06. DEC. 2021 KL. 15:25

Finanslov: Færre i klasserne og flere tagterrasser

20211206 145341 L 60Mb

Finanslovaftalen er en aftale, der bærer præg af tilbageholdenhed i en coronatid. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Fritidspædagogikken i områder med mange udsatte børn styrkes. De sociale tandplejeordninger analyseres. Der skal indrettes flere tagterrasser i de større byer, og der skal flere udsatte børn i foreningerne.

Årets finanslovsaftale, som er indgået mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne er en aftale, der bærer præg af tilbageholdenhed i en coronatid.

De penge, der investeres, bruges primært på initiativer, der skal sikre miljø og klima, samt i udsatte børn og unge.

”Da Danmark blev ramt af coronakrise, tøvede regeringen ikke med at pumpe milliarder ind i økonomien for at skabe tryghed for danske lønmodtagere og virksomheder. Nu er dansk økonomi tilbage i utrolig god form, og der er brug for en strammere finanspolitik. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi er blevet enige om en ansvarlig og afbalanceret finanslov for 2022,” siger finansminister Nicolai Wammen (S) i en pressemeddelelse.

”Aftalepartierne er enige om at styrke kernevelfærden, og der afsættes i alt godt 2 mia. kroner i 2022-2025 til bedre vilkår for børn og unge, herunder bedre mulighed for senere skolestart og en sænkelse af klasseloftet til 26 elever for 0.-2. klasse,” fortsætter han. 

De udsattes fritid

Lavere klassekvotienter styrker udsatte børn. Og det er udsatte børn og unge, regeringen og aftalepartierne i år gerne investerer i.

Med inspiration fra dagtilbudsområdet, hvor der siden 2018 har været afsat puljemidler til dagtilbud med mange sårbare og udsatte børn, afsættes der i finanslovsaftalen 46,8 mio. kr. i 2022 og 123,4 mio. kr. årligt i perioden 2023-2025 til udvikling af fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn og unge. Det skal ske på baggrund af det, der i aftalen kaldes  objektive kriterier. Eksempelvis socioøkonomisk baggrund. Midlerne udmøntes som en statslig tildelingspulje. På baggrund af drøftelser med aftalepartierne fastsætter Børne- og Undervisningsministeriet de nærmere rammer for udmøntningen.

Regeringen og aftalepartierne er ligeledes enige om, at afsætte midler til BROENs arbejde med at støtte socialt udsatte børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter. Broens bestræbelser understøttes med 1,7 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024.

Aftalepartierne er også enige om at give driftsstøtte til Finn Nørgaard-foreningens arbejde med at modvirke radikalisering blandt udsatte børn og unge.

Midlerne skal anvendes til at understøtte foreningen, herunder bl.a. lave projekter og indsamle viden. Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024.

De unge skal til tandlægen

Alternativet og regeringen og aftalepartierne er enige om at investere i de unges sundhed.

Cirka 102,2 mio. kr. i 2022, 234,2 mio. kr. i 2023, 323 mio. kr. i 2024 og 413 mio. kr. i 2025 skal bruges på, at tilbyde gratis tandpleje for unge (18-21-årige).

Lige præcis i den alder stopper mange unge med at gå til tandlægen ved overgangen til voksentandplejen, hvor den unge skal betale for at få behandling.

Aftalepartierne er enige om, at den gode tandsundhed bør fortsætte ind i voksenlivet. Derfor skal de forskellige muligheder for at få støtte til tandpleje kortlægges.

Aftalepartierne er enige om at lave en analyse af eksisterende tilskudsordninger for social tandpleje og andre tilskudsordninger for tandpleje, der bl.a. skal belyse mulige forenklinger.

Haver på taget

Også i de få midler på finanslovsaftalens kulturelle budget er der muligheder for at almene boligorganisationer kan søge penge til forbedret livskvalitet for beboere.

Aftalepartierne er enige om via en pulje at understøtte etablering af byhaver på tagterrasser i de større byer. Puljen udmøntes ved en ansøgningsrunde. Der afsættes 3,5 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025.

Aftalepartierne er enige om at afsætte midler til etablering af Kulturens Analyseinstitut, som skal understøtte mere viden om kulturbranchens forhold og kulturens betydning for borgernes trivsel. Det skal blandt andet ske med afsæt i evidens- og forskningsbaserede undersøgelser.

Analyseinstituttet etableres som et uafhængigt institut. De nærmere rammer for etablering og formål drøftes med aftalepartierne i første kvartal 2022. Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2022 og 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2023-2025.

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Den almene bolig er stadig til at betale i København

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2919 )

0

Læseliste