08. JUN. 2023 KL. 09:39

Repræsentantskabsmøde: ”Vi skal være relevante for hele sektoren”

DSC01472

Allan Werge, BL's formand, aflagde sin beretning på repræsentantskabsmødet. Foto: Lars Græsborg Mathiasen

Ikke alle boligorganisationer er repræsenteret i BL’s kredse. Derfor får de ikke den viden, BL tilbyder. Samtidig er der vigtige politiske dagsordener, hvor BL i dag ikke markerer sig. Derfor er der behov for at tænke i fornyelser. Det var et af budskaberne i formand Allan Werges beretning på repræsentantskabsmødet på Hotel Nyborg Strand i tirsdags.

Affolkning, nedrivning, tomme boliger, svag erhvervsudvikling, nedlægning af busruter, flere ældre og behov for flere tilgængelige boliger.

”Det er bare et udsnit af nogle af de politiske dagsordener, hvor BL kan og bør være mere markant. Det kan med fordel ske gennem kredsene, der er til stede lokalt i hele landet,” lød det fra Allan Werge, formand for BL, der på repræsentantskabsmødet i tirsdags aflagde sin beretning.

For at forstå, hvorfor Allan Werge beskæftiger sig med kredsenes arbejde i sin beretning, skruer vi tiden tilbage til efteråret 2022. Her blev det besluttet at se på, hvad der motiverer de valgte i kredsarbejdet, og hvad indholdet og formålet med BL’s kredse skal være fremover.

Med tre forsamlingshusmøder i efteråret og en spørgeskemaundersøgelse indhentede BL viden og holdninger til kredsarbejdet – eller det der nu er døbt BL’s demokratiske struktur og lokale forankring. For det er nemlig det, det drejer sig om; At udvikle en bredere struktur, der ikke alene handler om kredsene.

”Nogle af de vigtigste resultater i det arbejde var, at interessen for boligpolitikken binder os sammen. Både den nationale og den lokale. At interessen for konkrete løsninger binder os sammen. Altså at boligpolitikken ikke bare er noget abstrakt, men derimod noget helt konkret for vores arbejde i boligorganisationerne, for at forbedre vilkårene for beboerne. Og at netværket og erfaringsudvekslingen er vigtig for den gensidige læring – for at vi får sat alle de gode kompetencer i spil – så vi hele tiden bliver klogere,” sagde Allan Werge.

”Jeg ser det som en kæmpe styrke for BL, at vi i kredsarbejdet formår at diskutere den overordnede politik med afsæt i dagligdagen i boligområdet og boligorganisationen. Det giver styrke til vores politiske arbejde, og det binder vores to ben – nemlig arbejdet som interesseorganisation og brancheorganisation - tæt sammen i BL.”

Allan Werge

Formand for BL

DSC01384

1 / 6Foto: Lars Græsborg Mathiasen

DSC01521

2 / 6Foto: Lars Græsborg Mathiasen

DSC01463

3 / 6Foto: Lars Græsborg Mathiasen

DSC01477

4 / 6Foto: Lars Græsborg Mathiasen

DSC01765

5 / 6Foto: Lars Græsborg Mathiasen

DSC01544

6 / 6Foto: Lars Græsborg Mathiasen

Hår i suppen

Men der var også hår i suppen, da man gennemgik svar fra undersøgelserne:

Dels er ikke alle boligorganisationer repræsenteret i kredsene. Og dels er ikke alle landets 98 kommuner involveret i det arbejde, der foregår i de i dag 11 kredse.

”Der er altså rigtig mange valgte i boligorganisationerne, som vi ikke er i kontakt med i BL. Og som desværre ikke ved ret meget om BL’s arbejde og muligheder. Som ikke får informationer fra fx kredsarbejdet. Ikke følger os på sociale medier eller bruger vores tilbud. Det kan der være mange forklaringer på. Men vi er nødt til at sikre, vi er relevante for hele sektoren,” sagde Allan Werge.

Vi skal med andre ord finde en balance mellem den formelle struktur, vi har behov for i BL på den ene side og en bred, demokratisk, åben, involverende og engagerende tilgang, som får flere med både over længere tid, men også i forhold til kortere tematiske indsatser.

”Jeg ser det som en kæmpe styrke for BL, at vi i kredsarbejdet formår at diskutere den overordnede politik med afsæt i dagligdagen i boligområdet og boligorganisationen. Det giver styrke til vores politiske arbejde, og det binder vores to ben – nemlig arbejdet som interesseorganisation og brancheorganisation - tæt sammen i BL,” sagde Allan Werge.

Stor spørgelyst

De knap 200 fremmødte repræsentantskabsmedlemmer lyttede opmærksomt og havde mange spørgsmål til den videre proces for BL’s demokratiske struktur og lokale forankring.

”På BL’s bestyrelsesmøde i september vil vi drøfte forskellige konkrete scenarier for den videre udvikling. Disse scenarier vil blive udgivet i et debatoplæg, som skal drøftes og viderebearbejdes i kredsene og på vores repræsentantskabsmøde i december i år, sagde Allan Werge.

Og hvad så med tidsperspektivet, ville flere vide:

”Jeg håber, at vi om præcis et år – på repræsentantskabsmødet i juni 2024 – kan tage de konkrete beslutninger om en god model for fremtidens kredsarbejde, hvor vi har sikret den brede, demokratiske involvering af langt flere i andre mødeformer og fora,” sagde han.

Formanden anbefalede samtidig, at kredsvalgene, der er planlagt til afholdelse i foråret 2024 – udskydes til efteråret 2024. Men understregede, at det er en beslutning bestyrelsen, skal træffe og dernæst repræsentantskabet.

”Så har vi strukturen på plads, og så ved folk, hvad de stiller op til,” sluttede formanden.  

Læs senere artikler

Om skribenten

Christina Ove Holm BL
Christina Ove Holm

Christina Ove Holm er kommunikationschef og uddannet journalist. Hun bidrager i det redaktionelle arbejde med sparring og idé- og konceptudvikling.

Seneste Artikel

Allan Werge genvalgt som formand for BL

Christina Ove Holm er kommunikationschef og uddannet journalist. Hun bidrager i det redaktionelle arbejde med sparring og idé- og konceptudvikling.

Seneste Artikel

Allan Werge genvalgt som formand for BL

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2915 )

0

Læseliste