21. FEB. 2022 KL. 12:00

Det koster borgere på overførselsindkomster

COLOURBOX32495261

Kommuner og stat kan spare over 800.000 kr., hvis det lykkes at få 6 almene beboere flyttet fra kontanthjælp til delvis beskæftigelse.

Det er ud fra kassetænkning en god ide for stat og kommune at investere i boligsociale aktiviteter, der kan bringe almene beboere fra passiv forsørgelse i beskæftigelse. Det viser den beregner, som BL- Danmarks Almene Boliger har gjort offentlig tilgængelig på sin hjemmeside.

Regnestykket er enkelt. I 2018 modtog en person på kontanthjælp i gennemsnit 163.000 i overførselsindkomst. Af dem betalte han eller hun 43.000 kroner i skat. De skal naturligvis trækkes fra de 163.000. Den samlede offentlige udgift er således 120.000 kroner.

Kom han eller hun bare i beskæftigelse i 6 – 12 måneder i 2019, faldt det offentliges udgift til kontanthjælp fra 163.000 til 44.500 kroner. Samtidig har personen tjent 246.500 kroner i løn og betalt 65.000 i skat. Det er 20.500 mere end de 44.500 kroner det offentlige har udbetalt i kontanthjælp.

Hokus-pokus – Bringes en kontanthjælpsmodtager i bare delvis beskæftigelse, bliver en offentlig udgift på 120.000 til en offentlig indtægt på 20.500 kroner. Gevinsten for kommunen og staten er 140.500 kroner i gennemsnittet. Lykkes det med 6 beboere er gevinsten 843.000 kroner.

Mange regnestykker

Hvis man besøger beregneren på BL's hjemmeside, kan man se tilsvarende regnestykker for almene beboere, der er på følgende typer af overførselsindkomst: jobparat modtager af kontanthjælp, aktivitetsparat modtager af kontanthjælp, aktivitetsparat modtager af uddannelseshjælp, jobparat modtager af integrationsydelse (nuværende selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse), aktivitetsparat modtager af integrationsydelse, ressource- og jobafklaringsforløb, (for)revaliderings- og ledighedsydelse, dagpenge, sygedagpenge. Regnestykker er baseret på gennemsnitsoplysninger om faktiske skatteindtægter fra, samt udbetalinger af løn og overførsler til borgere på hver overførselstype.

Beregneren kan også vise, hvilken forskel det gør, om modtageren er mand eller kvinde, dansker eller indvandrer, samt hvis modtageren har en diagnose, der er relateret til en funktionsnedsættelse.

Beregneren findes her

 

Om beregneren

Beregningerne er baseret på faktiske oplysninger fra Danmarks Statistiks registerdata for 2018 og 2019, hvor beløb fra 2018 er fremskrevet til 2019-priser vha. forbrugerprisindeks/PRIS112.

Om skribenten

regnar_m_nielsen.jpg
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Bredt flertal bag ny psykiatriaftale

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Bredt flertal bag ny psykiatriaftale

Fik du

læst disse?

Gitte Linde Og Allan Dam Madsen Slipper For At Skrive Mange Mails, Når De Tager En Hurtig Snak Ved Skærmen. Foto Charlotte Scott Hansen Udlejning og ejendomsfunktionærer flyttede sammen – fik meget bedre arbejdsdag
Allan Werge_Foto Andreas Holm Hansen (2) Allan Werge ny formand for BL
Folketingssalen Christoffer Regild 07 Boligaftale med 10 milliarder kroner vedtaget i Folketinget
Hanne Kjær Kristoffersen Boliggården 1 Boligselskab tilbyder hjemmearbejde for at kunne ansætte folk
Se alle artikler ( 2488 )

0

Læseliste