05. AUG. 2021 KL. 10:04

Ankestyrelsen: For få billige boliger til hjemløse

DSF9561

Foto: Simon Jeppesen

Analyse viser behov for flere billige boliger til hjemløse i flere kommuner. Tidligere har BL-analyse vist, at Danmark langt hen ad vejen allerede har de boliger, som skal til for at møde behovet. I hvert fald uden for København.

Enkelte kommuner kan ikke anvise hjemløse tilstrækkeligt med boliger, fordi der ikke er nok i prisklassen 3.000 til 4.000 kroner, som er det dyreste de hjemløse forventes at kunne betale.

Det er hovedkonklusionen i en omfattende undersøgelse Ankestyrelsen har lavet om hjemløshed. Undersøgelsen er udarbejdet på bestilling fra Ældre- og socialministeriet.

Hovedårsagen er ifølge undersøgelsen, at huslejeniveauet stiger, mens der samtidig sker et fald i satserne for offentlige forsørgelsesydelser.

Som årsager til de stigende huslejer fremhæver undersøgelsen sammenlægning af små lejligheder. Renoveringer, der skal sikre en grundlæggende boligstandard. Samtidig er det vanskeligt at bygge nye boliger tilstrækkeligt billigt.

Ifølge undersøgelsen går mellem en tredjedel og halvdelen af kommunens boliganvisninger til hjemløse borgere.

Skæve boliger

Det er ofte særlige boligtyper, der anvises til de hjemløse.

Skæve boliger er mest udbredt som boligtype til borgere i hjemløshed. En opgørelse fra Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen viser også, at det er en boligtype i vækst på landsplan. I 2019 var der samlet set givet tilsagn til at etablere 594 skæve boliger, fordelt på 27 kommuner.

Blandt kommunerne er der dog modstridende holdninger til, hvorvidt brugen af skæve boliger er hensigtsmæssigt. Nogle kommuner vurderer, at skæve boliger er et helt afgørende redskab til at sikre tilstrækkeligt med relevante boliger til målgruppen. Mens andre argumenterer for, at boligerne er med til at fastholde borgerne i en marginaliseret position. De sidstnævnte kommuner vurderer, at det er bedre for borgerne at få tilbudt en almen bolig, for at understøtte, at borgerne bliver en del af normalsamfundet.

Undersøgelsen konkluderer dog, at kommunerne, der benytter de skæve boliger, anviser dem til borgere i hjemløshed med komplekse problemstillinger.

Download undersøgelsen: Ny undersøgelse: Kommunernes arbejde med at sikre boliger til borgere i hjemløshed

Fakta om hjemløse

Ifølge Det Nationale Forsknings- og Analysecenter For Veldfærd ”VIVE” fandt man i 2019 hjemløsetællingen 6.431 hjemløse personer.

Af de hjemløse borgere er 77 pct. mænd og 23 pct. kvinder.

Mere end hver tredje hjemløs borger fandt i 2019 ophold på herberger og forsorgshjem, og lidt over hver fjerde fandt ophold hos familie og venner. 11 pct. blev registreret som gadesovere, det vil sige borgere, som i løbet af tælleugen har overnattet på gaden, i en trappeopgang eller lignende.

Over halvdelen af de hjemløse borgere har været det i under ét år, hvilket viser, at der fortsat er nye borgere, der kommer ud i en hjemløshedssituation.

Ud over de 6.431 hjemløse personer er der også registreret en gruppe på 519 hjemløse migranter uden fast ophold i landet. På grund af en større usikkerhed knyttet til antallet af hjemløse migranter, er denne gruppe ikke medregnet i tallet på de 6.431 personer.

 

Vi har langt hen ad vejen allerede har de boliger, som skal til. På landsplan er der således over 41.000 almene familieboliger med en husleje på under 3.500 kroner om måneden inklusive forbrug. I kommuner uden for København vel at mærke.

Solveig Raaberg Tingey

Viceadm. direktør i BL

Brede samarbejdsaftaler

I undersøgelsen fra Ankestyrelsen udtrykkes der ros til de brede samarbejdsaftaler boligselskaberne indgår med kommunerne

De fremhæves faktisk som en forudsætning for, at kommunernes anvisning kan fungere optimalt.

Skal indsatsen over for de hjemløse virke optimalt skal samarbejdet mellem kommuner og boligorganisationer virke i mange andre sammenhænge end kun boligtildelingen.

En del af det gode samarbejde består i, at begge parter ved, hvem de skal kontakte, når der opstår spørgsmål, eller der er behov for støtte til borger, som bliver meget dårlig.

BL: De billige boliger er der - uden for København

I en kommentar til en analyse fra Kraka, har BL tidligere påpeget, at der findes godt 40.000 almene familieboliger med en husleje under 3.500 kroner inklusive forbrug.

I kommentaren forklarer BL's viceadministrerende direktør, Solveig Tingey, at omsætningen i disse boliger er relativ høj.  Det betyder, at man kan skaffe boliger til en Housing First-strategi i løbet af forholdsvis kort tid. Videre forklarer Solveig Tingey:

"Vi har langt hen ad vejen allerede har de boliger, som skal til. Det er derfor ikke nødvendigt med en stor indsats med at bygge boliger til dette formål. Det løses i stedet i tæt samarbejde mellem kommune og boligorganisationer gennem strategiske samarbejdsaftaler og kommunal anvisning".

BL peger i kommentaren på, at der bestemt er udfordringer i København. I hovedstaden er der et generelt pres på almene boliger og især på de billigste.

Læs BL's kommentar til Kraka-rapporten her.

Læs senere artikler

Boligselskaber står bag nyt boligkoncept for unge hjemløse

Læs nu
Læs senere
Tilføjet til læse listen

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Regeringen åbner dør på klem for solceller

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Regeringen åbner dør på klem for solceller

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2901 )

0

Læseliste