29. MAJ. 2024 KL. 09:00

Forsker: Træ i byggeriet er en gevinst - hvis det udnyttes korrekt

Torben V. Rasmussen Build

Torben Valdbjørn Rasmussen er seniorforsker i BUILD. Han glæder sig over, at byggebranchen indfører mere træ i byggeriet. Foto: BUILD

Træ som byggemateriale er godt for klimaet, men træ har sine udfordringer, som branchen skal lære at håndtere. Ellers er det ikke længere en klimagevinst, siger forsker fra BUILD.

Træ er efterhånden blevet et mere populært byggemateriale i det almene byggeri. Flere bygherrer vælger at bytte det CO2-tunge beton og stål ud med biogene materialer som træ, græs og halm i konstruktioner som facadebeklædning, isolering, plader og etagedæk.

Skiftet fra mineralske byggematerialer (beton, stål og tegl) til biogene materialer (træ, græs, halm og muslingeskaller) sker i en god sags tjeneste; de almene boligorganisationer vil udlede mindre CO2 fra byggeriet, så de lever op til de stadigt stigende klimakrav.

Den danske byggebranche er nemlig den helt store CO2-synder. Den står for 30 procent af Danmarks samlede CO2-udledning.

Og ifølge Torben Valdbjørn Rasmussen, seniorforsker i BUILD, er det positivt, at byggebranchen er begyndt at indføre mere træ og andre biogene materialer i byggeriet:

”Den danske byggebranche er gennem mange årtier trænet i at bruge beton, tegl og stål i de bærende konstruktioner, hvor man i stor udstrækning lige så godt kan bruge træ eller andre biobaserede materialer. Fra moder jords side brillierer træ ved at fungere som CO2-depoter og er en fornybar ressource. Når et træ fældes, kan man plante et nyt. Det bør byggeriet da udnytte noget mere.”

Mere træ i byggeriet

I 2023 udgjorde træbyggeriet 8 procent af det samlede byggeri i Danmark og cirka 11 procent af boligbyggeriet, viser tal fra foreningen Træ i Byggeriet.

”Jeg ser meget gerne, at træ indgår mere i det danske byggeri, men det kræver, at byggebranchen for alvor er klar til at omstille sig fra konventionelt byggeri med CO2-tunge materialer til mere bæredygtigt byggeri med biogene byggematerialer,” påpeger Torben Valdbjørn Rasmussen.

I Danmark har vi ikke samme tradition som vores nabolande for at bygge i træ, hverken som råhuse eller i bærende konstruktioner. Og den viden skal bygges op over år.

”Træ har mange fordele, hvis vi udnytter det korrekt. Udover at det er en fornybar ressource, er træ også et fleksibelt materiale, som er let at montere og let at reparere. Det er et hurtigere materiale at bygge med end beton og stål, hvilket sparer både tid og penge. Og det kan genbruges eller omdannes til energi, i stedet for at ende som affald,” lyder det fra forskeren.

Og jo bedre byggebranchen bliver til at bygge i træ og lærer materialerne at kende, desto lavere en pris vil de på sigt også bygge træbyggeri til, tilføjer han.

BUILD har i 2023 udgivet rapporten ”Klimapåvirkning fra: 45 Træbyggerier”, som kan bruges som opslagsværk til inspiration for dem, der gerne vil bygge med træ i fremtiden.

Her har de undersøgt 45 træbyggeriers klimapåvirkning og potentialet i at bygge med biobaserede materialer. Oversigten viser blandt andet, at CO2-udledningen især varierer på tværs af bygningstyperne.

De almene træbyggerier Lisbjerg Bakke (Al2bolig) og Grønttorvet Almenbolig+ (KAB) indgår som cases i studiet.

Om biogene materialer

Biogene materialer er materialer, som naturen selv har groet ved egen kraft, fx træ, halm, kork og tang.

Man kan i byggeriet anvende biogene materialer i stedet for sten, grus, beton og stål alle de steder, hvor biogene materialer kan give samme funktion. 

Træ og andre organiske materialer fungerer som en form for CO2-lagre. De høster CO2 fra atmosfæren, frigiver ilten og bruger kulstoffet til at danne vækst. Jo mere organisk materiale man bruger i byggeriet, jo mere CO2 forhindrer man, at der slipper ud i atmosfæren. 

Anvendelse af biogene materialer har en her og nu-effekt i byggeriet, da man kan erstatte materialer, som er energitunge ved fremstillingen.

Hør Torben Valbjørn Rasmussen fra BUILD fortælle om biogene materialer her

Kilde: BUILD, Aalborg Universitet

”Vi har jo en sektor, som helt oplagt kan bidrage til et bedre klima og samtidigt få fordelen ved at kunne opføre vores bygninger hurtigere. Ved at anvende træ i byggeriet lagres kulstof i vores bygninger, mens nye træer kan plantes og suge mere CO2 ud af luften."

Peder Fynholm

Teknisk chef i Byggeskadefonden

Risici ved træ

Torben Valdbjørn Rasmussen kommer dog med et ”men” i samtalen med Fagbladet Boligen om træbyggeri. Det er nemlig ikke risikofrit at anvende træ i eksempelvis bygningskonstruktioner.

”Træ skal bruges med omtanke, og træ skal tænkes ind i byggeriet fra start af. Du kan ikke bare 1:1 erstatte beton med træ. Når træ bliver udsat for meget vand, så starter der en naturlig nedbrydningsproces, som er kritisk for bygningen. Den balance skal vi lære at mestre, inden vi kaster os ud i at bygge med andre byggematerialer end dem, vi er vant til – og det kan vi godt,” forklarer Torben Valdbjørn Rasmussen.

Nedbrydningsprocessen i træ går i gang, når det når et kritisk fugtniveau. Først som skimmelvækst, og efter lidt tid opstår der råd og svamp, som nedbryder træet i mindre dele, hvorefter det formulder, uddyber forskeren.

”Det er jo sådan, naturen fungerer, og det skal i sig selv ikke skræmme nogen. Man skal blot være sig det bevidst, så man undgår læk og huller på taget eller råd i et etagedæk, hvor man ikke opdager skaden i tide. For man opnår kun en klimagevinst, hvis byggeriet er holdbart i mange år,” pointerer han.

Anbefalingen fra forskeren er derfor, at konstruktioner i jord er bedst med mineralske materialer som beton. Men træ og andre biogene materialer kan med fordel bruges til bagvægge, isolering eller etagedæk over jord.

Træet skal derfor benyttes, hvor det giver mening, og det skal foregå i en balance, hvor der ikke sker et overforbrug af materialerne.

07-parkering-mellem-husene.jpg

1 / 1Lisbjerg Bakke i Aarhus var Danmarks første almene etage-ejendom i træ. Det stod klart til indflytning i 2018. Foto: Jørgen Jørgensen

Læs senere artikler

Danmarks første almene etage-ejendom i træ

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Pas på fugt

Byggeskadefonden har i deres Årsberetning 2023, som netop er udkommet, sat fokus på de risici, der er ved at bygge med træ.

Her giver de gode råd til, hvordan man håndterer svigt, som kan opstå på bagkant af, at træ bliver udsat for for meget fugt.

”Cirka 60 procent af skadesanmeldelserne til os i Byggeskadefonden er relateret til klimaskærmen (ydervæg og tag), og det er ofte relateret til problemer med indtrængning af fugt. Så det er et vigtigt opmærksomhedspunkt for de projekterende og udførende og specielt, når der er noget biologisk nedbrydeligt, som sidder inde bagved,” forklarer Peder Fynholm, teknisk chef i Byggeskadefonden. 

Han fortæller, at de svigt, der ses ved Byggeskadefondens eftersyn, ofte er relateret til fejl og mangler i projekterings- eller udførelsesfasen, og det er derfor vigtigt, at alle aktører er opmærksomme på at bygge på træets præmisser for at sikre et sikkert og sundt byggeri med lang holdbarhed.

Læs Byggeskadefondens anbefalinger til, hvordan man kan optimere levetiden ved at finde og minimere de største risici, når man bygger med træ.

Peder Fynholm påpeger også, at man ikke må tro, at bæredygtigt byggeri kun handler om at bygge i træ. Man skal se på bygningen som helhed, og hvor i bygningen det giver bedst mening at anvende træ – også klimamæssigt.

En skov i huset

Peder Fynholm fra Byggeskadefonden er specialist i træ som byggemateriale. Han er startet hos Byggeskadefonden ved årsskiftet, men har inden da arbejdet med træ og biogene materialer i mere end 25 år og senest hos Teknologisk Institut.

I Byggeskadefonden skal han blandt andet styrke fonden i deres erfaringsopsamling og vidensdeling om træbyggeri med de almene boligorganisationer.  

”Vi har jo en sektor, som helt oplagt kan bidrage til et bedre klima og samtidigt få fordelen ved at kunne opføre vores bygninger hurtigere. Ved at anvende træ i byggeriet lagres kulstof i vores bygninger, mens nye træer kan plantes og suge mere CO2 ud af luften,” siger Peder Fynholm.

Han mener derfor, at der bestemt er et stort potentiale i at anvende mere træ og andre biogene materialer, når man bygger nye boliger og renoverer de eksisterende boliger rundt om i landet.

Om Byggeskadefonden

Byggeskadefonden er en selvejende institution, der laver eftersyn af støttet boligbyggeri og renoveringer og yder støtte til dækning af byggeskader.

Derudover bidrager de med viden og erfaringer om byggeprocessen og byggeriet til byggeriets parter. med henblik på at forebygge byggeskader og fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet.

Om skribenten

Anja Andersen BL
Anja Robstrup Andersen

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Boligforening uddanner viceværter til brobyggere

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Boligforening uddanner viceværter til brobyggere

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2919 )

0

Læseliste