25. MAJ. 2023 KL. 09:00

Ny undersøgelse: Bedre arbejdsmiljø i demokratiske virksomheder

Anja

44 procent af de ansatte i demokratiske virksomheder er er meget tilfredse med deres job. Det er næsten 10 procent flere end i andre virksomhedstyper. Foto: Regnar M. Nielsen

Ifølge Boligkontoret Danmark kan forklaringen på det gode arbejdsmiljø være, at almene boligorganisationer går langt for at give medarbejderne et selvstændigt ansvar og medbestemmelse i forhold til opgaveløsninger.

Den første store undersøgelse af arbejdsmiljø og trivsel i demokratiske virksomheder konkluderer, at ansatte i danske andelsvirksomheder, kooperativer og andre forbrugerejede virksomheder - herunder almene boligorganisationer - har bedre psykisk arbejdsmiljø, markant færre længerevarende sygeperioder og bedre ledelse. Desuden får de mere efteruddannelse sammenlignet med ansatte i øvrige virksomheder.

”Det er markante fund, der peger på, at demokratiske selskaber kan noget, når det handler om at skabe gode arbejdspladser,” siger Magnus Skovrind Pedersen, direktør i Tænketanken Demokratisk Erhverv, der har foretaget undersøgelsen, som sammenligner trivsels- og arbejdsmiljøundersøgelser, sygedagpengeopgørelser og deltagelse i voksen- og efteruddannelse i henholdsvis demokratiske og alle øvrige virksomheder i Danmark inden for en lang række brancher.

Medbestemmelse og mening

Undersøgelsen omfatter også Danmarks almene boligorganisationer. Herunder Boligkontoret Danmark, der udfører alle administrative, økonomiske og tekniske serviceydelser til mere end 35.000 almene lejeboliger.

”Det er meget positivt, at Demokratisk Erhverv har undersøgt, hvad demokratisk ejede arbejdspladser kan i forhold til andre virksomhedstyper - især i det aktuelle arbejdsmarked. Og vores trivselsmålinger ligger godt i tråd med de tendenser, undersøgelsen konkluderer. Medarbejdertilfredsheden er generelt god hos os,” siger direktør for kunde- og foreningsudvikling, Karina Lauridsen.

”Det skyldes ikke kun vores fokus på den gode ledelse, medarbejderansvar og medbestemmelse i forhold til opgaveløsning. Arbejdet er også i sig selv meningsgivende. Alle er bevidste om, at vi er sat i verden – ikke for at tjene penge til nogle virksomhedsejere, men for de opgaver, vi løser for de mange tusinde beboere, vi sikrer et hjem. Det er en vigtig motivationsfaktor, og derfor er vores medarbejdere også ofte villige til at gå de ekstra skridt for at finde de bedste løsninger,” fortsætter hun.

Tal fra undersøgelsen

44 procent af de ansatte i demokratiske virksomheder tilkendegiver i undersøgelsen, at de er meget tilfreds med deres job. Det tilsvarende tal for ansatte i andre virksomhedstyper er 36,3 procent.

Andelen af ansatte i demokratiske virksomheder, der i løbet af et år er på sygedagpenge, er 6,8 procent. Det tilsvarende tal for ansatte i andre typer virksomheder er 8,8 procent. Det er 20 procent flere.

 

Om undersøgelsen

Demokratiske Erhverv har selv udarbejdet undersøgelsen i samarbejde med nogle af Danmarks største fagforeninger – 3F, HK, Prosa, DM samt AKF-Fonden.

Rapportens store registeranalyse trækker på et forskningssamarbejde mellem Tænketanken og Center for Corporate Governance på CBS.

’’Det er netop, når grænserne for arbejdslivet bliver mere flydende, at selvstændigheden og muligheder for selv at tilrettelægge arbejdet bliver værdsat hos medarbejderne. Men det skal også altid være legitimt at sige fra.’’

Karina Lauridsen

Direktør for kunde- og foreningsudvikling hos Boligkontoret Danmark

Særlige almene udfordringer

Det med de ekstra skridt er nogen gange nødvendig i en almen boligorganisation.

Mange af de almene boligorganisationers møder med de frivillige beboervalgte finder sted uden for normal arbejdstid. Derfor skal medarbejderne også nogle gange arbejde om aftenen og i weekender, og det kan ifølge direktøren for kunde- og foreningsudvikling være svært at få til at hænge sammen - især for børnefamilieforældre.

”De beboervalgte har engageret sig frivilligt i arbejdet med at skabe gode boligområder. De lever og ånder for det, og de forventer også, at vi gør det. Det gør vi også langt henad vejen” forklarer Karina Lauridsen.

’’Det er netop, når grænserne for arbejdslivet bliver mere flydende, at selvstændigheden og muligheder for selv at tilrettelægge arbejdet bliver værdsat hos medarbejderne. Men det skal også altid være legitimt at sige fra’’ siger hun.

For det kan ske, at der bliver trukket for store veksler på en medarbejder.

”Vi har haft enkelte medarbejdere, der ikke kunne håndtere presset, de oplevede fra beboere og beboervalgte. De medarbejdere har vi placeret i andre funktioner, så de kan bruge deres gode kompetencer til andre opgaver. Der tror jeg, at vi går længere end de kommercielle udlejere,” afslutter Karina Lauridsen.

Om demokratisk Erhverv

Tænketanken Demokratisk Erhverv er skabt af Danmarks cirka 20.000 demokratiske virksomheder. De har over 180.000 ansatte og står for næsten 10 procent af den samlede økonomi.

Demokratiske virksomheder omfatter en bred buket af virksomheder. Blandt andet mejerier, supermarkeder, realkreditforeninger, andelsboligforeninger og almene boligorganisationer. Det specielle ved virksomhederne er, at de har et bredt inkluderende ejerskab, som udøver demokratisk kontrol af beslutningsprocesserne.

 

Læs senere artikler

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2919 )

0

Læseliste