31. MAR. 2020 KL. 09:58

Covid-19-rengøring: Mindre afstøvning og mere sprit

aab-mads-veddinge.jpg

Varmemester Mads Veddinge, AAB afdeling 34, kører stadig skrald ud, men har nu afsat ekstra ressourcer til rengøring i afdelingen. Foto: AAB

God hygiejne fylder meget i kampen mod corona-virus. Mange af de almene boligafdelinger har nu fokus på ekstra rengøring.

”Det har været to mærkelige uger…….hvor alt er blevet vendt på hovedet i vores arbejde.”

Sådan siger Steen Andersen eftertænksomt. Han er driftschef i Lejerbo, Regionskontor Næstved, og har ansvaret for den daglige drift i 69 almene boligafdelinger, fordelt hen over hele Sydsjælland.

”Vi har kigget alle vores arbejdsområder igennem for at se, hvilke funktioner der er nødvendige at udføre, i forhold til vores beboeres ve og vel, og hvilke opgaver vi kan drosle ned på eller helt udskyde, til krisen er ovre. Ekstra rengøring af opgange og fællesområder har klart fået høj prioritet, så vi gør vores til, at spredning af covid-19 bliver mindsket.”

Nu skal vi finde en hverdag i den ny virkelighed.

Driftschef Steen Andersen (tv.) sammen med kollega Steen Flensburg.

Hyppig rengøring

Siden corona-krisen brød ud, har rengøring nemlig fået en helt anden værdi i samfundet. Ikke bare i forhold til hvor tit man bør rengøre, men også hvordan og hvorhenne.

For at mindske smitterisikoen for covid-19-virus, anbefaler Sundhedsstyrelsen ekstra hyppig og grundig rengøring af kontaktflader. I et boligområde er kontaktflader for eksempel dørhåndtag, elevatorknapper og skakt-greb i opgangene og vaskemaskiner, borde og stole i fællesvaskerierne.

Det er alle de flader, som beboerne er i berøring med, når de færdes uden for egen bolig, og som er forbundet med en risiko for smittespredning af covid-19 via hænderne.

Omlægger rengøring

I Boligforeningen AAB’s afdeling 34 er Mads Veddinge varmemester. Han står for den praktiske drift af den almene boligafdeling på Østerbro i København. En del af hans tid går med at planlægge og tilrettelægge arbejdsgangene ud i afdelingen.

”Helt fra corona-krisens start for et par uger siden, indførte vi ekstra rengøring af vaskerierne, da vaskeriet er det fællesområde, som flest beboere bruger. Så dér er der stor risiko, for at smitte af corona-virus hurtigt bliver spredt fra en beboer til den anden, hvis ikke vi gør en ekstra indsats på at spritte og vaske af,” siger Mads Veddinge.

Men nu, hvor krisen er taget yderligere til, har afdelingsbestyrelsen i afdeling 34 på Østerbro givet driften mulighed for selv at prioritere, hvilke andre områder de skal sætte ekstra ressourcer af til, så de kan minimere smittespredning.

”Det er blevet til, at vi i den kommende tid bruger færre kræfter på støvet i krogene og i stedet skruer op for afspritning af kontaktflader,” siger Mads Veddinge og fortsætter: ”Det er jo om at få omlagt de steder, hvor det giver mening.”

Varmemester Mads Veddinge har derfor bedt det eksterne firma, som holder boligafdelingen ren, om at nedtrappe den månedlige ekstra rengøring af fællesområderne for nu i stedet at spritte håndtag og gelændere af i afdelingens 27 opgange på ugentlig basis, hvor de alligevel er i området for at vaske trapper.”

Selvom det er små ændringer, kan vi håbe, at det gør en forskel.

Inspektør Kim Hejnesen.

Afdelingsbestyrelser involveret

Inspektør Kim Hejnesen bestyrer seks AAB-afdelinger i København, som driftspersonalet kører rundt til – blandt andet for at rengøre fællesområderne.

Som i alle andre almene boligafdelinger i Danmark har de lukket for fælleshuse, så beboerne ikke kan afholde arrangementer med mange mennesker samlet.

Men i opgange og vaskerier har beboerne en nødvendig og naturlig færden, så der er smittefaren af covid-19 stor. 

Derfor har driften her i samråd med flere afdelingsbestyrelser besluttet at trappe op på rengøring og især på afspritning af indgangspartier, hvor blandt andet dørtelefoner nu får en tur med desinfektionsmiddel. Det samme gælder de opgange, som har gelændere og dørhåndtag. 

”Men derudover udfører vi de samme opgaver som før corona-krisen. Nu bruger vi bare den tid, som før var ’åben kontortid’, til at spritte godt af, de steder, hvor beboerne har deres fælles gang,” fortæller Kim Hejnesen.

Kim Hejnesen drifter også en afdeling med ældre- og handicapboliger, hvor beboerne i denne tid er isolerede og ekstra sårbare for smitte af covid-19. Udover hyppig afspritning af kontaktflader, har de også omstillet elevatoren, så den automatisk kører ned i stueplan og åbner dørene, når den ikke er i brug. På den måde skal en bruger i kontakt med færre knapper, men kan træde direkte ind i elevatoren.

”Selvom det er små ændringer, kan vi håbe, at det gør en forskel,” fortsætter Kim Hejnesen.

Han informerer løbende afdelingsbestyrelserne om de nye rengørings-tiltag i boligområderne. De formidler så den viden videre til beboerne, blandt andet via afdelingernes facebook-sider.

Nye prioriteringer

I Steen Andersens afdelinger i Lejerbo, Regionskontor Næstved, er der ikke skåret i rengøringen i boligområderne, men tilført ekstra ressourcer, så driftspersonalet kan sætte frekvensen op for desinfektion af kontaktflader i opgange og fællesvaskerier.

”Trækker corona-krisen ud, bliver det jo alt andet lige dyrere at renholde afdelingerne, når vi skal følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om afspritning. Lejerbo-selskaberne og afdelingsbestyrelserne har været meget imødekommende overfor, at vi omlægger nogle opgaver og indhenter tilbyd på andre ydelser,” siger Steen Andersen og tilføjer:

”Jeg oplever også stor opbakning fra beboerne. De tager corona-krisen meget seriøst. Så nu skal vi bare finde en hverdag i den ny virkelighed.”

Om skribenten

Anja Andersen BL
Anja Robstrup Andersen

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

BL’s formand: ”Hverdagsdemokraterne binder samfundet sammen”

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

BL’s formand: ”Hverdagsdemokraterne binder samfundet sammen”

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2914 )

0

Læseliste