23. NOV. 2023 KL. 10:00

Den primære sundhedssektor skal være til stede i de almene boligområder

Dsc5191 (1)

”Vi har igangsæt en række gruppeindsatser omkring kost, rygning, motion og alkohol i samarbejde med den udgående sundhedsmedarbejder i kommunen," siger Hosea Dutschke, forretningsfører, Østjysk Bolig/Lejerbo. Foto: Simon Jeppesen

Med en ny Sundhedsstafet giver en række aktører deres bud på, hvordan den almene sektor bidrager til fremtidens sundhed. Læs i dag bidraget fra Hosea Dutschke, forretningsfører, Østjysk Bolig/Lejerbo.

Sundhedsudfordringerne vokser i samfundet i takt med aldringen af befolkningen.

Det afspejler den sociale og sundhedsmæssige rolle, den almene boligsektor har i dag og i stigende grad i fremtiden.

Og tidligere undersøgelser har vist, at de almene beboere har flere sundhedsudfordringer end gennemsnittet.

Med det afsæt lancerer vi her Sundhedsstafetten, hvor vi giver mikrofonen til en række aktører, der fortæller om deres gode ideer og egne erfaringer, der kan inspirere til, hvordan boligorganisationerne kan være en vigtig samarbejdspartner om fremtidens sundhed.

 

Artiklen fortsætter under Læs senere artikler

OM SUNDHEDSSTAFET

Den 27. november offentliggør BL en ny undersøgelse om sundhedstilstanden blandt den ene million mennesker, der bor i den almene sektor, som Syddansk Universitet - University of Southern Denmark & Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet for BL.

Den vil blive lanceret til et event hos BL – også kaldet Morgenudsigt. Her vil flere aktører komme ind til en debat om de nye tal – og hvordan den almene sektor er en del af løsningen.

Læs senere artikler

”Kærlig bureaukrat” skal skabe ny fortælling om Østjysk Bolig

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Hosea Dutschke, forretningsfører, Østjysk Bolig/Lejerbo

De almene beboere har flere sundhedsudfordringer end gennemsnittet. Og der stilles store krav til fremtidens sundhedsvæsen, hvor almene boligområder kan være en platform for nære sundhedsydelser. Hvilke potentialer ser du?

”Jeg ser mange områder, hvor vi kan være med til at forbedre sundhedstilstanden hos beboerne i de almene boliger. Der ligger et stort ansvar hos os selv om, hvordan vi bygger og renoverer. Vi skal bygge KRAM-boliger, som står for kost, relationer, aktiviteter og motion. 

På den måde skaber vi endnu bedre rammer for, at flere kan være sammen i fællesskaber. Ensomhed er en stor dræber.

Der skal tænkes i tilbud om fællesspisning, så kosten kommer i højsæde. Vi skal i vores byggerier skabe muligheder indenfor og udenfor, for at der kan opstå flere relationer gennem mødesteder.

Derudover skal vi skabe rammer for forskellige aktiviteter fra sundhedshold, til bordtennis, til gåture, til hold i fælleshuse, fælleslokaler. Endelig skal vi bygge og skabe skønne omgivelser, der indbyder til fælles motion, som løbeture og udendørs fitness.

Samtidig skal kommunen være en aktiv medspiller og understøtte disse rammer. Det være sig gennem udviklingsplaner, lokalplaner, så de almene boligområder tænkes sammen med andre boligformer i blandede bydele, og hvor der er gode fællesfaciliteter ude og inde.

Kommunen skal sammen med boligforeningerne tænke mere i fremskudte sundhedsindsatser og investere i stillinger omkring sundhed. Der skal skabes rammer for flere lokale mindre sundhedshuse, hvor almen praksis og andre sundhedsaktører kan holde til.”

Hvordan drømmer du om, at samarbejde og partnerskaber fremover kan danne ramme for ”nærhed i sundhed”, hvor beboere i højere grad plejes og behandles, hvor de bor?

”Regioner og kommunerne skal arbejde ud fra at pleje og behandling i eget hjem er den nye normal. Det betyder, at der skal skabes stærke digitale motorveje, også inde i boligerne med gode internetforbindelser.

Der skal være mere direkte online sundhedsfaglig support til alle de større kronikergrupper. KOL og lungesygdomme har fået en national teleløsning, den skal gøres mere brugervenlig og tilgængelig.

De indsatser skal udvikles yderligere, så de omfatter alle kroniske sygdomme.

Der skal ligeledes tænkes i udgående teams fra hospitalerne til borgere med kroniske sygdomme.

Vi kan blive inspireret af plejehjemslægerne til en ordning, der også omfatter socialt udsatte mennesker i boligområderne og i ældreboligerne. I det hele taget skal den primære sundhedssektor være til stede direkte og online i de almene boligområder.”

Hvilke konkrete sundhedsindsatser har I allerede igangsat, og hvordan kan I videreudvikle i den retning?

”Vi har igangsæt en række gruppeindsatser omkring kost, rygning, motion og alkohol i samarbejde med den udgående sundhedsmedarbejder i kommunen. Der laves også individuelle indsatser.

Ligeledes kigger vi ind i sociale indsatser om at få beboere i job. For job gør os sunde og giver livet mening.

Vi er desuden gået i gang med at se på en større populationsindsats, hvor vi går sammen med flere andre boligorganisationer og kommuner. Målet er her at se, om vi over nogle år kan flytte populationens sundhed gennem en række konkrete indsatser og tilbud.

Den, der ligger lige for, er overvægt- og diabetesindsatser, så vi både forebygger, at flere får det, og så vi sørger for, at de, der allerede har det, er velbehandlede.

Ligeledes vil vi se ind i yderligere investeringscases, hvor vi måler på, om indsatsen har effekt for borgerne og dermed for sundhedsøkonomien.”

Om skribenten

Christina Ove Holm BL
Christina Ove Holm

Christina Ove Holm er kommunikationschef og uddannet journalist. Hun bidrager i det redaktionelle arbejde med sparring og idé- og konceptudvikling.

Seneste Artikel

Allan Werge genvalgt som formand for BL

Christina Ove Holm er kommunikationschef og uddannet journalist. Hun bidrager i det redaktionelle arbejde med sparring og idé- og konceptudvikling.

Seneste Artikel

Allan Werge genvalgt som formand for BL

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste