12. APR. 2021 KL. 09:55

Langsom byggesagsbehandling koster beboere penge

Bjarne Larsson FSB Marts2010 010

Ventede I længe på en byggetilladelse sidste år? Så er I ikke alene. Kommunerne er blevet langsommere til at behandle byggesager.

Sidste år blev landets kommuner i gennemsnit langsommere til at behandle byggesager. Det viser ny statistik fra KL. Det berører også almene boligorganisationer i en del kommuner. For eksempel steg sagsbehandlingen af byggeri af etageboliger i København fra 65 dage i 2019 til 101 dage i 2020.

Det er andet år i træk, at sagsbehandlingstiden stiger markant i København. Derfor blev direktør i boligorganisationen fsb Bjarne Larsson også lettet, da Københavns Kommune i marts besluttede at bruge 5 millioner kroner ekstra på byggesagsbehandling.

”Udfordringen i København er en forvaltning, der har for få ressourcer. Nu er der blevet prioriteret penge til Miljø- og Teknikforvaltningen for at korte sagsbehandlingstiderne ned. Det er superfedt, men det er også nødvendigt,” siger Bjarne Larsson, administrerende direktør i fsb.

”Generelt vil jeg sige, at byggesagsbehandlingen har været for langsommelig. Det kan være mindre byggesager eller store nybyggerisager. Vi har for eksempel ventet over et år på nogle sager af den type, hvor et tidligere ejendomskontor skal ommærkes til igen at være bolig, og det er selvfølgelig utilfredsstillende,” siger han. 

Højere husleje

På landsplan steg behandlingstiden for alle typer byggesager i gennemsnit med 8 dage fra 2019 til 2020. Det betyder, at kommunerne bruger flere dage på at behandle alle slags byggesager end KL aftalte med regeringen i 2015.

”Langsom sagsbehandling koster penge. Vi har jo for eksempel situationer, hvor de pågældende boligafdelinger kunne have fået en lejeindtægt. Skåret helt ind til benet betyder det jo, at huslejen er unødigt høj,” siger Bjarne Larsson.

”Det kan også koste penge i nybyggerisammenhænge, hvis du har investeret i et stykke jord, du ikke kan få bygget på og lejet ud. Jo længere tid en byggesag tager, jo længere tid varer det inden der kommer indtægter, og jo flere byggelånsrenter med videre løber der på,” siger han.

FAKTA

Så meget steg sagsbehandlingstiderne på byggesager

  • Sagsbehandlingstiden steg i gennemsnit på alle byggesager på tværs af landet fra 54 dage i 2019 til 62 dage i 2020.

 

  • Kommunernes sagsbehandlingstid ligger på alle sagstyper over de servicemål, som regeringen og KL blev enige om i 2015.

 

  • Det tog i 2020 i gennemsnit 84 dage at behandle byggesager for etagebyggeri af boliger. Servicemålet er 60 dage.

 

  • Kommunerne afgjorde 38.000 sager i 2020. Det er 3.000 flere end i 2019.

Kilde: KL, Servicemålstatistikkerne, 2021.

 

fsb

  • Almen boligorganisation
  • Ejer cirka 13.000 boliger i København.


FA09

  • Almen boligorganisations- administration
  • Administrerer omkring 10.000 boliger især i hovedstadsområdet

Bovia

  • Almen boligorganisations- administration

Administrerer cirka 8.000 boliger i Kolding, Billund og Vejen Kommune

Fra 7 til 169 dage

Statistikken viser, at der er stor forskel på, hvor hurtigt kommuner sagsbehandler. For eksempel svinger den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på byggeri af etageboliger fra 7 dage i Vallensbæk til 169 dage i Holbæk.

Kasper Nørballe genkender billedet af forskellige sagsbehandlingstider. Han er direktør i FA09, der administrerer, bygger og renoverer almene boliger i 13 kommuner især i hovedstadsområdet, men også enkelte andre sjællandske kommuner.

”Vi kan mærke, der er stor forskel på, hvordan kommuner prioriterer byggesagsbehandling og hvilke ressourcer, de afsætter til det,” siger Kasper Nørballe, direktør i FA09.

”Medarbejderne i Miljø- og Teknikforvaltningerne gør meget for at behandle byggesagerne hurtigt, men vi ser, at de ikke har samme handlemuligheder alle steder,” siger han.

Derfor kan byggesagsbehandlingen give udfordringer.

”Hvis vi har nogle generelle problemer med byggesagsbehandlingen i en kommune, tager vi det op på styringsdialogmødet og siger: Hvordan kan vi komme videre herfra? Nogle gange handler det også om at forventningsafstemme mellem kommune og bygherre,” siger Kasper Nørballe.

”Vi oplever, at når det først er bragt op på styringsdialogmødet, så kommer der ofte en gensidig forståelse, der understøtter sagsbehandlingen,” siger han.

Kræver politisk opbakning

Den gensidige forståelse mellem boligorganisation og kommune er vigtig for at få sat byggerierne hurtigt i gang, siger Per Nielsen, direktør i Bovia, der administrerer boliger i Billund, Vejen og Kolding Kommune.

”Det kræver, at man har et politisk bagland i kommunerne, men også at de embedsfolk, der sidder i kommunerne, har en forståelse af, hvordan vi arbejder,” siger Per Nielsen, direktør, Bovia.

Den forståelse er der i de kommuner, hvor Bovia arbejder. Bovia tilrettelægger ofte byggesager et halvt år frem i tiden i dialog med kommunen, så tidsplanen tager højde for beboerdemokrati og sagsbehandling i kommunale udvalg og byråd.

”Hvis vi er klar med en byggesag, hvor udbuddet er gennemført og vi har fået priserne hjem, så er vi interesserede i at sagsbehandlingen kører med det samme, sådan at vi ikke bliver forsinkede i forhold til at komme i gang med projektet,” siger han.

”Derfor er det så vigtigt, at vi overholder det, vi lover kommunen, men at kommunen også overholder deres forpligtelser, og der kan jeg se, at den åbne dialog vi har, giver os noget i forhold til at få sat byggeriet hurtigt og smidigt i gang. Alle parter er jo interesseret i at få det her løst.”

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2901 )

0

Læseliste