11. MAJ. 2022 KL. 10:21

Byggestop omfatter nu alle sektorer

COLOURBOX23145527

Mange private og kommunale byggeprojkter aflyses nu også.

Ifølge direktøren for DI Byggeri er det staten, som med en løsning på det almene problem med maksimumbeløbet og den kommunale anlægsramme skal sikre, at opbremsningen i byggeriet bliver blød og ikke en crashlanding.

Det startede som et alment problem, fordi de almene boligorganisationer er bundet af maksimumbeløbet. Nu er det blevet et generelt problem. 52 procent af alle bygherrer forventer at aflyse byggeprojekter, der ellers skulle indledes i løbet af 2022. Det viser en undersøgelse Bygherreforeningen har foretaget blandt sine medlemmer, der både tæller offentlige, private og almene virksomheder.

Bygherreforeningens spørgeskemaundersøgelsen er foretaget i sidste uge af april i år. Den viser, at 43 procent allerede i år har aflyst projekter, og at endnu flere vil aflyse resten af året. I alt 52 procent.

Ifølge 87 procent af bygherrerne er hovedårsagen til aflysningerne, at budgetterne på grund af blandt andet de stigende materiale- og energipriser ikke kan holde.

Et generelt problem

Fra at være et problem, der i begyndelsen var forbeholdt de almene boligorganisationer, er de forhøjede priser på blandt andet byggematerialer nu blevet et generelt problem. De almene bygherrer står for 33 procent af de aflyste byggerier og dermed flest aflysninger. 30 procent af projekterne er kommunale. Resten er private og bygherrerådgivere.

”Mange almene og offentlige bygherrer får sprængt budgetgrænserne i deres byggeprojekter, når de går i udbud. Estimaterne holder ikke. Og da de ofte arbejder inden for relativt låste budgetrammer, som er bevilget af deres politiske bagland, har de ikke mange andre muligheder end at udskyde eller helt aflyse,” siger Bygherreforeningens direktør, Henrik L. Bang

Også de private bygherrer som eksempelvis pensionsselskaber og private developere har sværere ved at få fornuftige priser fra deres entreprenører.

”Nogle fortæller endda, at de har svært ved at finde entreprenører, som tør byde på opgaverne i totalentreprise. Samtidig er de private bygherrer bekymrede for det højere renteniveau, som gør købernes økonomiske situation mere usikker. Derfor er der også flere private, som afventer situationen”, siger Henrik L. Bang”.

Usikkerhed

Det er ifølge bygherreforeningen især priserne på energi, stål, træ og andre materialer, der er steget voldsomt det seneste år.

”Usikkerheden om prisudviklingen koblet med forsyningsproblemer gør, at vores medlemmer får markant højere priser ind fra entreprenørerne, når de skal bygge. Særligt for mange af vores offentlige og almene medlemmer sprænger det budgetterne, og byggeprojekterne bliver derfor sat på pause eller helt aflyst”, siger Bygherreforeningens direktør, Henrik L. Bang.

Om Bygherreforeningen

Bygherreforeningen er interesseorganisationen for professionelle bygherrer i Danmark, som samler alle større institutionelle indkøbere af byggeri. Som aktiv partner i byggeriet påvirker foreningen ram-merne gennem dialog og samarbejde med andre interesseorganisationer, offentlige styrelser, ministe-rier og brugere.
Bygherreforeningen har 240 offentlige, almene og private medlemmer, hvis medarbejdere omfatter 3.500 af byggeriets vigtigste beslutningstagere.
Foreningen arbejder for at fremme byggeriets udvikling samt at varetage bygherrernes interesser både politisk og på tværs af branchen. Vi ønsker at præge udviklingen i en branche, som spiller en af-gørende rolle i det danske samfund. Bl.a. i forhold til økonomi, beskæftigelse, klima og sundhed.

”Situationen er voldsomt ændret siden november. De forhøjede priser gør, at aktørerne sænker hastigheden. Byggeriet står over for en opbremsning. Spørgsmålet er bare, hvor hård den skal være. Det kan blive en blød opbremsning, og det risikerer også at blive en crashlanding med konkurser og beskæftigelsestab,.

Anders Stouge

Direktør for DI Byggeri

Konsekvenser for byggebranchen

De mange aflysninger og ventede aflysninger af byggeprojekter risikerer også at få omfattende konsekvenser for de entreprenørvirksomheder, der var tiltænkt byggeopgaverne.

I november udgav Dansk Byggeri en analyse af branchens aktuelle situation, der blev indledt således:

”Det går godt i bygge- og anlægsbranchen, der bygges og renoveres i stor stil. Aktiviteten har været på et højt niveau under coronakrisen, og branchen har, modsat tidligere kriser, fungeret som en stødpude for dansk økonomi.”

”Situationen er voldsomt ændret siden november. De forhøjede priser gør, at aktørerne sænker hastigheden. Byggeriet står over for en opbremsning. Spørgsmålet er bare, hvor hård den skal være. Det kan blive en blød opbremsning, og det risikerer også at blive en crash-landing med konkurser og beskæftigelsestab,” siger Anders Stouge, der er direktør for Dansk Byggeri.

”Lige nu er det staten, der med en løsning på det almene problem med maksimumbeløbet og den kommunale anlægsramme kan sikre den bløde opbremsning,” fortsætter han.   

Bekræftes af ingeniører og arkitekter

Hos medlemmerne af Foreningen af Rådgivende Ingeniører gik man også ind i 2022 med fyldte ordrebøger, der rækker flere måneder ind i fremtiden. Men også her er der stagnation i antallet af ordrer inden for offentligt byggeri – og en decideret tilbagegang inden for boligbyggeri.

Og netop kombinationen af de to faktorer er ifølge foreningen uheldig.

”Man kan sige, at konjunkturmålingerne for de rådgivende ingeniørvirksomheder er lidt som en kanariefugl for hele byggebranchen, da vi jo i høj grad arbejder i de tidlige faser af projekterne. Tallene betyder ikke, at der her og nu ikke bliver bygget boliger. Men det er en klar indikation af, at vi kommer til at se en nedgang i antallet af nye boligbyggerier i løbet af en kort årrække," siger Henrik Graver, der er administrerende direktør for Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

Hos en anden organisation, der – om man så må sige – også repræsenterer kanariefugle i minegangen, er indtrykket efter at have gennemført en medlemsundersøgelse det samme.

”Vores medlemmer mærker tydeligt, at store almene byggeprojekter stilles i bero eller helt opgives. Og vi er dobbelt bekymret i forhold til de almene projekter. Udover nybyggeriet venter jo også renoveringerne, der skal sikre den grønne omstilling. Projekter, der udover at passe på klimaet nu også har stor sikkerhedspolitisk betydning," siger Lene Espersen, der er direktør for brancheorganisationen Danske Arkitektvirksomheder.

”Og de almene boligorganisationer er ikke længere alene med problemerne. Det private byggeri bremser også op,” fortsætter hun.

Direktøren for Danske Arkitektvirksomheder har en klar opfordring til politikerne.

”Det er nu, at trælse tider kan forebygges. Og de almene projekter er værktøjet, der kan regulere udviklingen,” siger Lene Espersen.

  

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Efter fem år virker hjemløsegaranti stadig

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Efter fem år virker hjemløsegaranti stadig

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2879 )

0

Læseliste