06. JUN. 2024 KL. 09:00

BL’s formand: ”Hverdagsdemokraterne binder samfundet sammen”

Allan Werge Top

Allan Werge, formand i BL, var inviteret med til konferencen Hverdagsdemokrati i fokus, hvor han fortalte om arbejdet med det almene beboerdemokrati. Foto: Andreas Holm Hansen

Hvordan får man flere til at engagere sig i hverdagsdemokratiet? Og hvordan hænger de nære demokratier sammen med det store demokrati? Det blev drøftet på konferencen ”Hverdagsdemokrati i fokus”, som BL var inviteret til.

Tre ud af fire danskere er en del af et hverdagsdemokrati, men alligevel er det kun én ud af tre, der aktivt er med til tage beslutningerne i det lokale demokrati. Det er de ældre, og især mænd, der fylder i bestyrelseslokalerne – hvorimod de unge engagerer sig i de uformelle aktiviteter.  

Det viser en ny rapport fra Tænketanken Mandag Morgen med støtte fra Trygfonden, som dannede baggrund for konferencen ”Hverdagsdemokrati i fokus”, der blev afholdt den 3. juni – i demokratiets moderbygning, Christiansborg.

Her havde Mandag Morgen inviteret repræsentanter fra forskellige hverdagsdemokratiske arenaer til at drøfte, hvilken betydning de mange mini-demokratier har på vores hverdag - i blandt andet elevrådene, idrætsklubberne, skolebestyrelserne, landboforeningerne, brugsforeningerne og boligforeninger. Og hvordan vi kan udvikle dem, så endnu flere får lyst til at være med.

Allan Werge var som formand for BL – Danmarks Almene Boliger inviteret med i panelet til at fortælle, hvordan man i den almene boligsektor arbejder med at blødgøre beboerdemokratiet, så flere beboere bliver motiveret til at engagere sig i beboerdemokratiet.

”Det er vigtigt med en dag som i dag, hvor vi taler om hverdagsdemokrati, for det er hverdagsdemokraterne, der er med til at binde vores samfund sammen. Undersøgelsen viser, at vi har nogle udfordringer med at rekruttere frivillige, så vores arbejde ligger i at tilpasse rammerne, så alle får lyst til at være en del af helt nære demokrati,” fortæller Allan Werge.

Formanden for BL kan fint spejle det almene beboerdemokrati i den nye undersøgelse om hverdagsdemokrati; at der er flere mænd end kvinder, flere ældre end yngre, og flest ressourcestærke beboere, som deltager aktivt i det formelle hverdagsdemokrati.

”I BL og boligselskaberne skal vi blive bedre til at italesætte, hvad beboerne kan få indflydelse på, og hvad det betyder at sidde i en bestyrelse. Og så skal vi gøre det mere fleksibelt, så det er nemmere at få flere beboere med – også så ingen ’gror fast på taburetten’,” forklarede han.

Læs den nye rapport om hverdagsdemokratier, som kortlægger danskernes deltagelse i samfundets mange mini-demokratier.

Om undersøgelsen

”Hverdagsdemokrati i fokus” er udarbejdet af Tænketanken Mandag Morgen med støtte fra TrygFonden. De undersøger for første gang nogen sinde danskernes engagement i de mange mini-demokratier, som udspiller sig i og har indflydelse på vores hverdag i foreninger, demokratiske virksomheder, bestyrelser og råd i selvbestemmende institutioner.

I alt har mere end 10.000 danskere bidraget igennem spørgeskemaer, fokusgrupper og interviews.  

BL – Danmarks Almene Boliger har sammen med 18 andre organisationer såsom DGI, Forenet Kredit, Tænketanken Demokratisk Erhverv, Friluftsrådet, Danske skoleelever og DUF været en del af partnerskredsen bag undersøgelsen.

"Vores samfund er bygget op af mennesker – ikke af systemet. Vi skal selv tage ansvar, og det er i hverdagsdemokratiet, at vi bliver opdraget til at begå os i det store demokrati og bruge vores stemme. Det skal vi værne om, for mister vi vores demokratiske forståelse, mister vi demokratiet – og vores frihed."

Søren Gade, Folketingets formand

Billedhjul (1)

1 / 3Med hverdagsdemokratiet i fokus på Christiansborg, var Folketingets formand, Søren Gade, inviteret til at holde åbningstalen. Foto: Andreas Holm Hansen

Billedhjul (2)

2 / 3BL's formand, Allan Werge, var med i paneldebatten om, hvordan forskellige organisationer arbejder med de nære demokratier. Foto: Andreas Holm Hansen

Billedhjul (3)

3 / 3Charlotte Bach Thomassen fra DGI ser mange ligheder med den almene boligsektor, og hvordan de arbejder med at få flere til at engagere sig i hverdagsdemokratiet. Foto: Andreas Holm Hansen

Fokus på livsfaser

Charlotte Bach Thomassen er forkvinde i DGI – Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Hun deltog i dagens paneldebat sammen med BL’s formand og ser en del lighedspunkter i arbejdet med at mobilisere beboere i den almene boligsektor og medlemmer i DGI-regi.

”I DGI har vi fokus på, hvad det er, der motiverer folk i forskellige livsfaser. Nogle er single, andre har børn og andre igen har travlt med karriere. Derfor skal vi mobilisere dem ud fra, hvor de er – det må ikke være en one size fits all-model,” forklarer Charlotte Bach Thomassen. Og så er alderen knap så vigtig for, om man er repræsenteret i bestyrelseslokalet.

Noget, Allan Werge er meget enig i: ” Det er mindre interessant at kigge på engagementet i de formelle bestyrelser. Det er hele laget ’under’, for det er her, det reelle engagement og fællesskab udspiller sig. Ikke i bestyrelseslokalerne.” 

Charlotte Bach Thomassen ser et stort potentiale i de almene boligområder, hvor hverdagsdemokratiet udspiller sig lige der, hvor vi lever og bor, og hvor det har kæmpe betydning, at vi engagerer os i det og er med til at forme vores eget liv.

”Vi har alle brug for at komme tættere på hinanden og på tværs af de skel, der er i samfundet. Det gør de almene beboere ved at være med til fællesspisning, dyrke yoga med naboen i gården, melde sig til Løb mellem husene eller er med til at tage beslutninger i afdelingsbestyrelsen,” forklarer hun og tilføjer:

”Vi ligner jo hinanden på mange områder og kan bruge mange af de samme metoder til at skabe mere engagement i vores små mini-demokratier.”

Læs BL’s undersøgelse, der giver viden om det frivillige engagement i landets almene boligområder

Demokrati er frihed

Folketingets formand, Søren Gade, åbnede konferencen om hverdagsdemokrati i Fællessalen på Christiansborg.

Han glædede sig over initiativet til den nye undersøgelse, som er den første af sin slags om det lokale demokratiske engagement i foreningslivet.

Men han udtrykte også bekymring for, om vi som befolkning er ved at tage vores frihed for givet.

”Vores samfund er bygget op af mennesker – ikke af systemet. Vi skal selv tage ansvar, og det er i hverdagsdemokratiet, at vi bliver opdraget til at begå os i det store demokrati og bruge vores stemme. Det skal vi værne om, for mister vi vores demokratiske forståelse, mister vi demokratiet – og vores frihed,” sagde Folketingets formand i åbningstalen.

Han lyttede interesseret til deltagerne i panelet og de fremmødte repræsentanter fra landets store og små foreninger og fik mulighed for at stille opklarende spørgsmål undervejs.  

Om det almene beboerdemokrati

Beboerdemokratiet er et unikt dansk foreningsdemokrati. Konkret betyder det, at det altid er et flertal af de almene beboere, der træffer beslutninger lokalt i boligområdet og centralt i boligorganisationen.

Det anslås, at der er i det formelle beboerdemokrati er cirka 25.000 organisations- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Kilde: Et stærkt beboerdemokrati (bl.dk)

Læs senere artikler

Trænger beboerdemokratiet til en renovering?

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Nærdemokratiet skal styrkes

Dagens konference sluttede med et panel af politikere og aktive demokrater, som satte ord på hverdagsdemokratiet versus det store demokrati – og hvorfor det er så vigtigt, at danskerne tager del i det:

Christian Friis Back fra Radikale Venstre fortalte, at han altid har været medlem af et parti og deltaget i adskillige foreningssammenhænge.

”Det er i nærdemokratiet, at man lærer demokratiet at kende. Jeg er glad for rapporten, for jeg er bekymret for vores demokrati. Tilliden til politikere styrtdykker, og det er under pres.”

Özlem Cekic, generalsekretær i Brobyggerne, synes generelt, at danskerne er gode til at mobilisere, aktivere og motivere hinanden.

”Men jeg bliver også bekymret for fremtiden, så der skal gøre noget for at få flere til at engagere sig.”

Sascha Faxe fra Alternativet udtalte, at når man først har oplevelsen af, at ens stemme bliver hørt, får mange smag for engagement.

”Så plejer det ene at tage det andet med sig,” som hun sagde.

Maria Ladegaard fra Dansk Ungdoms Fællesråd havde en klar anbefaling til salens foreningsfolk: ”Der skal skabes et link mellem dem, der gerne vil inddrage, og dem, der gerne vil inddrages.”

Et udsagn, flere vil tage med sig hjem fra konferencen i Fællessalen på Christiansborg – også BL’s formand, Allan Werge.

”Det har været en lærerig dag med masser af god viden om, hvordan andre organisationer arbejder med at understøtte og udvikle hverdagsdemokratierne. Det har været en kæmpe inspiration,” siger han.  

I marts havde BL sit eget Morgenudsigt-arrangement, hvor de inviterede oplægsholdere udefra til at sætte spot på, om beboerdemokratiet fungerer optimalt i den almene boligsektor.

Det kom der en optagelse ud af, som du kan se her. Du kan også læse artiklen ”Trænger beboerdemokratiet til en renovering her.

Om skribenten

Anja Andersen BL
Anja Robstrup Andersen

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Boligforening uddanner viceværter til brobyggere

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Boligforening uddanner viceværter til brobyggere

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2919 )

0

Læseliste