14. DEC. 2023 KL. 10:52

Politisk aftale fra 2017 sætter max-grænse for almene ejendomsskatter

Jens V Nielsen (1)

For nogle boligafdelinger kan store græsarealer medføre markante stigninger i ejendomsværdien, fordi bebyggelsesprocenten i boligafdelingen er langt lavere end det tilladte i en lokalplan, der måske er vedtaget mange år efter opførelsen af boligafdelingen. Foto: Jens V. Nielsen

Siden i mandags har boligorganisationerne haft adgang til de foreløbige ejendomsvurderinger, der fra 2024 skal betales ejendomsskatter ud fra.

I forbindelse med boligskatteforliget, som den 2. maj 2017 blev indgået af den daværende Venstreledede regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet, blev det besluttet, at ejendomsskatterne for alle landets almene boliger maksimalt må stige med 600 millioner kroner (i 2017-tal) frem mod 2040.

Det betyder konkret, at stigningsbegrænsningen for almene boliger er 3,5 procent, mens den er 4,75 procent for øvrige erhvervsejendomme.

”Der var et meget bredt flertal i Folketinget bag skatteaftalen i 2017. Vi har siden ofte gentaget det politiske løfte om lavere stigninger i ejendomsskatterne i den almene sektor. Det er nu udmøntet i den nye såkaldte moderniserede stigningsbegrænsning, som er 3,5 procent i den almene sektor mod 4,75 procent for andre erhvervsejendomme,” siger administrerende direktør for BL – Danmarks Almene Boliger, Bent Madsen.

”Vi vil naturligvis løbende følge sektorens samlede ejendomsskattebetalinger efter de nye ejendomsvurderinger, så vi kan sikre, at udviklingen ligger inden for det besluttede maksimum i aftalen fra 2017," tilføjer han.

Det ved vi

Siden i mandags har boligorganisationerne haft adgang til de foreløbige ejendomsvurderinger, der fra 2024 skal betales ejendomsskatter ud fra.

”Nogle vil opleve, at ejendomsværdien skyder kraftigt i vejret, men samtidig vil grundskyldspromillen falde markant. På landsplan er grundskylden faldet fra 27 til 7,4 promille,” forklarer seniorøkonom ved BL – Danmarks Almene Boliger, Vibeke Borch Henning.

Ifølge seniorøkonomen vil der dog, uanset størrelsen af ejendomsvurderingen, være tryghed for ejendomsskatten i 2024, da den højst kan stige med 2,8 procent i forhold til 2023.

Efterfølgende kan ejendomsskatten stige med 3,5 procent. Her tages procenten dog ikke af det foregående års ejendomsskat, men derimod af den nye ejendomsværdi, som Vurderingsstyrelsen har opgjort den.

Det betyder, at stigningsprocenten kan blive noget højere end de 3,5 procent, hvis der måles i forhold til året før.

Stigningsbegrænsningen på 3,5 procent årligt gælder i 2025 og fremad for den almene sektor, mens den er på 4,75 procent årligt for landets øvrige ejere af erhvervsejendomme.

Spørg BL

Har man spørgsmål vedrørende de nye ejendomsvurderinger, anmodning om korrektion af foreløbig vurdering m.v. kan de sendes til BL’s særlige mailboks for ejendomsskat: Ejendomsskat@bl.dk

Spørgsmål og svar af generel almen interesse i forbindelse med de nye ejendomsvurderinger vil blive lagt op på vores hjemmeside, Ejendomsskat (bl.dk). Her vil det således være muligt løbende at orientere sig.

Du kan også læse mere her.

”BL har et tæt samarbejde med skattemyndighederne, og det er aftalt, at BL kan rejse tvivlsspørgsmål ved åbenlyse forkerte foreløbige vurderinger."

Bent Madsen

Administrerende direktør hos BL – Danmarks Almene Boliger

Læs senere artikler

BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Kan ikke klages på kort sigt

Der kan som udgangspunkt ikke klages over de nye vurderinger, fordi de er foreløbige. Den endelige 2023-vurdering vil først blive udsendt 2025/26 og kan medføre en efterregulering af den betalte ejendomsskat.

Når den endelige vurdering udsendes, kan der klages over vurderingen. Der kan dog forekomme tilfælde, hvor den foreløbige vurdering er så fejlagtig, at skattemyndighederne efter konkret vurdering kan foretage en korrektion.

”BL har et tæt samarbejde med skattemyndighederne, og det er aftalt, at BL kan rejse tvivlsspørgsmål ved åbenlyse forkerte foreløbige vurderinger,” siger Bent Madsen og fortsætter:

”Dermed kan risikoen for lange og omkostningsfulde retssager mindskes.”

Kostbare græsplæner

For nogle boligafdelinger kan der komme markante stigninger i ejendomsværdien, fordi bebyggelsesprocenten i boligafdelingen er langt lavere end det tilladte i en lokalplan, der måske er vedtaget mange år efter opførelsen af boligafdelingen.

Eftersom ejendomsvurderingen skal tage udgangspunkt i den aktuelle lokalplan, vil en sådan vurdering ikke være formelt forkert.

”Der kan dog opstå behov for politisk at justere lokalplanen til de faktiske forhold, hvis ejendomsskatten skal reduceres,” siger Vibeke Borch Henning.

”Dette vil BL meget gerne yde bistand til,” fortsætter hun.

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste