27. FEB. 2022 KL. 12:01

Almen særklasse i Billund

Billund

Foto: Regnar M. Nielsen / Kastaniehjørnet, der huser både kommunale, almene og private lejeboliger et tegnet af BIG.

En central del af fundamentet for Billund Kommunes vækst-strategi er almene boliger.

For få år siden var Kastaniehjørnet adresse for et slidt smedeværksted. Det store kastanjetræ i midten af byens centrale kryds, var det eneste, der for alvor rejste sig op over et-plans-byen. Nu er det overskygget af et lyst bygningskompleks.

Firkantede klodser, der alle bærer terrasser, udgør i et forskudt mønster den seks etager høje bygning. Ejendommen bringer associationer til Bjerget i Ørestaden og efterhånden andre byggerier rundt om på kloden, der er tegnet af Bjarke Ingels Group (BIG).Selvom de beslægtede byggerier i reglen rejser sig i større urbane sammenhænge på dyrere adresser, er det ikke tilfældigt. De nye klodser i verdens LEGO-hovedstad er tegnet af BIG, og rummer en sjælden cocktail af kommunale plejeboliger, almene boliger og private udlejningsboliger.

De 10 plejeboliger er samlet i stueplan. De 28 private og 25 almene udlejningsboliger er uden nogen form for markering umiddelbart tilfældigt samlet på etagerne i ejendommens lyse og velkomponerede opgange.

Forudseenhed

Bag den sjældne kombination er en forhistorie om en mindre provinskommune i buldrende vækst med en række forudseende aktører.

”Billund er en lille by med knap 7.000 indbyggere men med store arbejdspladser. Normalt pendler folk fra små byer til store byer for at arbejde. I Billunds tilfælde er det omvendt. Op mod 10.000 mennesker pendler dagligt til Billund for at arbejde,” forklarer Ib Kristensen, der for Venstre var borgmester i byen fra 2007 til den 31. december 2021.

Udover at Billund er hjemsted for LEGO’s domicil, produktion, udviklingscenter og forskellige turistforlystelser, huser Billund blandt også Danmarks næststørste lufthavn og en række andre store turistattraktioner.

Om Kastaniehjørnets almene boliger

Der er forskel på Kastaniehjørnets almene og private udlejningsboliger. Nogen af Kirkbi A/S’ lejligheder er 150 kvadratmeter store med op til fire altaner. De almene varierer i størrelse fra etværelses lejligheder på 59 kvadratmeter til treværelses på 115. Huslejerne ligger fra 4.554 kroner for en etværelses til 8.802 kroner for den dyreste. Der er ikke placeret almene boliger på byggeriets nederste og øverste etage. Ellers er det i øvrigt på ingen måde muligt udefra at se, hvad der er alment, kommunalt eller privat.

For virksomhederne er det vigtigt at have en by med gode tilbud til borgerne, som også kan virke tiltrækkende på de medarbejdere, man gerne vil rekruttere.

Ib Kristensen

Tidligere borgmester i Billund

Læs senere artikler

”Det vil for Billund, dem der må pendle og virksomhederne være hensigtsmæssigt, hvis flere bosætter sig i byen. For Kommunen handler det om skatteindtægter. For virksomhederne er det vigtigt at have medarbejderne tæt på,” forklarer Ib Kristensen.

”Og for virksomhederne er det vigtigt at have en by med gode tilbud til borgerne, som også kan virke tiltrækkende på de medarbejdere, man gerne vil rekruttere,” fortsætter han.

Visionen

I slutningen af 2015 offentliggjorde Billund Kommune, Realdania og KIRKBI A/S (Ejer af LEGO), at de var gået sammen om at skabe en visionsplan for Billund By. – En plan der skal synliggøre, at Billund er en by, hvor leg, læring og kreativitet er et særligt karakteristika. Særlig rådgiver for projektet blev BIG – Bjarke Ingels Group.

”Der blev udviklet en plan, der byggede på en god analyse af byens behov og sammentænkte dem med byens mange eksisterende og kommende enheder,” forklarer IB Kristensen.

”Behovene omfatter blandt andet et bredt udbud af boliger. Der skal være boliger for folk, der har boet her altid, længe, i kort tid, dem der vil blive boende i lang tid, dem der kun skal være her i kortere tid og dem, der først skal finde ud af det. – Byen har både behov for dem, der udfører opgaver, der er højt betalt, og dem der er mindre godt betalt. Derfor har Billund udover alle andre boligtyper ikke bare et omfattende behov for almene boliger – Vi har behov for mange forskellige slags almene boliger,” fortsætter han.

Forespørgslen

Hos Bovia, der administrerer Billund Boligforening, modtog man en dag henvendelsen, der dokumenterer, at almene boliger spiller en væsentlig rolle i rolle i LEGO’ og kommunens fremtidsvision for byen.

”KIRKBI A/S ringede og forklarede, at de sammen med kommunen ville opføre en ejendom på den gamle værkstedsgrund på Kastaniehjørnet. De ville endvidere sætte stor pris på det, hvis vi også ville være med,” siger formanden for Billund Boligforening, Jørgen Bjerg Sørensen.

”Samarbejdsrelationen blev en realitet og projektet udviklet,” fortsætter han.

Processen

Som den part, der skulle have flest boliger, var det KIRKBI A/S, der varetog rollen so delegeret bygherre.

”Vi havde et virkeligt godt samarbejde under projektets udviklingsproces. Og jeg vil gerne indrømme, at det under byggeprocessen for os har været en af de mere enkle afdelinger at få op og stå,” siger Bovias byggechef, Niels Klausen.

”Da Ejendommen stod, modtog vi nøglerne til vores boliger og kunne herefter indrette dem,” fortsætter han.

25 lejligheder, der nærmest alle i størrelse og herlighed, som analysen bag visionen efterlyste, er forskellige. Trods den kendte arkitekt og for nogle lejligheders vedkommende fantastiske udsigt er alle lejligheder opført inden for det almene maksimumbeløb.

Noget særligt

Og de 25 almene lejere, der flytter ind i Kastaniehjørnet, føler da også, at de får noget ekstraordinært for deres leje.

”Jeg faldt pladask for lejligheden, da jeg så den. To kæmpealtaner en med morgensol og en med eftermiddagssol, masser af plads i lejligheden, næsten alle steder noget pænt at kigge på og centralt beliggende i midten af byen,” siger 78-årige Lone Husted Nielsen. Hun flyttede i november sidste år ind i den spritnye lejlighed på tredje sal i ejendommen.  

Før hun flyttede ind i den 96 kvadratmeter store lejlighed ejet af Billund Boligforening, boede hun 30 år i en andelsbolig i Billund.

”Tiden var inde til, at jeg skulle bo i noget mindre og mere praktisk. Jeg så på forskellige muligheder. Det blev det her. Og det har jeg ikke fortrudt, jeg har følt mig tryg og godt tilpas, fra første dag, jeg flyttede ind,” siger hun.

Lone Husted Nielsen ved, at hendes opgang består af forskellige typer boliger.

”På min etage i opgangen er der en lejlighed, som tilhører KIRKBI A/S. Men det tænker jeg aldrig over,” siger hun.

Kastaniehjørnet er ikke det eneste nye almene byggeri i Billund, der skal tilfredsstille kommunens og erhvervslivets behov for almene boliger.

”Næsten samtidig med Kastaniehjørnet har vi lige taget 120 nye boliger i brug et andet sted i bymidten," siger formanden for Billund Boligforening, Jørgen Bjerg Sørensen.

”Og flere er på vej,” fortsætter han.

Billund og LEGO

 

I 1932 udvidede Ole Kirk Kristiansen sin snedker- og tømrerforretning med produktion af trælegetøj. Legetøjet blev hurtigt en succes og virksomhedens omdrejningspunkt. Derfor fandt han i 1934 på navnet LEGO, der er en kombination af ordene LEG og GODT. I 1946 købte man af et engelsk firma en plastsprøjte-støbemaskine, og allerede i 1949 lanceredes de første plastik LEGO klodser, der siden 1958 har set ud, som de gør den dag i dag.

Virksomheden ekspanderede hurtigt. Antallet af ansatte mangedobledes fra cirka 200 i 1960 til 1000 i 1970. Og da der i 1964 blev anlagt en ny lufthavn i kommunen, var det ikke mindst for at dække den store virksomheds behov.

I dag arbejder cirka 5.000 mennesker for LEGO i Billund. Koncernen ledes fra Billund, som også er hovedsæde for koncernens produktudvikling. Byen er også gennem LEGOLAND og LEGO-House i vid udstrækning udstillingsbillede for koncernens produkter. Der produceres også fortsat LEGO i Billund. Størsteparten af produktionen foregår dog i dag i udlandet. På verdensplan er der godt 20.000 mennesker ansat hos LEGO.

 

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Regeringen rykker for alvor i forhold til fritidsjob

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Regeringen rykker for alvor i forhold til fritidsjob

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2898 )

0

Læseliste