05. JUL. 2022 KL. 15:29

Ældre på plejehjem rammes af stor huslejestigning

038 BL Ældre

Huslejestigninger kan have alvorlige konsekvenser for ældre beboere. Foto: Simon Jeppesen

Beboere på landets plejehjem med såkaldte leve-bo-miljøer skal frem over selv betale for rengøring. Det samme er ikke gældende for ældre, der bor i eget hjem. BL advarer om forskelsbehandling.

En udmelding fra Social- og Ældreministeriet betyder, at landets kommuner ikke længere er forpligtet til at betale for rengøring af de såkaldte leve-bo-miljøer, der findes på nogle plejehjem. Det betyder, at regningen ender hos beboerne selv, hvilket konkret giver dem en huslejestigning på omkring 500 kroner om måneden.

Helt konkret er der tale om, at det er slut med det offentliges rengøring af de såkaldte leve-bo-miljøer, der er på en række plejehjem landet over, hvor de ældre typisk bor sammen i grupper af otte personer med fælles stue- og køkkenarealer.

Et af de steder, der bliver ramt, er plejecenteret Lysbjergparken på Fyn. Her er regningen for rengøringen nu sendt videre til boligselskabet, der står bag plejecentret. Men bestyrelsen i boligselskabet har besluttet, at regningen ikke bliver betalt.

”Der er ingen rimelighed i den beslutning, så vi betaler ikke, før der ligger en domstolsafgørelse,” siger Niels Peter Ellegaard, bestyrelsesformand for Domea – Faaborg-Midtfyn Ældreboligselskab.

”Vi anser den ny praksis som forskelsbehandling i forhold til den situation, hvor de ældre bor i eget hjem. Vi mener, der er behov for, at Social- og Ældreministeriet vurderer sagen en gang mere og sikrer ligebehandling af de ældre uanset, om de bor i egen bolig eller i et leve-bo-miljø."

Bent Madsen, adm. direktør, BL - Danmarks Almene Boliger

Forskelsbehandling

BL - Danmarks Almene Boliger frygter, at flere kommuner vil pålægge beboerne selv at betale for rengøringen.

”Det er efter vores opfattelse udtryk for en klar forskelsbehandling. Hvis en ældre bor i eget hjem, så kan kommunen tildele hjælp til renhold af både stue og køkken. Men bor den selvsamme svage ældre på et plejehjem med fælles leve-bo-miljøer, skal de selv betale for rengøringen for en stor del af deres boligareal,” siger BL’s administrerende direktør, Bent Madsen.

På et traditionelt plejehjem er der ingen tvivl om, at kommunen kun kan yde rengøringshjælp til de ældres enkeltboliger, mens rengøring af de almindelige fællesarealer betales over huslejen af beboeren selv. Problemet på Lysbjergparken opstår, fordi moderne almene plejehjem ofte er opbygget med såkaldte leve-bo-miljøer. Det betyder, at små grupper af beboere har deres eget værelse i tilknytning til et fælles rum med køkken og stue, som kun den pågældende gruppe beboere kan anvende, og som indgår i opgørelsen af deres boligareal. De fælles boligarealer er således en del af den enkelte beboers hjem – altså et fælles boligareal, som beboere betaler husleje for.

Alligevel er det nu Faaborg-Midtfyns Kommunes afgørelse, at beboerne på Lysbjergparken ikke kan få visiteret rengøring til deres andel af det fælles boligareal, selvom det hører til deres bolig, og arealet fremgår af den enkelte beboers lejekontrakt.

”I kommunerne har der længe været usikkerhed omkring tildelingen af rengøring efter § 83 i serviceloven, når ældre bor i de særlige leve-bo-miljøer,” siger BL’s chefjurist Sanne Steen Petersen.

Hun fortæller, at problemstillingen har været drøftet gennem en årrække mellem BL og henholdsvis Indenrigs- og Boligministeriet og Social- og Ældreministeriet, og at der ikke har være enighed om en afklaring.

Ældresagen råber vagt i gevær

I Faaborg-Midtfyn Kommune er arealerne i de fælles leve-bo-miljøer først blevet tolket som en del af boligen, hvor kommunen i mange år har stået for rengøringen, men nu bliver praksis ændret.

”Vi mener, der er behov for, at Social- og Ældreministeriet vurderer sagen en gang mere og sikrer ligebehandling af de ældre uanset, om de bor i egen bolig eller i et leve-bo-miljø,” siger Bent Madsen.

Også Ældresagen råber vagt i gevær.

”Nøgleordet her er ligebehandling. Der er ingen rimelighed i, at den måde ministeriet jonglerer med definitionen af bolig og boligareal på, skal kunne stille en gruppe ældre dårligere end en anden. I en tid med rigeligt pres på den enkelte ældres økonomi, mener vi bestemt, at denne her udmelding fra ministeren, bør genovervejes”, siger Bjarne Hastrup, administrerende direktør i Ældre Sagen.

Flere kommuner reagerer

Hos administrationsselskabet Domea.dk fortæller administrerende direktør Thomas Holluf, at de er meget opmærksomme på problemstillingen og nu oplever, at flere kommuner reagerer på brevet fra Social- og Ældreministeriet. Han mener, at det er helt nødvendigt, at ministeriet ændrer deres udmelding og sikrer en ligestilling.

”For mig er det helt uforståeligt, at ældre medborgere skal forskelsbehandles, fordi de bor på en ny type af plejehjem, hvor noget af deres boligareal er fælles for også at modvirke ensomhed. Ministeriet må se på sagen igen og ændre udmeldingen, så mange ældre ikke risikerer en ekstraregning, for det her er helt urimeligt,” siger Thomas Holluf.

Om skribenten

Christina Ove Holm BL
Christina Ove Holm

Christina Ove Holm er kommunikationschef og uddannet journalist. Hun bidrager i det redaktionelle arbejde med sparring og idé- og konceptudvikling.

Seneste Artikel

Er jeres boligområde det bedste i Norden?

Christina Ove Holm er kommunikationschef og uddannet journalist. Hun bidrager i det redaktionelle arbejde med sparring og idé- og konceptudvikling.

Seneste Artikel

Er jeres boligområde det bedste i Norden?

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2884 )

0

Læseliste