27. FEB. 2024 KL. 10:00

Boligforening uddanner beboere: Skal øge den nære sundhed

Sundhedsformidlerne BL Andreas Holm Hansen (8)

”Jeg tror, det gør en forskel, at vi er ’normale beboere’ og ikke fremmede autoriteter. Jeg kender det fra mig selv, at jeg kan føle mig usikker med sundhedspersonale udefra,” siger sundhedsformidleren Hanne Friis Simonsen. Foto: Andreas Holm Hansen

Syv beboere i Aalborg Øst har med helhedsplanens hjælp uddannet sig som sundhedsformidlere. De skal være brobyggere mellem områdets beboere og sundhedsvæsnet ved at øge kendskabet til relevante sundhedstilbud.

Når beboeren Aage Bjørn Jacobsen går sin daglige tur rundt i Aalborg Øst, er han aldrig alene. Et helt hold af energiske beboere følger ham.

Aage bruger nemlig sine gåture som et led i en indsats, der har til formål at øge den nære sundhed i boligområdet.

”En gåtur er ikke bare en gåtur. Det er et af de bedste værktøjer til at fremme den enkeltes fysiske, mentale og sociale sundhed. Med gåture som disse ’fanger’ jeg mange af dem, som normalt ikke ville komme ud. Vi mødes beboer til beboer og ikke læge til beboer,” forklarer han.

Aage Bjørn Jacobsen ved, hvad han taler om. Han er selv diabetiker og kender derfor symptomerne. Og hvis han kan hjælpe andre beboere og skubbe dem i retning af et lægebesøg, så har han været med til at gøre en forskel, som han formulerer det. 

Det er grunden til, at han – sammen med seks andre beboere – har uddannet sig til at blive sundhedsformidler i Aalborg Øst.

En uddannelse, hvor blandt andet ansatte i Center for Sundhedsfremme og Steno Diabetescenter Nordjylland har stået for undervisningen og givet sundhedsformidlerne redskaber til at aktivere og informere beboerne i området om relevante sundhedstilbud – og åbne døre til nye fællesskaber.

I Helhedsplanen Øst i Centrum ser de kun gevinster ved det nye samarbejde, forklarer Susanne Søndergaard Kollerup, der er boligsocial medarbejder hos Øst i Centrum.

”Sundhedsformidlerne er brobyggere mellem beboere og sundhedsvæsen. Tanken er at skabe en borger til borger- indsats, der skal virke ude i lokalområdet og give beboerne mulighed for at blive mødt med sundhed i øjenhøjde. De kan skabe en tillidsrelation, som folk udefra ikke kan,” siger hun.

Indsatsen med at uddanne sundhedsformidlere er igangsat af Den boligsociale helhedsplan i Løvvangen, Øst i Centrum, Steno Diabetes Center Nordjylland, Center for Sundhedsfremme og Kvarterværkstedet i Aalborg Kommune.

Sundheden blandt almene beboere

En analyse, som SDU har udarbejdet for BL,  fra 2023 viser, at almene beboere på tværs af alle aldersgrupper oplever et dårligere helbred end den øvrige befolkning. Hvor 26,1 pct. af de almene beboere vurderer, at de har et mindre godt eller dårligt helbred, svarer knap 14,8 pct. af personer, der ikke bor alment, at de oplever at have et mindre godt eller dårligt helbred.

Forskellen i sundhedstilstanden mellem de almene beboere og resten af befolkningen ses både i fysisk helbred, men også i mental sundhed, sociale relationer, sundhedsadfærd og sygelighed. Ligesom beboere i almene boliger generelt set har flere kontakter til alment praktiserende læge og hospitalsvæsenet, særligt på psykiatriområdet.

Denne ulighed i sundhed skyldes, at vi i den almene sektor også huser mennesker, der har det sværere end gennemsnittet. Der er behov for større nærhed i sundhed, så uligheden i sundhed reduceres.

Kilde: Sundhedstilstanden blandt beboere i almene boliger

Sundhedsformidlere Aalborg Oest Andreas Holm Hansen (3)

1 / 2”Vi, der bor i udsatte boligområder, bliver jo ikke særlig gamle. Hvis vi som sundhedsformidlere kan indskrænke den sundhedsulighed, har vi gjort en god gerning,” siger Aage Bjørn Jacobsen. Foto: Andreas Holm Hansen

Sundhedsformidlere Aalborg Oest Andreas Holm Hansen (1)

2 / 2”Jeg mistede min mand, og hvis ikke jeg havde haft et fællesskab at søge til hos, ved jeg ikke, hvad der var blev et af mig. De har holdt mig oppe. Sundhed er også at snakke med andre. Så finder man ud af, at man ikke er den eneste, der har mistet, og at vi kan hjælpe hinanden,” siger beboeren AnneLise Dueholm Holm Hansen. Foto: Andreas Holm Hansen

”Jeg tror på, at de kan gøre en forskel."

Jes Lunde

Rådmand i Sundhed og Kultur i Aalborg Kommune.

Dårligere sundhed i de almene boligområder

I starten af året kunne de første syv beboere kalde sig færdiguddannet.

Og der er god grund til, at helhedsplanen rækker ud og uddanner deres beboere til at styrke den nære sundhed.

En sundhedsrapport, som SDU har udarbejdet for BL, viser en ulighed i sundhed - og at almene beboere på tværs af alle aldersgrupper oplever et dårligere helbred end den øvrige befolkning.

”Mange beboere har sygdomme, de ikke selv er klar over, blandt andet diabetes og måske kroniske sygdomme. Vores sundhedsformidlere skal være med til at spotte og forebygge disse sygdomme. Det gør de i dialogen med beboerne og gennem aktiviteter og arrangementer. Det gode er, at vores sundhedsformidlere er meget forskellige og derfor har fokus på forskellige ting,” siger Susanne Søndergaard Kollerup. 

Den opgave er sundhedsformidlerne bevidst om. Hanne Friis Simonsen, der er en af sundhedsformidlerne, har blandt andet et øget fokus på beboernes mentale sundhed.

”Man skal ikke undervurdere den mentale sundhed. For hvis man ikke har det mentalt godt, kommer man ikke udenfor en dør. Ingen har godt af at være alene,” siger Hanne Friis Simonsen.

Anne Lise Dueholm Holm Hansen er en af de beboere i Aalborg Øst, som bruger sundhedsformidlerne i sin dagligdag.

”Jeg mistede min mand, og hvis ikke jeg havde haft et fællesskab at søge til hos, ved jeg ikke, hvad der var blevet af mig. De har holdt mig oppe. Sundhed er også at snakke med andre. Så finder man ud af, at man ikke er den eneste, der har mistet, og at vi kan hjælpe hinanden,” siger Anne Lise Dueholm Holm Hansen.

Sundhedsformidlerne BL Andreas Holm Hansen (14)

1 / 2”Jeg er selv diabetiker, så jeg hjælper også mig selv ved at arrangere sundhedsfremmende aktiviteter i området,” fortæller Aage Bjørn Jacobsen. Foto: Andreas Holm Hansen

Sundhedsformidlere Aalborg Oest Andreas Holm Hansen (2)

2 / 2De første syv sundhedsformidlere var færdiguddannet i februar. Fot: Andreas Holm Hansen

Et initiativ med mange grene

Hos Aalborg Kommune glæder man sig over indsatsen og de samarbejder, der er indgået i den forbindelse.

"Jeg glæder mig meget til at følge og høre om sundhedsformidlernes arbejde og de første erfaringer med projektet. Jeg er fuld af beundring over deres mod til at kaste sig ud i det,” siger Jes Lunde, rådmand i Sundhed og Kultur i Aalborg Kommune.

”Jeg tror på, at de kan gøre en forskel. Måske de kan give et forsigtigt puf til et lægebesøg eller give et tip til en lokal forening med sunde aktiviteter. Alt sammen kan være det første skridt i en sundere retning og bedre trivsel."

Om skribenten

Andreas Holm Hansen BL
Andreas Holm Hansen

Andreas er videojournalist og har fokus på at planlægge, udvikle og producere forskelligt videoindhold på tværs af BL’s platforme.

Seneste Artikel

Kredsvalg: "Vi skal være ambassadører for den almene sektor"

Andreas er videojournalist og har fokus på at planlægge, udvikle og producere forskelligt videoindhold på tværs af BL’s platforme.

Seneste Artikel

Kredsvalg: "Vi skal være ambassadører for den almene sektor"

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2879 )

0

Læseliste