11. JAN. 2024 KL. 08:45

Seks anbefalinger til mere social lighed i sundhed

Thumbnail Image002

"Hvis vi skal løse ulighed i sundhed, så skal der i den grad nytænkes på tværs. Gør regeringen det?” spurgte Bent Madsen sundhedsorfører om til en stor konference på Christiansborg. Foto: BL

Over 100 aktører – herunder BL – fremlagde i går seks anbefalinger til regeringen for at fremme mere lighed i sundhed for alle.

Uligheden i sundhed er blevet for stor.

Sådan lyder det samlede budskab til regeringen fra en alliance på 107 aktører på tværs af forskellige sektorer, som BL - Danmarks Almene Boliger er engageret i.

Under navnet Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed har BL – sammen 106 andre aktører i alliancen - siden 2019 delt viden og søsat initiativer på tværs af sektorer og organisationer. Det arbejde er der blandt andet kommet seks anbefalinger ud af, som skal modvirke ulighed i sundhed.

I går var en række af alliancepartnerne så samlet på Christiansborg for at levere og drøfte anbefalingerne. Uden for Christiansborgs mure blev anbefalingerne fremlagt i en stor kronik i Jyllands Posten.

Vigtigt samarbejde

Alliancen anbefaler først og fremmest, at der skal fuld skrue på forebyggelse – både med strukturelle og individrettede indsatser, som det lyder i en af anbefalingerne.

Tallene taler nemlig deres tydelige sprog: Personer med korte uddannelser, dårlig tilknytning til arbejdsmarkedet eller lave indkomster bliver ikke bare oftere syge. Deres sygdomme bliver også opdaget senere, og deres forløb er ofte mere komplekse.

Derfor er det nødvendigt, at der bliver sat gang i initiativer, projekter og politiske aftaler, der kan mindske den sociale ulighed, som det lød fra Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, der også er alliancens initiativtager.

Han konstaterede videre, at der i Danmark er stor lighed i indkomster, når vi sammenligner os internationalt. Men vi har en stor ulighed i sundhed, i forhold til de lande, som vi normalt sammenligner os med.

Og som Jesper Fisker formulerede det:

”Det handler om at prioritere. Hvis vi virkelig vil mindske social ulighed i sundhed i Danmark, så kan vi det. Men det kræver politisk vilje”.

Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed

Alliancen blev etableret i 2019 af Danske Regioner, KL og Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med en række partnere. Rammerne for alliancens arbejde er Sundhedsstyrelsens 12 indsatsområder mod ulighed i sundhed.

De 12 indsatsområder tæller eksempelvis børns tidlige udvikling, boligsegregering, sundhedsadfærd og sundhedsvæsenets rolle. Alliancen har 107 partnere, herunder repræsentanter fra kommuner, regioner, civilsamfund, fagbevægelser, forskningsinstitutioner og det private arbejdsmarked.

Partnerne iværksætter sammen og hver for sig indsatser, afprøver løsninger og deler erfaringer for at mindske social ulighed i sundhed.

Kilde: Alliancen mod Social ulighed i Sundhed

Læs senere artikler

Ekspert: Sådan bliver de almene boliger klar til fremtidens sundhed

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Jesper Fisker: "Den almene sektor spiller en stor rolle i fremtidens sundhedsstruktur"

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Der skal nytænkes

Et panel af sundhedsordførere fra regeringspartierne og SF samt en repræsentant fra henholdsvis kommunerne og regionerne kommenterede på alliancens 6 anbefalinger, som de alle var enige og betonede vigtigheden af at samarbejde på tværs og lokalt med nærhed i sundhed.

BL’s administrerende direktør, Bent Madsen, var blevet bedt om at kommentere på politikernes indlæg. Han glædede sig over, at der på tværs af partier og i kommuner og regioner er stor opbakning til at styrke den nære sundhedsindsats.

”Vi har fået belyst sundhedstilstanden hos almene beboere. Dobbelt så mange lider for eksempel af KOL og diabetes som i resten af samfundet. Uligheden er endnu større, når det gælder psykisk sygdom. Der er i alarmerende grad brug for nærhed i sundhed, som kan gøre op med den ulighed. Der er brug for at tænke lokalt og på tværs mellem sektorer. Et godt afsæt for en lokal, nær indsats er boligområderne,” fortsatte Bent Madsen.

Der var bred opbakning i panelet til Bent Madsens synspunkter. Men svarene blev mere vævende, da politikerne skulle forholde sig til Bent Madsens spørgsmål om regeringens evne til at arbejde på tværs af ministerområder:

”Inden vinterferien fremlægger regeringen en ældrepakke. Lidt senere på foråret tegnes konturerne til et sundhedsudspil. Og endnu senere kommer den bebudede boligpakke med renoveringer, for eksempel ombygning til mere ældreegnede boliger med lokale sundhedsfaciliteter. Hvis vi skal løse ulighed i sundhed, så skal der i den grad nytænkes på tværs. Gør regeringen det?” spurgte Bent Madsen.

Konferencen på Christiansborg markerede afslutningen af de fire års arbejde, hvor de enkelte organisationer har gjort mange forskellige indsatser.

BL har blandt andet fået kortlagt sundhedsprofilen i de almene boligområder helt ned i detaljen. Og der arbejdes videre med renoveringer og bystrategiske tiltag, hvor netop mulighederne for nærhed i sundhed kan være centrale elementer.

Selv om alliancen formelt ophørte ved udgangen af 2023, så er der ingen tvivl om, at de mange parter vil arbejde videre med dette vigtige arbejde.

Seks anbefalinger

De seks anbefalinger er udarbejdet med afsæt i viden og erfaringer, som partnere har præsenteret i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed. De lyder således:

  • Fokuser på forebyggelse – både ved strukturelle og individrettede indsatser
  • Målret og tilpas sundhedsindsatser til den enkelte borgers behov, og tag udgangspunkt i den lokale population
  • Styrk fællesskaber og samspillet mellem det offentlige og civilsamfundet
  • Arbejd med at fremme sundhed og lighed indenfor og på tværs af sektorområder, og gør en forskel fra egen position
  • Styrk og udbred viden om virksomme indsatser, metoder og redskaber
  • Prioriter investeringer i forebyggende indsatser til børn og unge.

Om skribenten

Niklas Asp Nielsen BL
Niklas Asp Nielsen

Niklas Asp Nielsen er uddannet journalist. Han sidder som indholdsredaktør på Fagbladet Boligen og arbejder med at få Fagbladet Boligens artikler synlige på BL's Sociale Medier.

Seneste Artikel

Regeringen fremlægger køreplan for energieffektivisering

Niklas Asp Nielsen er uddannet journalist. Han sidder som indholdsredaktør på Fagbladet Boligen og arbejder med at få Fagbladet Boligens artikler synlige på BL's Sociale Medier.

Seneste Artikel

Regeringen fremlægger køreplan for energieffektivisering

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2914 )

0

Læseliste