11. MAJ. 2021 KL. 12:59

KL afviser regeringens plan for ghetto-forebyggelse

Kl Huset 2

Foto: KL / Kommunernes Landsforening vil gerne have værktøjerne i regeringens forebyggelsespakke. Men interesseorganisationen ønsker ikke, at kommunerne skal være forpligtet af en ny liste over udfordrede boligområder.

Gennemføres regeringens forebyggelsesudspil er der ifølge Kommunernes Landsforening risiko for, at lavtlønnede og andre udsatte borgere presses ud af byerne. Hjemløsheden kan endda stige.

Kommunernes Landsforening (KL) har i et brev til indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad, nu reageret i forhold til regeringens udspil ”Blandede boligområder – næste skridt i kampen mod parallelsamfund”.

Regeringen foreslog i udspillet, der blev offentliggjort den 17. marts, at der oprettes endnu en liste for usocialt udfordrede boligområder med mere end 1.000 beboere. Det nye skud på stammen vil regeringen kalde "forebyggelsesområder." Forebyggelsesområderne skal udpeges ud fra samme kriterier som ghettolisterne og listen over udsatte områder – blot med lavere grænseværdier.

Vanskeliggør anvisning af udsatte

Men selvom KL anerkender regeringens gode intentioner med udspillet, erklærer kommunernes interesseorganisation sig som modstander af en ny liste for udsatte boligområder.

Ifølge regeringens egne beregninger, vil en nyetableret liste over forebyggelsesområder, rumme 58 boligområder. – Områder kommunerne ikke længere kan anvises hverken indvandrere, personer med for beskeden uddannelse, lave indtægter med mere til. Det kan ifølge KL-brevet til indenrigs-og boligministeren medføre risiko for, at lavtlønnede borgere presses ud af byerne, samt endda risiko for flere hjemløse.

KL gør i brevet til indenrigs- og boligministeren videre opmærksom på, at vanskeliggørelsen af boliganvisning af disse udsatte borgere risikerer at sætte udviklingsplanerne i de hårde ghettoer i stå. Dermed risikerer regeringen med forslaget at stå i vejen for gennemførelsen af egen boligpolitik.

Ønsker andre værktøjer

Kommunernes Landsforening anerkender dog i brevet, at der er behov for yderligere værktøjer, hvis flere udsatte boligområder og ”ghettoer” skal forebygges. Derfor hilser interesseorganisationen regeringsudspillets forslag om udvidet mulighed for nedrivning af almene boliger velkomment.

Derudover efterlyses andre værktøjer end dem, der er foreslået i regeringsudspillet. Eksempelvis ønsker KL gerne, at kommunalbestyrelserne ud over anvisningsværktøjerne får ret til at pålægge boligforeninger, at de ikke tilbyder boliger til ansøgere, som vil påvirke beboersammensætningen, så den nærmer sig ghettokriteriernes grænseværdier. - Et værktøj kommunerne ifølge KL skal have ret til at anvende i alle boligområder – også boligområder med under 1000 beboere.

Interesseorganisationen ønsker desuden, at regeringen som supplement til udlejnings- og anvisningsreglerne også stiller midler til rådighed til infrastruktur og boligsociale indsatser i forebyggelsesområderne.

 

Om regeringens forebyggelsespakke

Regeringen vil lave nye forebyggelsesområder efter følgende kriterier:

  • Almene boligområder med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse overstiger 30 procent.
  • Desuden skal boligområdet opfylde mindst to af fire følgende kriterier.
  • Minimum 30 procent af beboere i alderen 18-64 år er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, opgjort som gennemsnittet over de seneste to år.
  • Minimum dobbelt så mange som landsgennemsnittet blandt beboerne er dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer opgjort som gennemsnittet over de seneste to år.
  • Minimum 60 procent af beboere i alderen 30-59 år har alene en grundskoleuddannelse.
  • Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende udgør mindre end 65 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Regeringen rykker for alvor i forhold til fritidsjob

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Regeringen rykker for alvor i forhold til fritidsjob

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2898 )

0

Læseliste