12. OKT. 2023 KL. 11:00

Deadline nærmer sig: Husk at tilmelde jer whistleblower-ordningen

Whistleblowerordning Foto

Alle almene boligorganisationer med 50-249 medarbejdere skal senest den 17. december 2023 have etableret en whistleblowerordning i organisationen. Læs her hvorfor og hvordan.

Den 17. december 2023 er sidste frist for, at almene boligorganisationer og administrationsselskaber med 50-249 ansatte bliver tilmeldt en whistleblowerordning – det siger Lov om beskyttelse af whistleblowere.

Boligorganisationerne har mulighed for at tilmelde sig en fælles whistleblowerordning for den almene boligsektor, som er finansieret af Landsbyggefonden og administreret af Kromann Reumert.   

”Det er vigtigt, at vi får alle boligorganisationer med, som har over 50 medarbejdere. Udover at det er lovpligtigt, skal ordningen bruges som et værn mod uregelmæssigheder, ved at boligorganisationen kan adressere og rette de problemer, som der kommer indberetninger om,” siger Steen Birkedal, driftsdirektør i Landsbyggefonden.

Whistleblowerordningen er med til at sikre, at medarbejdere, beboere, bestyrelsesmedlemmer og samarbejdspartnere får mulighed for at indberette mistanke eller bekymring om uregelmæssigheder, grov adfærd eller mistanke om ulovligheder til boligorganisationens ledelse – på sikker og fortrolig vis.

Kromann Reumert kan fortælle, at 101 organisationer indtil videre har tilmeldt sig den fælles whistleblowerordning via en blanket på Landsbyggefondens hjemmeside.

Advokatfirmaet fortæller også, at indtil nu er de indberetninger, som falder inden for anvendelsesområdet, gået på økonomisk kriminalitet, diskrimination over for beboere og inhabilitet.

Og indberetninger, som falder uden for anvendelsesområdet, har været indberetninger fra beboere, som er gået på nabostøj, skrald på fællesarealer, barnevogne i opgangen og så videre.

”Det er vigtigt at påpege, at indberetninger, som har karakter af beboerklager, ikke skal behandles i whistleblowerordningen, men håndteres internt i boligorganisationen. Formålet med whistleblowerordningen er at behandle indberetninger, som angår overtrædelse af visse EU-regler, alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold, såsom seksuel chikane,” siger senioradvokat, Heela Lakanval, fra advokatfirmaet Kromann Reumert.

Her kan I finde tilmeldingsblanket til Landsbyggefondens whistleblowerordning

 Artiklen fortsætter under citatet

SÅDAN BLIVER I TILMELDT WHISTLEBLOWER-ORDNINGEN

En almen boligorganisation med over 50 medarbejdere kan anmode Kromann Reumert om at få etableret en whistleblowerordning.

Det foregår helt konkret ved at udfylde og fremsende en elektronisk blanket til advokatfirmaet via Landsbyggefondens hjemmeside

I blanketten skal boligorganisationen blandt andet udpege to betroede medarbejdere, som bistår Kromann Reumert med at undersøge og håndtere evt. indberetninger.

Kromann Reumert stiller en IT-platform til rådighed, som boligorganisationens medarbejdere, ledelse, beboere og valgte kan anvende til at indberette forhold skriftligt – enten anonymt eller fortroligt.

Landsbyggefonden afholder alle udgifter til Kromann Reumert i forbindelse med etablering og løbende administration af boligorganisationens whistleblowerordning.

Læs mere om den fælles whistleblowerordning for almene boligorganisationer her

"Ordningen skal bruges som et værn mod uregelmæssigheder, ved at boligorganisationen kan adressere og rette de problemer, som der kommer indberetninger om."

Steen Birkedal

Driftsdirektør i Landsbyggefonden

Hvornår skal man bruge whistleblowerordningen?

Whistleblowerordningen kan hjælpe boligorganisationen med at opdage og rette uregelmæssigheder eller lovovertrædelser tidligt og være med til at skabe et mere etisk og sikkert miljø, som i sidste ende bidrager til en bedre drift og tilfredshed blandt beboerne.

Her er eksempler på indberetninger til whistleblowerordningen, som ligger inden for anvendelsesområdet:

 

Der er ikke et lovkrav om, at almene boligorganisationer indgår i Landsbyggefondens fælles whistleblowerløsning. En boligorganisation må gerne etablere sin egen ordning.

Men det er afgørende, at boligorganisationer med mere end 50 medarbejdere når at etablere en ordning inden fristen den 17. december. Ellers kan det ifølge whistleblowerloven give en bødestraf.

 

Læs mere om Fælles udbud af whistleblowerordninger for den almene sektor

 

HVAD ER EN WHISTLEBLOWER-ORDNING?

Den fælles almene whistleblowerordning blev til på baggrund af et EU-direktiv om obligatorisk whistleblowerordning, som Folketinget vedtog tilbage i juni 2021.

Hensigten med en whistleblowerordning er at sikre, at alvorlige fejl og eventuelle ulovligheder bliver opfanget i tide. 

Her har medarbejdere, beboere, bestyrelsesmedlemmer og samarbejdspartnere et sikkert sted at gå til, hvis de har mistanke om bedrageri, underslæb, grove personlige krænkelser eller arbejdsmiljøsikkerhed i organisationen. 

Den er et vigtigt redskab for de boligorganisationer, som ønsker at arbejde strategisk og målrettet med at forebygge og afdække alvorlige forhold i relation til økonomi, kriminelle forhold og konflikter på arbejdspladsen.

Boligorganisationer med færre end 50 ansatte, der ikke i medfør af loven har pligt til at oprette en intern whistleblowerordning, kan foretage indberetning til den eksterne whistleblowerordning i Datatilsynet.

 

Om skribenten

Anja Andersen BL
Anja Robstrup Andersen

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Kredsformand: "Vi skal sikre de rigtige boliger til de personer, der vil bo her”

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Kredsformand: "Vi skal sikre de rigtige boliger til de personer, der vil bo her”

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2884 )

0

Læseliste