03. FEB. 2021 KL. 10:07

Regeringen: Gør skoler nær 15 ”ghettoer” til Unicef Rettighedsskoler

DSC6659

Foto: Simon Jeppesen

Børn i boligområder på ghettolisten skal lære deres rettigheder at kende i den lokale skole, lyder forslag i regeringens børnereform.

Regeringen foreslår, at skoler i nærheden af de 15 boligområder på den aktuelle ghettoliste, kan få penge til at blive Unicef Rettighedsskoler. Det er et af de i alt 43 forslag, der udgør regeringens udspil til en ny børnereform. Formålet er ifølge forslaget, at ”alle børn skal kende deres rettigheder og ikke mindst deres lovfæstede ret til ikke at blive slået af deres forældre”.

I dag er der 52 Unicef Rettighedsskoler spredt ud over det meste af Danmark, men ingen af dem ligger i nærheden af boligområderne på ghettolisten fra 1. december 2020. Der er både folkeskoler, privat- og friskoler blandt Rettighedsskolerne.

FAKTA

Regeringen foreslår:

  • Unicefs Rettighedsskoler etableres i nærheden af de 15 boligområder, der aktuelt er på regeringens ghettoliste for 2020, så børnene fra ghettoområderne får kendskab til og forståelse for deres rettigheder.

  • Det vil være frivilligt for skolerne at deltage.
  • Der afsættes øremærkede midler til at dække skolernes egenbetaling i de første 3 år, mens konceptet forankres.
  • Kilde: Regeringen, Børnene Først, 2021.


Unicefs Rettighedsskoler

  • Langelinieskolen i København blev den første danske Rettighedsskole i 2014. I dag er der 52.

  • Idéen blev udviklet i England. Der er Rettighedsskoler i en lang række europæiske lande. 
  • En Unicef Rettighedsskole forener elever, forældre, lærere og andet personale i et fællesskab, der er baseret på FN’s Børnekonvention.
  • Skolen er baseret på rummelighed, respekt, tryghed, engagement og ansvarsfølelse på en meget konkret måde, så værdierne bliver mere end bare ord.

Kilde: Unicef Rettighedsskole/Unicef.dk

Rettigheder på skoleskemaet

Rettighedsskolerne bygger på værdierne i FNs børnekonvention. Det er FNs børneorganisation Unicef, der står for det 1-årige forløb som fører til, at en skole bliver certificeret som Rettighedsskole. Undervisningen henvender sig til børn på alle klassetrin, og den tager ofte udgangspunkt i børnenes hverdag og inddrager dem i beslutninger, der vedrører dem selv og deres liv.

Langelinieskolen i København blev den første danske Rettighedsskole i 2014. Rettighedsskolerne har siden afholdt flere børnetopmøder med deltagere fra hele landet.

Regeringen vil øremærke midler til at dække skolernes egenbetaling i de første 3 år. Unicef Danmark oplyser, at organisationen ikke tager penge for, at en skole bliver en Rettighedsskole, men anbefaler, at der frikøbes en lærer, som kan bruge 20 % af sin tid som koordinator for projektet. 

Det er frivilligt for skolerne i nærheden af de 15 boligområder, om de ønsker at blive Rettighedsskoler.

Om skribenten

Artikler

vi anbefaler

Kirsten Friis Hansen 200121 001 Her er 10 gode råd til hjemmekontoret fra kollegaerne i DAB
COLOURBOX23145527 Det er billigere og grønnere at renovere end at bygge nyt
Palle Adamsen 2019 02 08 Nr005 Undersøgelse: Sådan er landets almene boliger repræsenteret i samfundet
Foto Holger Anderson Rikke Lønne 23 BL: ”Almene boliger er med til at mindske social ulighed”
CHO 2019 Stor Imponerende indsats af Landsbyggefonden
Lisbjerg Bakke Al2bolig Endelig Træbygninger er mere klimavenlige og kan give et behageligt boligmiljø
Mariestaerke I Karlemoseparken Borgmester: Blandede byer er stærke byer
Se alle artikler ( 1931 )

0

Læseliste