30. JAN. 2024 KL. 10:00

Ultra lokale aktiviteter modvirker ensomhed

David Vincent Nielsen, foto: Aeldre Sagen

Almene beboere har betydeligt øget sandsynlighed for at opleve ensomhed sammenlignet med ældre i andre boformer, fortæller David Vincent Nielsen fra Ældre Sagen. Foto: Ældre Sagen

Almene beboere har øget sandsynlighed for at opleve ensomhed sammenlignet med ældre i andre boformer. Sådan lyder det fra Ældre Sagen, der er med i denne uges Sundhedsstafet.

En ny undersøgelse, som SDU har udarbejdet for BL, viser, at de almene beboere har langt flere sundhedsudfordringer end gennemsnittet. 

Derfor har vi igangsat Sundhedsstafetten, hvor vi giver mikrofonen til en række aktører, som kommer med deres bud på, hvordan den almene sektor bidrager til en bedre sundhed i de almene boligområder. 

David Vincent Nielsen, ensomhedskonsulent i Ældre Sagen, deler i denne uge sine erfaringer: 

De almene beboere har flere sundhedsudfordringer end gennemsnittet. Og der stilles store krav til fremtidens sundhedsvæsen, hvor almene boligområder kan være en platform for nære sundhedsydelser. Hvilke potentialer ser du?

Ældre Sagen har igennem længere tid været opmærksom på, at almene beboere, herunder de 220.000 ældre, har betydeligt øget sandsynlighed for at opleve ensomhed sammenlignet med ældre i andre boformer.

Samtidig har de dårligere helbred og en mere beskeden økonomi, og mange af dem har derfor svært ved at deltage i tilbud i foreningslivet, hvis det kræver transport til et sted, der ligger et stykke væk fra deres bolig.

Vi ved, at de også i betydeligt omfang afstår fra at besøge venner eller familie og fra at gøre brug af sundhedsvæsenets tilbud grundet problemer med transport (jfr. fx Sundhedsprofilen for Region Sjælland, 2017).

En løsning kunne derfor være at bringe tilbuddene tættere på de almene beboeres hjem, så man fjerner eller nedbringer den logistiske barriere, som ligger i transport.

Der er 1 million danskere, som bor alment, så der er et meget stort potentiale i systematisk at bringe civilsamfundets – og for så vidt også sundhedsvæsenets – tilbud tæt på de almene boliger, der som sagt har en uforholdsmæssig stor del af beboere med helbredsmæssige, sociale og økonomiske udfordringer.

Hvordan kunne du drømme om, at samarbejde og partnerskaber fremover kan danne ramme for ”nærhed i sundhed”, hvor borgere i højere grad plejes og behandles, der hvor de bor?

Ældre Sagen har sammen med DAB, Boligkontoret Danmark og også BL gennem flere år set på mulighederne for et tættere samarbejde mellem vores lokalafdelinger og de almene boligafdelinger og deres bestyrelser. Ældre Sagen har en strategi om at bringe flere aktiviteter ud dér, hvor borgerne bor, så svækkede eller sårbare ældre får nemmere adgang til fx fællesspisning, IT-hjælp eller stolemotion.

Vi kalder det ”ultra lokale aktiviteter”, hvor de ældre nærmest bare skal ned ad trappen og rundt om hjørnet for at finde fællesskabet.

Ofte strander ambitionen på, at det kan være svært at finde lokaler og ressourcer lidt uden for lokalområdernes bycentre. Netop her rummer de almene boligafdelinger et betydeligt potentiale, fordi der de fleste steder er både fællesarealer inden- og udendørs, hvor man kan samles og sætte aktiviteter i gang.

Vi forestiller os derfor et samarbejde, hvor Ældre Sagens lokalafdelinger bringer sit meget store aktivitets- og fællesskabsudbud ind i boligafdelingerne, så beboerne får let adgang til dem i deres egne fælleslokaler, og vi tror, at der også vil være mange af de almene beboere, som kunne finde glæde og mening ved at være frivillige i sådan et ultralokalt foreningsliv.

Vi føler også en forpligtelse hertil, da vi anslår, at mindst 100.000 ældre i almene boliger er medlemmer af vores forening.

Hvilke konkrete sundhedsindsatser har I allerede igangsat?

Ældre Sagen har været medforfatter på den nationale strategi og handlingsplan mod ensomhed (Sammen Mod Ensomhed), som indeholder 75 konkrete initiativer til forebyggelse og afhjælpning af ensomhed. BL har også spillet en meget central og værdsat rolle i tilblivelsen af strategi og handlingsplan.

Vi har forpligtet os til selv at understøtte implementeringen af 12 af disse initiativer – fem gennem vores vidtforgrenede netværk af lokalafdelinger og syv gennem vores nationale indsats. Helt centralt i dette arbejde – også for Ældre Sagen – står initiativer knyttet til livsarenaen ”Hjem og bolig”.

Mange steder er vores frivillige allerede i gang med samarbejder med almene boligafdelinger lokalt, men vores ambition er, at det i de kommende år bliver et landsdækkende samarbejde, så alle ældre, som bor alment, har adgang til fællesskaber, støtte og hjælp i deres umiddelbare nærområde.

Vi håber, at mange boligselskaber vil søge samarbejde med os herom – både lokalt og nationalt.

Læs, hvordan BL - Danmarks Almene Boliger arbejder for at bekæmpe ensomhed her.

Læs senere artikler

Sundhedsdirektør: Vi skal arbejde forebyggende helt lokalt

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Sundhedschef: ”Vi skal udfordre de traditionelle måder at tænke sundhed på”

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Christina Ove Holm BL
Christina Ove Holm

Christina Ove Holm er kommunikationschef og uddannet journalist. Hun bidrager i det redaktionelle arbejde med sparring og idé- og konceptudvikling.

Seneste Artikel

Allan Werge genvalgt som formand for BL

Christina Ove Holm er kommunikationschef og uddannet journalist. Hun bidrager i det redaktionelle arbejde med sparring og idé- og konceptudvikling.

Seneste Artikel

Allan Werge genvalgt som formand for BL

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste