjælland har de i efterhånden mange år arbejdet på at finde en model for opførelse af solceller, som sikrer, at det også er økonomisk bæredygtigt for beboerne.

”Vi har i flere år arbejdet for, at det netop skal være muligt for vores beboere at udnytte det potentiale, der ligger i at producere solenergi på taget af deres ejendomme. En model med udlejning af tagflader vil, som vi ser det, både mindske beboernes risiko og bidrage til mere vedvarende energi,” siger bæredygtighedschef hos Boligselskabet Sjælland, Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt.

 

Solenergiens udvikling i Danmark

Udviklingen af solenergi går stærkt i Danmark. Siden starten af 2020 til og med 2023 er solcellekapaciteten ifølge Energistyrelsen gået fra ca. 1,1 GW til ca. 3,5 GW svarende til omtrent en tredobling af solcellekapaciteten.

De fleste solceller er rejst på marker. Men solceller på tage bliver også mere udbredt. Fra starten af 2020 til udgangen af 2023 er solcellekapaciteten på tage steget med cirka 60 procent. Men potentialet er meget større.

BL – Danmarks Almene Boliger har beregnet, at alene tagene på Danmarks udlejningsejendomme (almene og private) og dem på andelsboligerne udgør 40 kvadratkilometer.

”Der ligger et kæmpe energipotentiale på tagene af de almene boliger. Samtidig er der et stærkt ønske blandt almene boligorganisationer og beboere om at bidrage til at løse klimaudfordringerne."

Solveig Råberg Tingey

Viceadministrerende direktør for BL - Danmarks Almene Boliger

Mulighed for øget indtægter

Også hos BL – Danmarks Almene Boliger hilses en sådan mulighed velkommen.

”Der ligger et kæmpe energipotentiale på tagene af de almene boliger, og samtidig er der et stærkt ønske blandt almene boligorganisationer og beboere om at bidrage til at løse klimaudfordringerne. Muligheden for, at boligorganisationerne kan udleje deres tagflader til operatører, som vil sætte solceller op på tagene og andre arealer, kan være en interessant løsning – særligt, hvis det også kan sikre afdelingen og beboerne en indtægt,” siger viceadministrerende direktør for BL – Danmarks Almene Boliger, Solveig Råberg Tingey.

”Men vi håber naturligvis, at man på et tidspunkt også finder frem til en model, hvor almene boligafdelinger under mere rentable forhold selv kan eje og drive anlæggene. Det vil fortsat kræve, at man ændrer lovgivningen, så boligblokke kan dele strømmen mellem sig og eventuelt også med andre naboer – eksempelvis nærved-liggende virksomheder. Det kan desværre ikke lade sig gøre i dag,” fortsætter hun.

Pulje giver mulighed for støtte  

Noget, der måske kan hjælpe klimabevidste boligafdelinger, som vil have egne solceller, er en pulje på 178,6 millioner kroner, som regeringen har afsat.

For at sikre ambitionen om at produktionen af vedvarende energi på land firedobles, skal puljen ifølge regeringens strategi yde tilskud til opsætning af solcelleanlæg på mindre tilgængelige arealer. Det kan ifølge regeringens papir eksempelvis være tagarealer i bymæssige bebyggelser, herunder almene tage.

Regeringen skriver i strategipapiret, at den vil præsentere et endeligt forslag til, hvordan puljen kan udmøntes inden udgangen af 2024. Det skal ske på baggrund af en drøftelse med aftalekredsen bag klimaaftalen om grøn strøm og varme fra juni 2022.

”Vi skal have flere solceller i vores boligforeninger. Den nye pulje skal benyttes til at få solceller på tage og overdække arealer i de almene boliger. Jeg tror, at mange beboere gerne vil være med til at nå klimamålene,” sagde Enhedslistens energipolitiske ordfører, Søren Egge Rasmussen, som ser frem til at forhandle vilkårene i den nye solcellepulje.

Det skal han med de øvrige partier, der er med i aftalekredsen. Ambitionen for aftalen er, at den skal løbe fra 2024 til 2030. Aftalekredsen er partierne S, V, M, SF, K, EL, RV, ALT.

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2919 )

0

Læseliste