11. APR. 2022 KL. 11:54

Byggebranchen samles om gigantisk grøn omstilling

Ressourceraekkerne Oerestad Syd Foto Kontraframe Web

24 organisationer i byggeriet går sammen for at skabe en mere bæredygtig udvikling i landets fjerdestørste erhverv med en omsætning på næsten 300 mia. kr.

24 organisationer i byggeriet samler sig for at bidrage til ambitionerne om et mere bæredygtigt byggeri.

Byggeriet er en af de største udledere af CO2. Branchen er dermed vital for at sikre en grøn omstilling af Danmark.

24 forskellige organisationer i byggeriet samler sig nu i et strateginetværk for at kunne bidrage til at opfylde Folketingets ambitioner om et mere bæredygtigt byggeri, fortæller Bygherreforeningen.

Det er et bredt felt af byggeriets aktører som har taget initiativ til Strateginetværket for bæredygtigt byggeri, som samler virksomheder, vidensinstitutioner og organisationer i byggebranchen om at tage ansvar for at føre strategien ud i livet.

Et folketingsflertal vedtog i marts 2021 en national strategi for bæredygtigt byggeri med i alt 21 forslag til initiativer, herunder etablering af et Koordineringsudvalg, som skal agere bindeled mellem Regeringen, repræsenteret ved Bolig- og Planstyrelsen, og byggebranchens føde- og værdikæde, som skal føre strategien og initiativerne ud i livet.

"Vi ser i branchen et behov for et mere operationelt netværk i forhold til selve udviklingen og implementering af strategien. Vi har gode erfaringer fra tidligere netværksbaserede branchepartnerskaber som "Renovering på Dagsordenen", "Netværk for Energirenovering" og "Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg", der alle har haft til formål at skabe bred forandring og forankring i branchen. Det er en tilsvarende rolle Strateginetværket for bæredygtigt byggeri skal udfylde," siger Hanne Ullum, vicedirektør i Bygherreforeningen.

Fakta om strategi-netværket

- Strateginetværk for bæredygtigt byggeri er blevet til på initiativ fra Bygherreforeningen med bred opbakning fra brancheaktører, der deltager på frivillig basis.

- Der er p.t. 24* aktører der allerede er tilknyttet netværket, herunder brancheorganisationer, videns- og forskningsinstitutioner og NGO’er. Forventningen er, at det samlede netværk vil omfatte 30-35 deltagerorganisationer og engagere minimum 70-80 fagpersoner i tema- og arbejdsgrupper.

- Initiativet har ingen formel udløbsdato, men løber i første omgang frem til foråret 2024.

- Netværket er støttet af GI og Realdania med hver 0,92 mio. kr. over to år.

Branchen løfter det fælles ansvar

Blandt den brede vifte af organisationer, der spiller en aktiv rolle i Strateginetværket, er blandt andet BL – Danmarks Almene Boliger, Danske Arkitektvirksomheder og Arkitektforeningen.

BL-Danmarks Almene Boliger er gået ind i arbejdet med en holdning om, at det er et fælles ansvar at højne bæredygtighedsniveauet i byggebranchen.

"Med Koordineringsudvalget og Strateginetværket sikrer vi, at visionerne implementeres på bedste vis, så nye initiativer skaber reel værdi for vores beboere og kloden generelt," siger Niklas Jarnit sekretariatsleder i AlmenNet og repræsentant for BL i netværket. 

Hos Danske Arkitektvirksomheder vil man gerne forbedre Bygningsreglementet, så det i højere grad understøtter den grønne omstilling.

"Afprøvningen af BR-krav i en frivillig bæredygtighedsklasse har bred opbakning i byggebranchen. Det diskuteres løbende, om kravene er for uambitiøse eller ej, og derfor er det vigtigt, at nye krav afprøves, og at vi får afsøgt muligheden for at indarbejde dem i de fremtidige udgaver af bygningsreglementet. Den nationale strategi og afprøvningen af den frivillige bæredygtighedsklasse giver derfor en god anledning til at se Bygningsreglementet i et bæredygtighedsperspektiv og på den baggrund formulere initiativer, der kan trække reglementet i en grønnere retning," siger Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder.

Netværket skal primært udvikle, formidle og implementere initiativer, som understøtter intentionerne i strategien, lyder det. Fokus er på udvikling af nye praksisser på tværs af føde- og værdikæden, som kan højne bæredygtighedsniveauet i både byggeri og anlæg. Under netværket vil en række arbejdsgrupper behandle særlige emner relateret til den grønne omstilling af byggeriet.

Bedre datagrundlag for beslutninger

En af de yderligere barrierer, der bliver behandlet er, at der mangler viden om byggeriets klimabelastning, fortæller Per Heiselberg, Professor ved BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø:

"Vi har i dag et meget spinkelt datagrundlag, som begrænser vores evne til at lave vurderinger, der tager udgangspunkt i fx bygningstype, udformning eller anvendelse. Derfor vil vi i temagruppen for Data, LCA og dokumentation have fokus på at diskutere og udvikle forslag til strukturer og løsninger, der sikrer indsamling af data og beregninger fra hele værdikæden og gør dem tilgængelige for alle i branchen. På den måde sikrer vi det bedst mulige grundlag for fremtidige analyser og beslutninger og udvikling af nye redskaber," siger Per Heiselberg.


En samlet branche skal gøres klar til grønnere fremtid

Vicedirektør Hanne Ullum fortæller, at arbejdet i Strateginetværket og de syv tema- og arbejdsgrupper i sidste ende skal bidrage til at gøre den samlede branche klar til, at landets byggerier og anlæg bliver mere bæredygtige, og at så mange som muligt kommer med på toget.

"Der er allerede en lang række enkeltstående initiativer, som fokuserer på fx digitalisering eller gearing af små og mellemstore virksomheder, og der vil naturligt nok skulle ske en løbende koordinering hermed. Men det særlige ved Strateginetværket er, at deltagernes engagement heri baserer sig på frivillighed, samarbejde og lyst til at bidrage med og dele viden om alt fra ændringer i rammebetingelser til konkrete metoder og en fælles forståelse for de aktuelle og kommende udfordringer, som byggesektoren står overfor," slutter Hanne Ullum.

Strateginetværket består af følgende aktører: Arkitektforeningen, BL – Danmarks Almene Boliger, Brancheforeningen Danske Byggecentre, BUILD – Aalborg Universitet, Bygherreforeningen,
CONCITO, Danske Arkitektvirksomheder, DI – Byggeri, Dansk Erhverv, Forbrugerrådet TÆNK, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, Foreningen for Rådgivende Ingeniører, Green Building Council Denmark, Grundejernes Investeringsfond, Kommunernes Landsforening, Konstruktørforeningen, Landsbyggefonden, LOGIK & CO, Realdania, Rådet for Grøn Omstilling, Teknologisk Institut, Træinformation, TEKNIQ Arbejdsgiverne og VELTEK

Læs senere artikler

Nyt samarbejde skal skabe flere lærlinge på de almene byggerier

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Akut behov for hjælp: 73 procent af planlagt alment nybyggeri aflyst eller sat i stå

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Kristoffer
Kristoffer Friis Sørensen

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Almene mål sætter retning for de kommende to år

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Almene mål sætter retning for de kommende to år

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2884 )

0

Læseliste