22. FEB. 2021 KL. 14:50

Udviklingsplan for Vollsmose vil gå ud over folkeskoler

Christoffer Lilleholt Foto Nils Svalebøg Ritzau Scanpix

Venstres rådmand for Kultur og By i Odense, Christoffer Lilleholt. Foto: Nils Svalebøl, Ritzau / Scanpix

Venstres rådmand for Kultur og By i Odense, Christoffer Lilleholt, foreslår, at omegnskommuner skal tage halvdelen af de 1.000 familier, der på grund af udviklingsplanen skal flytte fra Vollsmose.

Baggrunden for forslaget er, at Christoffer Lilleholt er bekymret for konsekvenserne af at rykke de 380 skolebørn - der ifølge en opgørelse fra årsskiftet bor i de nedrivningstruede boliger - ud i resten af byens folkeskoler.

”Der er rigtig mange af byens folkeskoler – især dem, der ligger i områder med mange almene boliger, som har 20 procent tosprogede elever. Erfaringen viser, at det gyldne snit for integration ligger mellem 15 og 20 procent tosprogede elever. Derover bliver det vanskeligere. Og når skolerne nærmer sig 30 procent tosprogede elever, trækker mange forældre de ressourcestærke børn ud af skolen. Det bliver en ond spiral,” siger Christoffer Lilleholt.

”Jeg har ikke noget imod tilvalg af fri- og privatskoler, men det er ærgerligt, hvis det sker som et fravalg af folkeskolen, fordi sammenhængskraften kommer under pres, og tosprogs-procenten bliver høj,” fortsætter han.

Odense-rådmanden frygter, at det især risikerer at gå ud over bydele som Bolbro, Tarup og Rosengårdskvarteret.

”De mange familier må jo nødvendigvis anvises en almen bolig. Så udfordringerne vil vokse i de områder, hvor der er mange almene boliger,” siger han.

 

Kræver ny lov

Christoffer Lilleholt er klar over, at det ikke bliver enkelt at gennemføre forslaget. Ifølge den såkaldte ghettolov fra 2018 skal borgere, der må flytte på grund af gennemførelse af såkaldte udviklingsplaner, tilbydes et andet og passende hjem i samme kommune. Dertil har beboerne i de såkaldte hårde ghettoer, hvor udviklingsplaner medfører, at mellem 40 og 60 procent af boligerne ikke længere må være almene, samme grundlovssikrede ret til selv at vælge, hvilken kommune, de vil bo i, som alle andre.  

”Jeg vil aldrig gå imod den enkelte borgers ret til selv at finde en bolig i den kommune, han eller hun vil bo i. Men jeg mener godt, vi uden at komme i konflikt med grundloven kan anvise på tværs af kommunegrænser. Jeg er også helt med på, at det er nødvendigt at overbevise boligministeren og et flertal i Folketinget om, at ghettoloven i givet fald skal laves om,” siger Odense-rådmanden.

”Jeg håber, at vi som fælles byråd kan rette henvendelse til ministeren om de udfordringer, vi står overfor. Og jeg vil appellere til, at andre kommuner åbner op for, at de kan tage imod nogle af familierne. Det kan være byer som Fredericia eller Svendborg, der har integrationserfaringer og et større system at trække på end de mindre kommuner,” fortsætter han.

Adspurgt af Fyens Stiftstidende har disse kommuner allerede afvist at forpligte sig til at anvise boliger til svage borgere fra Odense.

 

Fakta om udviklingsplanen for Vollsmose

Den seneste Vollsmoseplan blev politisk vedtaget af et samlet byråd i 2018. Den rummer tre delelementer: Fysiske forandringer, vækst, job og integration og så mønsterbrud og parallelsamfund.

 

  • De fysiske forandringer betyder blandt andet, at 1000 af Vollsmoses 2900 almene boliger skal rives ned - flest i Bøgeparken og Birkeparken. Nedrivningerne begynder i Bøgeparken i 2021 og slutter i Egeparken i 2025.
  • Private investorer skal samtidig bygge 1600 nye boliger i området. Formålet er, at Vollsmose skal have en mere blandet beboersammensætning og i højere grad ligne mere gennemsnitlige boligområder.
  • Planen skal samtidig sikre, at Odense lever op til ny lovgivning, der kræver, at andelen af almene familieboliger i ghettoområder inden 2030 reduceres til maksimalt 40 procent.

 

”Jeg håber, at vi som fælles byråd kan rette henvendelse til ministeren om de udfordringer, vi står overfor.

Christoffer Lilleholt

 

Boligorganisation afviser

I en af Odenses store boligorganisationer får forslaget fra byens by- og kulturrådmand en blandet modtagelse.

”Rigtig mange af de beboere, der må flytte fra Vollsmose på grund af udviklingsplanen, er i job eller under uddannelse, og er ikke en belastning for samfundet. Men jeg vil godt give Christoffer Lilleholt ret i, at nogle af familierne vil medbringe udfordringer for de lokalsamfund, der rundt omkring i byen kommer til at modtage dem. Det bliver omvendt også et problem for mange familier at skulle forlade den kulturbaggrund, de har i Vollsmose. Og de samlede udfordringer bliver ikke mindre af, at mange hundrede familieboliger også skal nedlægges i Solbakken-Risingkvarteret,” siger formanden for Fyns Almennyttige Boligselskab, Erling Nielsen.

”Og udfordringerne rækker langt ud over folkeskolen. I Vollsmose og Solbakken-Risingkvarteret er der opbygget omfattende boligsociale apparater, der tager sig af og hjælper de svage familier. Tilsvarende er det kun i de færreste af Odenses øvrige almene boligafdelinger,” fortsætter han.   

Formanden for den almene boligorganisation kan ikke støtte forslaget om, at beboerne i Vollsmose ­– eller andre steder for den sags skyld – mod deres vilje skal forlade kommunen.

”De beboere, der skal flytte som konsekvens af udviklingsplanerne er utrygge nok i forvejen. Mange vil finde det helt uoverskueligt også at skulle flytte til en helt ny kommune, hvor de måske slet ikke kender nogen. Rigtig mange er faktisk i job eller under uddannelse i Odense. Det er hverken hensigtsmæssigt eller rimeligt,” siger Erling Nielsen.

”Vi har indgået en aftale med Odense Kommune om, at vi finder genhusning til alle de beboere, der må flytte. Det er en aftale, Venstre også har været med til at indgå. Vi synes ikke, alt er hensigtsmæssigt i aftalen. Vil Venstre genåbne dele af den, er vi altid klar til at lytte,” fortsætter han.

 

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2915 )

0

Læseliste