25. APR. 2023 KL. 09:51

Velfærdsrådets anbefaling: Lav partnerskaber mellem offentlige og private

Solveig Råberg Tingey Top

Solveig Råberg Tingey var på scenen sammen med Torben Hollmann fra Næstved Kommune og Jytte Vadmand Adelmark, direktør i Tryg. De er alle medlemmer af Velfærdsrådet.

Danmark står overfor en potentiel velfærdskrise, hvis ikke man tænker partnerskaber på tværs af private, offentlige og civilsamfundsaktører ind i løsningen af de danske velfærdsydelser.

Velfærdssamfundet er under pres.

Om få år er der ikke hænder nok til at tage sig af det stigende antal ældre, børn og udsatte borgere, som har behov for pleje, sociale indsatser og andre velfærdsydelser. Hvordan løser vi det?

”I hvert fald ikke ved at gøre, som vi plejer,” var de fleste af dagens paneldeltagere enige om på Dansk Erhvervs Lanceringskonference på Børsen i København, hvor Fagbladet Boligen deltog.

Her fremlagde Velfærdsrådet deres 12 anbefalinger til, hvordan vi som samfund kan sikre langtidsholdbar velfærd i Danmark – uden at gå på kompromis med kvaliteten. Men ved at nytænke finansiering af velfærden og få andre leverandører til at hjælpe med at løfte opgaver end dem, vi er vant til.

”Vi skal blive meget bedre til at tænke på tværs af sektorer og involvere civilsamfundet og private aktører til at løse velfærdsopgaver. Vi skal turde nytænke de klassiske faggrænser og sætte lokale kræfter i spil, hvor det er muligt. På ældreområdet og i arbejdet med udsatte borgere er der et kæmpe potentiale i at løse opgaverne på tværs af sektorer. Men det kræver klare rammer for, hvordan vi gør det, ” var oplægget fra Solveig Råbjerg Tingey, viceadministrerende direktør i BL – Danmarks Almene Boliger og medlem af Velfærdsrådet.

Hun forklarede, hvordan de lokale boligsociale indsatser i de almene boligområder kan åbne døre og bygge bro og levere en platform, hvor partnerskaber kan gro. Og hvordan ejendomsfunktionærerne har en stor social værdi og i samarbejde med kommunerne eventuelt kan indtænkes i omsorgsopgaver eller praktisk hjælp i forhold til ældre – så SOSU’erne kan koncentrere sig om mere fagspecifikke opgaver.

”Mange af de ældre og flere udsatte borgere bor jo hos os i den almene sektor. Vi er i øjenhøjde med beboerne, og det potentiale skal vi da udnytte. Med gode partnerskaber mellem offentlige og ikke-offentlige kan vi sikre, at vi kommer hele vejen rundt om borgeren. Det har vi i den almene sektor allerede gode erfaringer med, og vi arbejder ud fra den præmis, at velfærd er noget, vi skaber sammen,” fortsatte hun.

I Velfærdsrådets rapport ”Velfærd, der holder”, er der to faktorer, som går igen i alle anbefalingerne - partnerskaber og tillid til, at andre aktører og sektorer kan bidrage positivt i arbejdet med at løse velfærdsopgaver.

Artiklen fortsætter under citatet

OM VELFÆRDSRÅDET

Dansk Erhverv nedsatte i januar 2022 Velfærdsrådet med aktører fra velfærdens maskinrum heriblandt politikere fra kommuner og regioner, civilsamfundsaktører, brugerorganisationer, offentlige ledere, pensions- og forsikringsselskaber samt private sundheds- og velfærdsleverandører.

BL har også været repræsenteret i rådet.

Rådet har brugt godt et år på at lægge skinnerne til, hvordan fremtidens velfærdssamfund kommer et bedre sted hen, end det er i dag.

Læs mere om Velfærdsrådet her.

Anbefalingerne i velfærdsrapporten er rigtig spændende. Hele frisættelsen af den offentlige velfærd er væsentlig set med vores øjne. Vi bliver nødt til at lave gennemgribende ændringer i, hvordan vi styrer, regulerer og kontrollerer velfærden på.

Mette Kierkegaard

Ældreminister (M)

Enigheden var nem at spore

De tilmeldte deltagere på mandagens konference bestod af politikere fra Christiansborg, repræsentanter fra kommuner og regioner, civilsamfundet og private aktører. Alle var mødt op for at høre, hvordan Velfærdsrådet vil gribe opgaven an med at skabe fremtidens velfærdssamfund.

Ældreminister Mette Kierkegaard (M) lagde ikke skjul på, at de på ældreområdet allerede er udfordret med mangel på arbejdskraft og alt for bureaukratiske arbejdsgange.

De mange regler og dokumentationskrav i ældreplejen har fjernet fokus fra mennesket, hvilket aldrig har været hensigten.  

”Anbefalingerne i velfærdsrapporten er rigtig spændende. Hele frisættelsen af den offentlige velfærd er væsentlig set med vores øjne. Vi bliver nødt til at lave gennemgribende ændringer i, hvordan vi styrer, regulerer og kontrollerer velfærden på.”

De to politiske formænd, Søren Pape Poulsen (C) og Martin Lidegaard (RV) gik på scenen og bakkede fuldkommen op om en total omlægning af velfærdsmodellen.

”Der SKAL ske forandringer, så tak for jeres anbefalinger. Vi på Borgen har lavet alt for mange benspænd for den sunde fornuft gennem årene, så velfærdssamfundet er ved at sande til. Vi må lægge vores ideologier på hylden og tale sammen fordomsfrit for at opnå løsninger, som vi kan stå ved,” var ordene fra Søren Pape Poulsen.

Formandskabet i Velfærdsrådet, Jens Kramer og Benedikte Kiær, sluttede formiddagen af med en tak til alle, som har bidraget til velfærdsrapporten.

”Denne her debat slutter jo ikke nu. Vi håber, den kan bidrage til, at politikerne på Christiansborg bliver inspireret til at tage den svære debat, så vi kan få skabt det velfærdssamfund, som vi alle gerne vil have,” afsluttede Jens Kramer.

12 anbefalinger fra Velfærdsrådet

Tidshorisonten for Velfærdsrådets anbefalinger er 2030. Nogle kan gennemføres her og nu, andre har en længere tidshorisont.

Tre af anbefalingerne ligger vægt på øget samarbejde på tværs:

Læs de 12 anbefalinger i Velfærdsrådets rapport ”Velfærd, der holder

BL 08898

1 / 4Ældreminister Mette Kierkegaard (M) holdt oplæg på velfærdskonferencen. Hun var inspireret af Velfærdsrådets anbefalinger. Velfærd er ikke bare en ydelse. Det er skabt mellem mennesker, de fagprofessionelle og civilsamfundet. Hun vil gerne styrke civilsamfundet, så de kan bidrage med velfærdsløsninger, så velfærd går fra stat til samfund.

BL 08941

2 / 4Noa Reddington var dagens moderator i de mange oplæg på Velfærdsrådet lancering af deres anbefalinger. Her har han gang i debatten mellem Søren Pape Poulsen (C) og Martin Lidegaard (RV), som begge ser frem til en nytænkning af velfærdssamfundet.

BL 08870

3 / 4Jens Kramer og Benedikte Kiær udgør formandskabet i Velfærdsrådet. De bød de mange tilmeldte deltagere velkommen til en dag i velfærdens tegn.

BL 08855

4 / 4Den smukke sal i Børsen, som huser Dansk Erhverv, dannede rammen for Velfærdsrådet lanceringskonference.

Om skribenten

Anja Andersen BL
Anja Robstrup Andersen

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Se de nyvalgte i BL’s kredse

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Se de nyvalgte i BL’s kredse

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2898 )

0

Læseliste