07. DEC. 2023 KL. 10:44

Ny lov virker: Boligselskab kan lettere ophæve lejemålet for kriminelle

Anne Grethe Slagelse Holbaek BS

Anne Grethe Slagelse, forretningsfører i Holbæk Boligselskab, har gjort brug af de nye regler i fast track-ordningen. Den gør, at de hurtigere kan udsætte beboere, som er dømt for at begå hård kriminalitet i boligområdet. Foto: Holbæk Boligselskab

I dag bor der færre kriminelle i Ladegårdsparken i Holbæk. Det skyldes, at Holbæk Boligselskab benytter sig af de nye fast track-regler, som fører til hurtigere udsættelser.

Beboerne i Ladegårdsparken i Holbæk behøver ikke længere bekymre sig om at bo dør om dør i måneder eller år med en person, som er dømt for at have begået alvorlig kriminalitet i deres boligområde.

Holbæk Boligselskab kører nemlig en hård linje overfor de beboere, som ikke holder sig på den rigtige side af straffeloven og skaber utryghed blandt de øvrige beboere. De får mulighed for at flytte frivilligt – ellers bliver lejemålet ophævet.

”Vi vil gerne sende et signal til alle vores beboere om, at vi ikke accepterer grov kriminalitet i vores boligområder. Får vi øje på dem, gør vi noget ved det. Det skaber en tryghed hos beboerne og giver samtidig en advarsel til dem, som allerede er kriminelle, og dem, som måtte være på vej ind i et dårligt miljø,” siger Anne Grethe Slagelse, forretningsfører i Holbæk Boligselskab.

Med ny lovgivning i ryggen – som blev vedtaget af Folketinget den 9. juni 2022 – er det i dag muligt at ophæve et lejemål, hvis lejeren, eller en i husstanden, får en ubetinget dom for at have lavet såkaldt utryghedsskabende kriminalitet i nærområdet – hvilket vil sige, at overtrædelsen er begået indenfor 1 kilometer fra den ejendom, hvor lejemålet er beliggende. 

Læs artiklen om, hvordan fast track-ordningen blev til

Man kan ikke blive smidt ud for at parkere ulovligt i kvarteret eller køre uden lys på cyklen. Med utryghedsskabende kriminalitet mener man fx vold, trusler, brandstiftelse, hærværk, indbrud, salg af stoffer eller ulovlig våbenbesiddelse – altså i den meget grove ende af skalaen.

Boligorganisationen kan i det øjeblik, der bliver afsagt dom i en straffesag ved byretten, anmode fogedretten, om de kan udsætte en beboer eller ophæve hele lejemålet – uanset om den dømte anker dommen til landsretten. 

Det er en af grundene til, at det i dag bliver kaldt fast track-ordningen, da det førhen kunne tage flere år, før en boligorganisation kunne udsætte en kriminel lejer. Her skulle de nemlig vente på, at sagen ikke kunne ankes til en højere instans i retssystemet.  

”Indtil videre har vi gennemført 5 udsættelser af kriminelle beboere i Ladegårdsparken, som har fået fængselsstraf for narko og vold. Vi er virkelig glade for, at det i dag går rimeligt hurtigt, fra dommen falder, til den pågældende beboer er ude af vores kvarter. Det er altafgørende for os, at vores beboere er trygge, der, hvor de bor,” fortæller Anne Grethe Slagelse.

De nye fast track-regler vil især være en hjælp til beboere, som har oplevet at være offer for den kriminelle handling i straffesagen. De skal ikke længere udsættes for, at de i længere tid risikerer at møde gerningsmanden i boligområdet – måske endda i opgangen.

Artiklen fortsætter under billedet

OM FAST TRACK-ORDNING

Ændringerne i loven trådte i kraft den 1. juli 2022 og indeholder tre initiativer, som skal sikre, at almene boligorganisationer hurtigere kan udsætte kriminelle beboere i almene boligområder:

  • Mulighed for ophævelse af lejemålet, inden straffedommen er endelig.
  • Udlejer kan anmode, at retten i forlængelse af domsafsigelsen på udlejeres vegne indgiver anmodning til fogedretten om udsættelse af lejeren. Anmodningen indgives til politiet, som underretter retten.
  • Udlejer kan i fogedretten anmode om udsættelsesforretning i forlængelse af straffedommen.
  • Udlejer kan anmode politiet om at oplyse om lejere, der sigtes for utryghedsskabende kriminalitet i nærområdet. 

Hvis udlejer udsætter en lejer af boligen, og straffedommen senere ændres ved en højere instans, har der ikke været grundlag for at ophæve lejemålet, og udlejeren skal betale erstatning til lejeren og tilbyde genhusning.

Læs mere om fast track-ordningen på BL info

Ladegårdsparken Holbæk Udklip

1 / 1Ladegårdsparken i Holbæk har fået mindre kriminalitet i boligområdet. Det skyldes ifølge forretningsfører Anne Grethe Slagelse blandt andet, at de i dag gør brug af fast track-ordningen, som gør, at de hurtigere kan udsætte kriminelle beboere. Foto: Holbæk Boligselskab

Nye regler giver nye værktøjer

Reglerne om hurtig udsættelse har givet de almene boligorganisationer nye værktøjer i forhold til hurtigere at kunne smide kriminelle beboere ud af boligen og boligområdet.

En af reglerne er, at boligorganisationen kan anmode politiet om at oplyse om beboere, der sigtes for utryghedsskabende kriminalitet i nærområdet, hvis politiet skønner, at det er sandsynligt, at den pågældende beboer vil blive idømt ubetinget fængsel eller anden frihedsberøvelse.

Det skal være med til at sikre, at boligorganisationen tidligt i sagsforløbet får kendskab til situationen, så de hurtigt efter byrettens dom kan anmode fogedretten om udsættelse af lejeren. 

”Udover at vi og vores advokat selv overvåger døgnrapporter og ser nyheder, så er det en kæmpe hjælp for os, at vi kan bruge Midt- og Vestsjællands Politi til at tippe os, når en beboer bliver sigtet for kriminalitet i boligområdet. Så søger vi aktindsigt i sagen og vurderer, om den er grov nok til, at vi vil anmode fogedretten om ophævelse af lejemålet, hvis der falder dom i sagen,” fortæller Anne Grethe Slagelse.

Men inden det når fogedretten, sender Holbæk Boligselskab altid en advarsel til lejemålet, hvor de gør opmærksom på, at de agter at ophæve lejemålet, hvis der falder dom i den pågældende straffesag.

”Vores advokat har rådet os til at fremsende en advarsel. På den måde har beboeren eller familien mulighed for selv at finde en anden bolig, inden det bliver meget dramatisk med, at fogeden banker på døren. Vi har heldigvis god erfaring med at indgå forlig med beboeren, fordi de selv er indvilliget i at flytte,” fortsætter forretningsføreren.

Men der er ifølge Anne Grethe Slagelse ingen ”kære mor”, hvis beboeren nægter at flytte fra sin bolig. Så følger boligselskabet sagen til dørs med en decideret ophævelse af lejemålet.

Artiklen fortsætter under citat

”Nu får de ikke bare en dom, de og deres familie risikerer også at miste deres bolig."

Anne Grethe Slagelse

Forretningsfører i Holbæk Boligselskab

Hurtig handling virker præventivt

Indtil videre har fast track-reglerne haft en god effekt i Ladegårdsparken. Beboerne er betrygget i, at de ved, at boligorganisationen handler, når der opstår grove sager med kriminelle beboere.

Holbæk Boligselskab har gennem årene fået et tæt lokalt politisamarbejde med betjente, som er meget synlige og nærværende i de almene boligområder. Det har ifølge forretningsføreren ført til mindre kriminalitet i boligområderne – måske fordi ”beboerne på kanten af loven” nu ved, at det har alvorlige konsekvenser, hvis de begår kriminelle handlinger i eget boligområde.

”Nu får de ikke bare en dom, de og deres familie risikerer også at miste deres bolig,” siger Anne Grethe Slagelse, forretningsfører i Holbæk Boligselskab.

Ikke kun en juridisk handling

Fogedretten spiller en afgørende rolle, når en almen boligorganisation anmoder retten om at udsætte en kriminel beboer.

Ikke to sager er ens, derfor er det en vurdering af den konkrete sags samlede omstændigheder. Her kigger de på beboerens behov for at blive boende, men også på udlejers behov for at få beboeren fjernet fra området.

Fogedretten lægger blandt andet vægt på, hvor store konsekvenser udsættelsen kan have for eventuelle børn i husstanden med behandlingskrævende behov. Eller om der bor personer, der lider af en alvorlig sygdom eller har et handicap af en karakter, der kan gøre det vanskeligt at flytte.

De kigger også på kriminalitetens art og omfang, fængselsstraffens varighed, og om den pågældende beboer tidligere er straffet for lignende kriminalitet begået tæt på den ejendom, hvor lejemålet er beliggende.

Selvom beboeren kan have et stærkt behov for at blive boende i lejemålet, kan udsættelsen godt gennemføres, hvis kriminaliteten er alvorlig nok.

Fogedrettens ansvar er derfor ikke kun at konstatere, om et medlem af beboerens husstand har fået en dom, men også at foretage en afvejning af ovenstående hensyn.

Artiklen fortsætter under Læs senere artikler

Læs senere artikler

Svært kriminelle kan udsættes hurtigere

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Ventetid på retssager gør kriminelle mere kriminelle

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Sådan er det gået

I BL – Danmarks Almene Boliger har den juridiske funktion fulgt med i, om lovændringerne for hurtigere udsættelser har haft den ønskede virkning i de almene boligområder.

”Vi kan se, at flere boligorganisationer er begyndt at anvende de nye regler om en straffedom som grundlag for ophævelse. Vi hører også, at flere boligorganisationer oplever et bedre samarbejde med politiet – som jo er en forudsætning for, at fast track-ordningen reelt kan anvendes,” fortæller Sanne Steen Petersen, afdelingschef for BL’ juridiske afdeling.

Hun tilføjer, at det desværre ikke er alle politikredse, der kender reglerne og rammerne for, hvordan ordningen fungerer – på trods af at Rigspolitiet har udsendt retningslinjer herom til alle politikredse.

De lange sagsbehandlingstider ved domstolene er også lange – også for straffesager. Det påvirker af gode grunde, hvor hurtigt der kan ske en udsættelse af en beboer, som har begået grov kriminalitet i boligområdet.

”Vi håber, at det bliver bedre, når politiet får større kendskab, og domstolene får tilført flere ressourcer.”

Læs BL informerer om hurtig udsættelse af almene lejere pga. utryghedsskabende kriminalitet

Om skribenten

Anja Andersen BL
Anja Robstrup Andersen

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

BL’s formand: ”Hverdagsdemokraterne binder samfundet sammen”

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

BL’s formand: ”Hverdagsdemokraterne binder samfundet sammen”

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2914 )

0

Læseliste