24. OKT. 2022 KL. 15:54

Alle berettigede beboere får varmecheck

COLOURBOX41178163

Foto: Colourbox

Men beboerne skal selv søge Energistyrelsen for at få udbetalingen. Berørte boligorganisationer skal også indsende oplysninger til Energistyrelsen. De opfordres til at gøre det hurtigst muligt.

I marts i år vedtog regeringen, at husstande, der i 2020 havde en samlet indtægt under 650.000 kroner, kan modtage en ekstraordinær varmecheck, hvis boligen er opvarmet af el, naturgas eller delvist opvarmet af naturgas.

Langt de fleste almene husstande, som er berettiget til checken, har i løbet af august eller september modtaget en check på 6.000 kroner som tilskud til de voldsomme varmepriser.

Udbetalingen fra Energistyrelsen er sket automatisk, på baggrund af blandt andet de oplysninger, som styrelsen i BBR-registeret har kunnet hente om de enkelte boligers opvarmningskilde.

Fejl i BBR

I nogle tilfælde har boligorganisationernes oplysninger i BBR ikke været korrekte. Det betyder, at beboere, der i august eller september burde have en ekstraordinær check, ikke har fået den.

Efter BL har været i dialog med Energistyrelsen, får de forbigåede beboere en mulighed for, ved en forenklet ansøgningsproces, at søge om den ekstraordinære check. Energistyrelsen kan dog først åbne for den ekstra ansøgningsrunde i begyndelsen af 2023.

Beboerne må selv søge

I modsætning til første runde af udbetalingerne skal den enkelte borger denne gang selv ansøge om varmechecken. Og forudsætningen for, at den kan imødekommes, er udover, at husstandens samlede indtægt i 2020 var under 650.000 kroner, at boligens varmekilde er omfattet af lov om varmecheck også at borgeren ikke selv har været skyld i de forkerte register-oplysninger. Borgeren skal indsende dokumentation for ovenstående.

Beboerne i den almene sektor kan som nævnt anvende en særlig forenklet ansøgningsproces. Det kræver dog, at boligorganisationen har indsendt en række oplysninger til Energistyrelsen.

Boligorganisationen skal blandt andet indsende en adresseliste over alle de husstande, som har været berørt af den tidligere fejlregistrering. Derudover skal boligorganisationen erklære, at de enten har fået rettet fejlen i BBR-registreringen, eller har anmodet kommunen om at få rettet oplysningerne.

”Vi er naturligvis glade for, at vi sammen med Energistyrelsen har fundet en løsning, der gør det så enkelt som muligt for den enkelte beboer at ansøge om varmechecken. Ved at anvende den forenklede løsning, skal beboerne blot godkende ansøgningen ved at logge ind med NemID/MitID og sætte flueben i en boks. Derudover har Energistyrelsen oplyst, at de vil behandle de forenklede ansøgninger først, hvilket sikrer, at beboerne får varmechecken hurtigst muligt,” siger juridisk konsulent ved BL – Danmarks Almene Boliger, Mette Nørgaard Larsen.

”Vi ville gerne have haft en ordning, hvor boligorganisationen kollektivt kunne søge på vegne af beboerne. Men trods god vilje fra Energistyrelsen kunne det ikke lade sig gøre indenfor lovens rammer."

Bekendtgørelsen om ansøgningsprocessen er ikke endelig. Men BL’s juridiske konsulent opfordrer de berørte boligorganisationer til at hjælpe beboerne ved hurtigst muligt at indsende materialet til Energistyrelsen - se BL Informerer nr. 4122 - og oplyse beboerne om, at deres bolig er omfattet af muligheden for at ansøge om varmecheck i 2023.

BL vil naturligvis også sende en BL-informerer, så snart frister og ansøgningsproces kendes endeligt.

Fakta

Der er omkring 40.000 almene boliger, som er opvarmet med gasfyr, svarende til cirka syv procent af alle almene boliger. Herudover er der et ukendt antal boliger forsynet med fjernvarme fra værker med en gasandel på 65 procent, varmepumper eller elvarme.

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Efter fem år virker hjemløsegaranti stadig

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Efter fem år virker hjemløsegaranti stadig

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2879 )

0

Læseliste