12. JUN. 2023 KL. 13:51

Privat jobindsats virker: "Ved at hjælpe de unge i fritidsjob, hjælper vi også os selv"

Workshop Ved Borde

Medarbejdere i de kommunale ungeindsatser var rigt repræsenteret på KL's Ungetræf. I nogle kommuner kører indsatserne som smurt, i andre vil de gerne have mere fokus på at skabe samarbejder på tværs af sektorer for at få flere udsatte unge i fritidsjob. Foto: Anja R. Andersen

Offentlige og private aktører var samlet til Ungetræf 2023. Her blev de klogere på effekten af samarbejdet på tværs af sektorer. Coop fortalte om succesen med fritidsjob i Coop Crew-projektet.

”Hvor mange af jer har haft et fritidsjob?” lød det fra scenen i Odeons Storesal i Odense den 8. juni.

Stort set alle 400 deltagere på KL’s Ungetræf 2023 rakte det grønne kort i vejret – som ja til, at de havde haft en tjans som flaskedreng, bagerjomfru eller noget andet efter skoletid i deres ungdom.

I dagens Danmark er det et faktum, at 42.000 unge 16-24-årige hverken er i job eller uddannelse. I mange tilfælde, fordi de døjer med et lavt selvværd eller mangler støtte og vejledning hjemmefra, fordi deres forældre heller ikke er kommet ind på arbejdsmarkedet.

Overskriften på KL’s Ungetræf var ”De unges tid er nu!”. Indholdet var oplæg og workshops om, hvordan man på tværs af sektorer får de unges potentialer frem i lyset, så de kan klare sig selv i voksenlivet.

Til det havde KL indbudt nøglemedarbejdere fra kommuner, repræsentanter for FGU-institutioner, ministerier, organisationer og private aktører, som på tværs af sektorerne arbejder med kommunale ungeindsatser.

Samarbejder, som har succes med at øge udsatte unges livschancer. 

De boligsociale helhedsplaner i udsatte boligområder har i mange år arbejdet med fritidsjobindsatser. Den jobindsats har nu spredt sig til ungdomsskolerne og større private organisationer.

Artiklen fortsætter under billedet

OM COOP CREW

Sammen med udvalgte ungdomsskoler hjælper Ungdomsskoleforeningen unge til at få et fritidsjob i samarbejde med Coop.

Coop Crew er et projekt med samarbejde på tværs af det offentlige skolesystem og en privat virksomhed. Den A. P. Møllerske Støttefond har bevilliget 27.6 mio. kr. til initiativet, som er et seksårigt udrulningskoncept, der løber fra 2019-2025.​

Baggrunden for projektet er, at dét at have et fritidsjob både styrker arbejdsmarkedskompetencer og uddannelsestilknytning og også forebygger kriminalitet og anden risikoadfærd.

De unge deltager i seks moduler i en Coop-butik, hvor de får grundviden om at arbejde i butik, og hvilke kompetencer det kræver.

Ungdomsskolerne stiller en medarbejder til rådighed, som er med til at rekruttere de unge og hjælpe dem gennem forløbet. Samtidig hjælper medarbejderen de unge med at søge fritidsjob efterfølgende og for at få projektet forankret i kommunen efter projektperioden.

Kilde: Coop Crew

I grundforløbet får de støtte fra vores butikschefer. De hjælper dem med at booste deres selvtillid, så de får mere tro på deres egne evner. De møder andre unge i butikken, som giver læring i at være i et socialt fællesskab

Thomas Thrane Larsen

HR-chef i Coop

Coop Crew Planche

1 / 4I Coop Crew har de succes med at træne udsatte unge i det at arbejde i detailhandlen. På planchen viser de resultaterne af deres træningsforløb. Foto: Anja R. Andersen

Gunvor Christensen

2 / 4Gunvor Christensen fra VIVE var også på scenen for at fortælle om den dokumenterede effekt af fritidsjobindsatser. Foto: Anja R. Andersen

Julius Mygind

3 / 4Forfatter Julius Mygind afsluttede dagen med et oplæg om sin egen ungdom, som blev præget af stoffer og lavt selvværd. Han gav sine råd til, hvordan man kommer ind under huden på unge mennesker, som lever på kanten af livet. Og det er ikke ved at sige, at alt nok skal gå! Foto: Anja R. Andersen

Citat Om Trivsel Plakat

4 / 4KL havde hængt citater fra udsatte unge op i ankomsthallen. De havde alle et klart budskab om det at være en del af fællesskabet. Foto: Anja R. Andersen

Coop Crew hjælper unge i fritidsjob

”Vi skal hjælpe dem, som ikke kan finde et fritidsjob selv. Og ved at hjælpe de unge, hjælper vi også os selv,” indledte programleder Hanne Kirk fra Coop Crew sit oplæg, da hun og HR-chef i Coop, Thomas Thrane Larsen, gik på scenen om eftermiddagen.

Coop er en af de private virksomheder, som i samarbejde med det offentlige skolesystem i 28 af landets kommuner har iværksat jobindsatsen Coop Crew.

Et projekt, som hjælper unge med udfordringer ind i et træningsforløb, som klæder dem på til at kunne fortsætte i et rigtigt fritidsjob bagefter.

De udvalgte unge deltager i seks moduler i en af Coops 365discount-butikker, hvor de får grundviden om at arbejde i butik, og hvilke kompetencer det kræver.

Indtil videre har 1.217 unge været igennem et forløb i Coop Crew. 89 procent har gennemført det fulde forløb, og 52 procent af de unge deltagere har siden fået et fritidsjob.

”Flere af dem ender vi med bagefter at kunne rekruttere til en af vores 365-butikkerne, så det er en vindersag for både de unge og os. I grundforløbet får de støtte fra vores butikschefer. De hjælper dem med at booste deres selvtillid, så de får mere tro på deres egne evner. Og de møder andre unge i butikken, som giver dem læring i at være i et socialt fællesskab,” fortsatte Thomas Thrane Larsen.

Fællesskabet giver selvtillid

Det er primært lokalområdets ungdomsskole, som rekrutterer unge fra 9.-10. klasserne, FGU og STU til den lokale 365-butik.

”Fælles for de unge, som kommer i et forløb hos os, er, at de aldrig selv ville søge et job hos os – de har ikke selvværdet, fordi de har faglige, sociale og personlige udfordringer. Det kan være diagnoser, ordblindhed, skolevægring eller sprogudfordringer,” fortæller Hanne Kirk.

Gennem et træningsforløb i Coop Crew oplever de at blive hjulpet og får anerkendelse af ”de voksne”. De positionerer sig i nye roller og får ansvar. De laver netværk med de andre unge og får et tillidsforhold til butikscheferne og de andre kolleger.

”Det har en afsmittende effekt bagefter, også på skolen. De tør pludselig at søge erhvervspraktik og gå til eksamen. Noget, som før var totalt grænseoverskridende. Så fra at blive afleveret hos os som ’udsat ung’, tager de derfra med en fornyet chance for at kunne tage ansvar for sig selv og fællesskabet,” sagde Thomas Thrane Larsen.

HR-chefen lægger ikke skjul på, at de da også håber at få gevinst af at hjælpe de unge – ved at de vælger at blive ansat i et rigtigt fritidsjob i en af deres forretninger, som altid mangler mere personale.

Ifølge Coop Crew er opskriften på det gode samarbejde i den fælles ungeindsats, at man som kommune, forening, boligorganisation, virksomhed har forståelse for hinandens organisationer, og at der er gensidig respekt og ærlighed i samarbejdet.

”Der er ikke noget quickfix. Relationerne er afgørende for, at vi og de unge lykkes,” var de afsluttende ord fra Coop Crew.

De var også på Ungetræf 2023

Ungetræffet havde et bredt spænd af oplæg, som alle spillede ind i de kommunale ungeindsatser:

Hvem er de unge?: Niels Ploug fra Danmarks Statistik kortlagde nyere fund angående udsatte unge og gav et indblik i de risikofaktorer, der i dag gør sig relevante – fx et højere frafald på erhvervsuddannelser.

Reformkommissionen fremlagde deres anbefalinger til, hvordan vi løser udfordringen om de unge med uforløst potentiale.

VIVE: Projektchef Gunvor Christensen fra VIVE viste perspektiver og effekter af fritidsjobindsatser.

Viborg, Hillerød og Svendborg kommuner fortalte om deres erfaringer og perspektiver på lokale fritidsjobsindsatser.

Forfatter og foredragsholder Julius Mygind gav med baggrund i sin egen historie konkrete værktøjer og strategier til, hvordan fagprofessionelle kan arbejde med unge, der i dag har udfordringer med skole, trivsel, selvværd, selvtillid, fremtidsbekymringer og mødet med stoffer.

Læs om Ungetræffet her

HVAD ER EN FRITIDSJOBINDSATS?

I de boligsociale helhedsplaner arbejder man primært med lommepenge- og fritidsjob:

Lommepengejob retter sig mod usikre unge, som ikke har forudsætninger for at varetage et almindeligt fritidsjob. Lommepengejobindsatsen er målrettet de 10-17-årige, men hovedparten af de unge, der deltager, er 13-15 år.

I et lommepengeprojekt får de unge mulighed for at prøve kræfter med et fritidsarbejde under beskyttede forhold, og idéen er at gøre dem klar til på sigt at kunne varetage et almindeligt fritidsjob.

Fritidsjob er målrettet unge i alderen 13-17-årige, men hovedparten af de unge, der deltager i lommepengeindsatsen, er 13-15 år. Afhængig af hvor ressourcestærke de er, får de støtte i at blive fritidsjobparate og hjælp med ansøgningsprocessen.

 

Læs mere om fritidsjobindsatser på boligsocialnet.dk

 

Læs senere artikler

Ekspert: Derfor er lommepengejob så vigtige for udsatte unge

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

TrygFonden: Landets boligorganisationer er afgørende for at hjælpe de unge på vej

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Anja Andersen BL
Anja Robstrup Andersen

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Boligforening uddanner viceværter til brobyggere

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Boligforening uddanner viceværter til brobyggere

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2919 )

0

Læseliste