13. JUN. 2023 KL. 13:43

4 gode råd fra BSF: Sådan genbruger man byggematerialer

Fsb Det Genanvendte Hus

På Nørrebro ligger fsb’s lille boligafdeling Det Genanvendte Hus. Huset er fra 1994 og bygget af materialer fra 150 huse, der måtte give plads for motorvejen til Øresundsbroen. Tagsten, mursten, tagspær og beton blev genbrugt. Foto: fsb

Hvordan kommer man som bygherre i gang med at genbruge byggematerialer uden at gå på kompromis med kvaliteten af byggeriet. Læs Byggeskadefondens råd.

CO2-krav, ressourcebesparelser og affaldssortering er ikke længere for de få, men for de fleste.

Og de fleste, som ønsker at bygge med genbrugte byggematerialer, gør det ud fra et ønske om at reducere ressourcetrækket og CO2-belastningen.

Men følger man affaldshierarkiet, der angiver, hvordan man som udgangspunkt opnår det bedste miljømæssige resultat, når man skal håndtere og behandle affald, er genbrug af byggematerialer ikke det, der er vigtigst.

Det vigtigste er at forebygge, at der overhovedet kommer affald.

ERFARINGER MED GENBRUG

I den danske bygningshistorie er genbrug og genanvendelse langt fra nyt og uprøvet.

Der er adskillige erfaringer med genbrug og genanvendelse af byggematerialer af høj kvalitet som tegl, træ, skiffer, beton og stål. Historisk har de været brugt igen og igen ved nedrivning og genopførelser af kirker, slotte og herregårde.

Nu har et fornyet fokus på ressourcetræk og energiforbrug til produktion af byggematerialer, klimaudfordringer og senest stigende materialepriser åbnet for nye muligheder inden for området, hvilket også er årsagen til, at Byggeskadefonden har et stigende antal forespørgsler om emnet.

Læs Realdanias rapport ”De genanvendte huse 30 år efter”, der formidler erfaringerne med tre almene boligafdelinger opført i 80-90 procent genanvendte materialer i perioden 1990-1994. Tre byggerier, som 30 år efter hverken har registreret svigt eller øget vedligehold som følge af de genbrugte og genanvendte materialer.

Kilde: Byggeskadefonden

Illustrationer Beretning 2022 13

Kommunal affaldshåndtering skal følge affaldshierarkiet, men hierarkiet er også et prioriteringsværktøj for byggebranchen. Som i madpyramiden skal man stræbe efter at befinde sig i den brede del – dvs. at byggebranchen skal forebygge, at der kommer affald. Kilde: vcøb.dk.

Målet er lang holdbarhed

Når man bygger nyt, så er det afgørende for lang holdbarhed, at byggeriet udføres korrekt fra start, så man også undgå forbrug af ressourcer til at udbedre skader.

Det gælder også for renoveringer, som i sig selv indebærer en stor ressource-besparelse, fordi man genbruger den eksisterende boligmasse.

Projekter, som involverer genbrugte eller genanvendte materialer, kræver oftest mere tid, og et forprojekt, som linker de genbrugte materialer til et efterfølgende projekt, vil sikre afsætning og give større sikkerhed og reducere risiko.

De vigtigste pointer:

Når der tænkes i genbrugte og genanvendte materialer, er det vigtigt at understrege, at det er de samme bygningsfysiske og fugttekniske retningslinjer, der gælder som for nye materialer. Der bør dog være samme styr på dokumentationen for genbrugte materialer, og det vil altid være en fordel at kende materialernes tidligere anvendelse og oprindelse.

Lang holdbarhed kan sagtens gå hånd i hånd med brug af genbrugte byggematerialer, hvis man i projektets indledende fase har vurderet risikoen for brug af materialerne og minimeret den. Her er erfaringer fra brug af lignende materialer i andre byggerier en vigtig brik i risikovurderingen.

Illustrationer Beretning 2022 17

Risikoanalyse: Hvis der er for høj risiko, skal der iværksættes tiltag, som nedbringer risikoen. Er risikoen middel, kan bygherre enten acceptere en forhøjet risiko og en reduceret dækning hos Byggeskadefonden, eller bygherre kan bede rådgiver om at iværksætte tiltag, der kan nedbringe risikoen til lav. Ved lav risiko opnås almindelig dækning hos Byggeskadefonden.

Sund fornuft reducerer risiko

Når der bygges med genbrugte eller genanvendte materialer, bør det altid betragtes som et risikobehæftet forhold, fordi homogeniteten af materialet må forventes at variere mere end for nyproducerede byggematerialer.

Risikoanalysen tjener til at afdække, hvor der er størst risici i et projekt. Der er en risiko ved næsten alting, men risikoen kan håndteres, når man ved, hvori risikoen i et byggeprojekt eller et byggeri i drift består.

Når man kender risikoen, fjernes usikkerheden, og risikoen kan minimeres ved at iværksætte tiltag, som imødegår sandsynligheden og/eller konsekvensen af, hvis noget går galt.

En risikoanalyse skal adressere de risikoforhold, som er sandsynlige med den tænkte anvendelse af et materiale. Risikoen ved at anvende et materiale er høj, når der er stor sandsynlighed for, at noget går galt, og når det har store konsekvenser.

Hvordan reduceres risiko?

Risikoen ved at anvende genbrugte materialer kan blandt andet minimeres ved at skærme materialerne for vejrlig under og efter byggeriets opførelse. Er materialerne fugtfølsomme skal de placeres, hvor udskiftning er let i tilfælde af svigt eller skader, for eksempel på grund af tidligere anvendelse eller slid.

En gennemtænkt kombination af nye og genbrugte materialer kan også være med til at begrænse risikoen ved at anvende genbrugsmaterialer.

Eksempelvis kan ikke-bærende dele af en facade bygges af genbrugte materialer, mens de bærende felter bygges af nye materialer. Genbrugsmaterialer kan som regel også med lav risiko anvendes i indvendige vægge, bagmure og lignende.

Det er risikoanalysen, der afgør, om et genbrugsmateriale kan anvendes eller ej. Den er obligatorisk ved alle almene nybyggerier og renoveringer – uanset hvilke materialer, der anvendes. Du kan læse mere om risikovurdering på www.bsf.dk/skadeordning/risikoerklaering.

Læs Realdanias sammenfatningsrapport ”De genanvendte huse 30 år efter”

Artiklen er skrevet af Byggeskadefonden og redigeret af Anja R. Andersen, journalist på Fagbladet Boligen.

 

Om skribenten

Anja Andersen BL
Anja Robstrup Andersen

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Boligdirektør: ”Jeg har det lidt svært med rigide systemer”

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Boligdirektør: ”Jeg har det lidt svært med rigide systemer”

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste