04. JAN. 2021 KL. 09:56

Det er billigere og grønnere at renovere end at bygge nyt

COLOURBOX23145527

Colourbox

Der bliver udledt mindre CO₂ i en bygnings levetid ved at renovere end ved at rive ned og bygge nyt. Omkostningerne er også lavere ved at vælge renovering. Det viser en analyse fra Rambøll.

Bygningerne i Danmark bidrager med hele 30 procent af de samlede CO₂-udledninger. Derfor står bygherrer, herunder almene boligorganisationer, over for et vigtigt valg i forhold den grønne omstilling, når en bygning er nedslidt.

En nylig analyse fra rådgivningsvirksomheden Rambøll kommer her til undsætning. Konklusionen er, at det generelt er bedre at renovere end at bygge nyt både med hensyn til CO₂-udledning og totaløkonomi.

”Forklaringen er, at CO₂-udledningen fra fremstilling og transport af beton og andre byggematerialer til nybyggeri og selve opførelsen er langt højere end ved en renovering, hvor bygninger udbedres og energiregnskabet forbedres. I forbindelse med nybyggeri giver nedrivning og bortskaffelse også en klimabelastning.”

Det siger Christine Collin, som er senior bæredygtighedskonsulent i Rambøll. Hun har stået for de tekniske beregninger i rapporten, som er den første dybtgående analyse af spørgsmålet herhjemme. Nogle af elementerne er inspireret af en mere begrænset undersøgelse, som blev foretaget af BUILD under Aalborg Universitet.

Om analysen

Analysen 'Analyse af CO₂-udledning og totaløkonomi i renovering og nybyg' er baseret på 16 casestudier af enfamiliehuse, etageboliger, offentlige bygninger og erhvervsbygninger. De 16 cases sammenligner bygningernes klimaeffekt og totaløkonomi i henholdsvis tre renoveringsscenarier- og et nybygscenarie. Analysen er den første af sin slags i en dansk kontekst, men bygger videre på konklusioner foretaget af Statens Byggeforskningsinstitut.

Hent analysen:

Analyse af CO₂-udledning og totaløkonomi i renovering og nybyg

I løbet af en 50-årig periode udleder nybyggeri markant mere CO₂ i den første del af perioden, som er nedrivnings- og byggefasen. Ved en renovering spredes CO₂-udledningen over hele perioden, indtil bygningen muligvis rives ned. Dette taler også for at vælge at renovere, når noget skal gøres i disse år.

Christine Collin

Senior bæredygtighedskonsulent i Rambøll

Størst gevinst frem mod 2030
En bygnings levetid er i beregningen sat til 50 år, og rapporten fastslår, at især frem mod 2030 er det muligt at reducere Danmarks CO₂-udledninger betragteligt ved at beslutte sig for renovering frem for nedrivning og nybyggeri. Årsagen er, at CO₂-udledningernes omfang er forskelligt over tid i de forskellige scenarier.

”I løbet af en 50-årig periode udleder nybyggeri markant mere CO₂ i den første del af perioden, som er nedrivnings- og byggefasen. Ved en renovering spredes CO₂-udledningen over hele perioden, indtil bygningen muligvis rives ned. Dette taler også for at vælge at renovere, når noget skal gøres i disse år,” siger Christine Collin.

Hun henviser til, at et bredt flertal i Folketinget i december 2019 besluttede, at Danmarks CO₂-udledning skal være reduceret med 70 procent i 2030.

16 bygninger og fire scenarier
Rambøll har baseret rapporten på 16 bygninger, der omfatter etagejendomme, enfamiliehuse, erhvervsbygninger og offentlige bygninger. Her har Christine Collin og hendes kolleger opstillet tre scenarier med renovering og ét scenarie med nedrivning og nyopførsel. De har anvendt livscyklusanalyser og totaløkonomiske beregninger til sammenligningen.

”I samtlige scenarier er renovering mere fordelagtigt end nybyggeri med hensyn til den årlige mængde udledt CO₂ pr. kvadratmeter og bygningens omkostninger pr. kvadratmeter gennem levetiden,” siger Christine Collin. Det gælder også i etageejendomme, som er den mest udbredte boligtype i den almene boligsektor.

”Samtidig viser analysen, at jo grundigere renoveringen er, desto større er den positive klimaeffekt,” siger Christine Collin.

Den mest omfattende renovering består i renovering af hele klimaskærmen og de tekniske installationer, den mellemste model medtager renovering af tag og ydervægge, herunder vinduer, mens den mindst vidtgående renovering kun indebærer at udbedre eller udskifte taget.

Hvis man fokuserer på driften alene, giver nedrivning og nybyggeri en lavere CO₂-udledning, men det kan ikke opveje den betydelige CO₂-emission ved nyopførsel af bygninger, set over en 50-årig periode.

Christine Collin iler med at fastslå, at konklusionen er baseret på den aktuelle prognose for udviklingen i energimikset i Danmark. Hun påpeger, at hvis man i stedet for 50 år satte bygningens levetid til 100 år, ville det give for store usikkerheder i beregningerne. Energimikset i Danmark så langt frem er svært at spå om, og desuden må der forventes renoveringer af nybyggeri i løbet af så lang en periode.

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2898 )

0

Læseliste