11. APR. 2024 KL. 10:00

Samarbejde mellem skoler og boligsociale helhedsplaner mindsker skolefraværet

indblik-2.jpg

Helhedsplan og folkeskoler i Sønderborg arbejder tæt sammen om at mindske elevers skolefravær. Foto: Rasmus Baaner

I Sønderborg har tre lokale folkeskoler og den boligsociale helhedsplan indgået et samarbejde for at nedbringe skolefraværet. Et samarbejde, der styrker kontakten til forældrene.

Der ligger et stort potentiale i samarbejdet mellem skoler og helhedsplaner, når det kommer til at mindske fraværet hos elever i udsatte boligområder.

Det er blandt andet noget af det, som Center for Boligsocial Udvikling sætter fokus på med en ny rapport ”Skolefravær i udsatte boligområder”.

Her viser tallene nemlig, at hvis man er barn i et udsat boligområde, der er omfattet af en helhedsplan, har man i gennemsnit højere skolefravær end elever i resten af landet.

”Vi kan i vores studie konkludere, at der er et stort potentiale i, at skoler og boligsociale medarbejdere i helhedsplanerne samarbejder på tværs af, hvor børnene lever deres liv. Det giver dem en unik tilgang til familierne i området og perspektiverer problemet med skolefravær, så det ikke kun er set gennem skolens eller helhedsplanens øjne,” fortæller Rikke Egaa Jørgensen, specialkonsulent i CFBU – Center for Boligsocial Udvikling.

Tallene i rapporten viser, at 38 procent af eleverne i grundskolen fra udsatte boligområder med en helhedsplan har et fravær på mellem 10-15 procent i skoleåret 2022/2023 – og 17 procent havde mere end 15 procents fravær. De tilsvarende andele for hele landet var på henholdsvis 28 procent og 11 procent.

Tæt skole-hjem-samarbejde

De høje fraværstal kender de kun alt for godt i den boligsociale helhedsplan i Sønderborg, som Fagbladet Boligen har været i kontakt med.

Her har tre af de lokale skoler og helhedsplanen, som dækker fire boligområder og finansieret af Landsbyggefonden, indgået en delt ansættelse af to skole-hjemkoordinatorer, som fungerer som brobyggere mellem barn, forældre, skoler og fritidslivet.

”Vores erfaring viser, at det er kontakten til forældrene, som er nøglen til at få børnene til at passe deres skole. Får vi først forældrene til at engagere sig aktivt i barnets skolegang, så smitter det som oftest af på deres børn. Og vi er med til at fjerne et eventuelt skræmmebillede af skolen,” forklarer Lasse Brüning, der er skole-hjemkoordinator i helhedsplanen i Sønderborg. 

I relationsarbejdet med familierne er skole-hjemkoordinatorerne med til at understøtte, at områdets børn og unge klarer sig godt i grundskolen, at de bliver uddannelsesparate og dermed får de bedst mulige forudsætninger for at gå videre i uddannelsessystemet og i voksenlivet.

Læs om det nye skoleforlig, og hvordan de almene boligorganisationer hjælper skoleelever med lektiehjælp

Artiklen fortsætter under citat

Faglige fællesskaber

Hvis I arbejder med børn og unges udvikling gennem en boligsocial indsats, kan I blive en del af et fagligt fællesskab om læringsfællesskaber.

Læs mere om dette og andre tilbud om faglige fællesskaber hos boligsocialnet.

"Som boligsociale medarbejdere er vi kendte ansigter i lokalområdet og har gode relationer til både børnene og deres familier. Til forskel fra lærerne på skolen, har vi ofte mulighed for at mødes, når det passer ind i deres hverdagsliv. For mange af familierne er det også mere trygt, når samtalen flyttes ud af skolen."

Lasse Brüning

Skole-hjemkoordinator i den boligsociale helhedsplan i Sønderborg

Læs senere artikler

Tryghedskonsulenter: ”Det første skridt mod tryghed er regler og gensidig respekt”

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Medarbejdere oplærer familier

Skole-hjem-koordinator i Sønderborg, Lasse Brüning, har i 2½ år haft sin gang på både skole og i de fire boligområder, som helhedsplanen dækker. En todelt ansættelse og tværgående samarbejde, han stærkt kan anbefale andre helhedsplaner og skoler at gribe fat i.

”Som boligsociale medarbejdere er vi kendte ansigter i lokalområdet og har gode relationer til både børnene og deres familier. Til forskel fra lærerne på skolen, har vi ofte mulighed for at mødes, når det passer ind i deres hverdagsliv. For mange af familierne er det også mere trygt, når samtalen flyttes ud af skolen,” forklarer han.

I nogle tilfælde har skolebørnene haft et fravær på over 50 procent. Ofte handler det om, at forældrene ikke har føling med børnenes liv og dermed ikke er bekendt med fraværet.

”Vi kan gøre dem bekendte med fraværet og tager os tid til at forklare forældrene, hvilke forventninger skolen har til dem og deres børn. Vi lærer dem også at bruge Aula, så de får skabt en kontakt til skolens lærere. Og så hjælper vi familierne med at forstå, at det er vigtigt med en ordentlig madpakke, og at de skal sørge for, at lektierne bliver lavet, og at skoletasken er pakket,” fortæller Lasse Brúning.

Samarbejde mindsker fraværet

Skole-hjemkoordinatorerne måler hvert halve år effekten af deres indsatser – og de kan se, at skolefraværet generelt falder og dermed er i en positiv udvikling.  

Rikke Egaa Jørgensen fra CFBU har i sin undersøgelse været i kontakt med flere lærere og ledere fra skoler i tre forskellige udsatte boligområder, og her kan de kun bifalde de gode resultater og håber, at man i flere udsatte boligområder får et samarbejde på tværs af skole og helhedsplaner op at køre.

”Vores undersøgelser viser, at skolefraværet har en social slagside. Vokser man op i en udsat familie, har det en mere vidtrækkende konsekvens, hvis man har højt skolefravær. Derfor bør der være en større helhedsforståelse for, hvorfor børnene ikke møder op. Og for at få den indsigt, må man møde familierne ud fra et bredere og mere helhedsorienteret perspektiv,” forklarer Rikke Egaa Jørgensen fra CFBU.

Temadag om fravær

Den 25. april er CFBU sammen med Børns Vilkår værter for en temadag om skolefravær.

Her vil de sammen med praktikere og fraværsforsker Gro Emmertsen Lund komme med konkrete eksempler på, hvordan man kan gribe fraværs-indsatserne an.

”Interessen er stor, både fra skoler, kommuner og andre civilaktører for, hvad det boligsociale kan bidrage med. Og for hvordan de kan etablere et samarbejde de forskellige aktører imellem,” afslutter Rikke Egaa Jørgensen.

Læs mere om temadagen her

Aktiv i Fællesskabet

Den boligsociale helhedsplan i Sønderborg dækker tilsammen 1.229 boliger. De er hjem for mere end 2.700 mennesker i de fire boligområder Stenbjergparken, Nørager, Kløver/Hvedemarken og området ved Søstjernevej.

En stor del af beboerne er udenfor beskæftigelse, har flygtninge- og indvandrebaggrund, har ingen eller et lavt uddannelsesniveau eller er socialt udsatte på andre områder. 

 

HVAD ER EN BOLIGSOCIAL INDSATS?

En boligsocial indsats er en områdebaseret social indsats, der målrettet adresserer de udfordringer, der gør sig gældende i udsatte almene boligområder.

Offentlige og civile kræfter i boligområdet og det omkringliggende lokalsamfund bliver mobiliseret ud fra en helhedsorienteret tilgang og involverer et bredt udsnit af aktører fra bl.a. boligorganisation, kommune, politi og frivilligorganisationer.

Landsbyggefonden finansierer hovedparten af de boligsociale indsatser i Danmark.

Læs mere om boligsociale helhedsplaner på Landsbyggefondens hjemmeside.

Om skribenten

Anja Andersen BL
Anja Robstrup Andersen

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Se de nyvalgte i BL’s kredse

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Se de nyvalgte i BL’s kredse

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2898 )

0

Læseliste