28. SEP. 2023 KL. 11:02

Boligforening får alvorlig kritik fra Datatilsynet

colourbox32642059.jpg

Foto: Colourbox

En ny afgørelse fra Datatilsynet understreger en boligforenings ansvar, når beboere anmoder om indsigt i forbindelse med klagesager.

En boligforening har netop modtaget alvorlig kritik fra Datatilsynet.

Kritikken skyldes, at boligforeningen i forbindelse med en beboer-anmodning om indsigt i en klagesag ikke har forholdt sig til databeskyttelsesforordningen, også kaldet GDPR, da de nægtede beboeren indsigt.    

Det fremgår af en afgørelse hos Datatilsynet.

Helt konkret ville beboeren have indsigt i boligforeningens registreringer om vedkommende i forbindelse med boligforeningens behandling af en konkret husordenssag.

I den pågældende sag har Datatilsynet udtalt alvorlig kritik af, at ”boligforeningen kun havde vurderet beboernes anmodning efter offentligheds- og forvaltningslovens regler om aktindsigt”, som det blandt andet lyder i afgørelsen.

Den praksis går altså ikke, slår tilsynet fast. Boligforeningen havde, som dataansvarlig, nemlig ikke taget stilling til, i hvilket omfang klager ville kunne få indsigt i personoplysningerne efter databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Og det er, hvad der har givet anledning til den alvorlige kritik af en unavngiven boligforening.

”Almene boligforeninger er ikke omfattet af reglerne om aktindsigt, men de er omfattet af reglerne om personbeskyttelse – og her er udgangspunktet, at der er ret til indsigt i de oplysninger, som deres boligorganisation registrerer om dem. Der er dog mulighed for at begrænse denne indsigstret, hvis der er særlige hensyn til andre, der gør sig gældende – fx hensynet til de beboere, der har klaget, og som risikerer at blive chikaneret på grund af deres klager,” siger Sanne Steen Petersen, der er leder af BL’s juridiske afdeling.

”Det er dog vigtigt, at man som boligorganisation foretager en konkret vurdering i den enkelte klagesag, når en beboer anmoder om indsigt i en sag, og boligforeningen vælger at begrænse indsigtsretten. Det understreger afgørelsen fra Datatilsynet også,” fortsætter Sanne Steen Petersen.

Har betydning for fremtidige sager

Afgørelsen er ikke udtryk for en ny praksis hos Datatilsynet. Men det er første gang, de udtaler alvorlig kritik af en boligforening for ikke at have forholdt sig til GDPR i forbindelse med en beboers indsigtsret.

Ifølge Sanne Steen Petersen betyder afgørelsen, at boligorganisationerne nu har noget at læne sig op ad i fremtiden.

I afgørelsen lægger Datatilsynet vægt på, at der kan være særlige omstændigheder, hvor den registreredes interesse i oplysninger må vige for afgørende hensyn til andre private interesser. Men det er afgørende at forholde sig til den konkrete sag.

Datatilsynet kan som tilsynsmyndighed se nærmere på boligforeningens konkrete vurdering - altså om de hensyn eller interesser, som boligforeningen - her den dataansvarlige - har begrundet en begrænsning af retten til indsigt med, er hensyn eller interesser, som efter databeskyttelsesreglerne er lovlige at lægge vægt på.

I den konkrete sag anfører Datatilsynet dog, at tilsynet normalt ikke har særlige eller bedre forudsætninger end den dataansvarlige for at vurdere, hvilke specifikke oplysninger det er nødvendigt at undtage for at varetage et berettiget hensyn eller interesse.

Når man som boligorganisation modtager den slags anmodninger fra beboere, er det derfor vigtigt at kende sin rolle som dataansvarlig og vurdere, om der en saglig og fornuftig grund til at begrænse beboerens ret til indsigt ud fra den aktuelle situation, påpeger Sanne Steen Petersen.
Sag fra 2022

Sagen går tilbage til 22.april 2022, hvor der er blevet klaget til Datatilsynet over, at boligforeningen har afvist indsigt i klagers indsigt i hendes oplysninger.

Datatilsynet har ikke sat navn på boligforeningen, men dommen er vigtig viden, når boligorganisationer i fremtiden får anmodninger om indsigt i forbindelse med klagesager.

Læs senere artikler

GDPR dræbte Velkomstblomsten – men den er stærkt tilbage

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Niklas Asp Nielsen BL
Niklas Asp Nielsen

Niklas Asp Nielsen er uddannet journalist. Han sidder som indholdsredaktør på Fagbladet Boligen og arbejder med at få Fagbladet Boligens artikler synlige på BL's Sociale Medier.

Seneste Artikel

Kommune rykker helt ind i opgangen i boligområde for at løfte beskæftigelse og sundhed

Niklas Asp Nielsen er uddannet journalist. Han sidder som indholdsredaktør på Fagbladet Boligen og arbejder med at få Fagbladet Boligens artikler synlige på BL's Sociale Medier.

Seneste Artikel

Kommune rykker helt ind i opgangen i boligområde for at løfte beskæftigelse og sundhed

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2901 )

0

Læseliste