27. MAJ. 2020 KL. 11:03

KAB imødegår udfordringer med renoveringsgener med tilbud om hotelophold

soendermarken1.jpg

Foto: KAB/renoveringen af Søndermarkens højhuse, ventes at være færdig i løbet af 2021

Corona-nedlukningen af Danmark har besværliggjort renoveringen af Søndermarken, fordi beboerne pludselig var nødt til at opholde sig hjemme i dagtimerne.

I en stor opsat artikel i Berlingske Tidende i mandags blev det allerede i rubrikken banket på plads, at beboerne i Frederiksberg Forenede Boligselskabers afdeling ”Søndermarken” på Frederiksberg under afdelingens renovering lever i så voldsomt omfang af skimmelsvamp, at man ikke engang ville tillade det i en flygtningelejr.

Og rigtig mange ting er ifølge KAB da også gået galt i forbindelse med den omfattende renovering af de 450 boliger i højhusene fra 50’erne. Så meget, at kunne man føre tiden tilbage, ville man have grebet renoveringen anderledes an.

Skal bekæmpe skimmelsvamp

Den renovering, beboerne i Søndermarken tilbage i 2010 vedtog, at deres afdeling skulle igennem, skal først og fremmest forbedre indeklimaet for de godt 1.000 beboere i afdelingen, der i dagligdagen er udsat for høj koncentration af fugt og deraf følgende risiko for skimmelsvamp.

”Der er grundlæggende tre kilder til fugt i en bolig. Det er fugt, som trænger ind udefra, den fugt vi selv afgiver, fugt fra bad og eventuelt utætheder i installationer,” siger KAB's byggedirektør, Rolf Andersson.

KAB er administrator for Frederiksberg Forenede Boligselskaber.

For at sikre boligerne mod indtrængende fugt udefra udskiftes Søndermarkens vinduer, og bygningerne får en ny klimaskærm, som også sikrer bedre udnyttelse af varmen. Som yderligere sikring af boligerne mod ophobning af fugt indbygges mekanisk ventilation. Dertil udskiftes samtlige vandrør samt andre installationer i højhusene.

Boligerne er oprindeligt opført med en såkaldt indvendig altan. På grund af gener fra vinden er de meget lidt brugt på de øverste etager. Derfor har lejerne ønsket, at altanarealet skal lægges til stuerne, hvilket øger omfanget af arbejde, som skal udføres i boligerne.

”Når man gennemfører fysisk arbejde i højhuse som Søndermarkens, er det bare mere kompliceret. Borer man i en væg på 1. sal, kan det høres tydeligt til og med 14. sal. Det samme gør sig gældende, når man saver eller banker på rørinstallationerne. Det er forhold, som gør det ret ulideligt for beboerne at være hjemme, mens der arbejdes,” fortæller Rolf Andersson.

”Det letter heller ikke beboernes trængsler, at entreprenøren hidtil har været voldsomt forsinket i forhold til at udføre arbejdet,” fortsætter han.

Beboerne hjemme hele tiden

Den 11. marts blev store dele af Danmark på grund af corona-krisen mere eller mindre lukket ned af statsminister Mette Frederiksen.

”Det betød pludselig, at rigtig mange af beboerne, som ellers ville være i skole eller på arbejde, var hjemme. Udover støjgenerne er håndværkerne jævnligt nødt til at opholde sig i boligerne, hvilket gav ekstra utryghed, da man nu også var bange for smitten af den nye virus,” forklarer byggedirektøren videre.

For at imødegå de omfattende gener, som beboerne blev udsat for i forbindelse med renoveringen, og det forhold, at de i stort tal var nødt til at opholde sig hjemme, indgik KAB derfor allerede i begyndelsen af marts en aftale med hotelkæden Scandic om, at de beboere, der måtte ønske det, kunne få et hotelværelse stillet til rådighed, som de kunne udnytte efter behov. Et tilbud, 48 af de godt 450 lejemål indtil videre har taget imod.

Dyr genhusning

Skulle KAB have genhuset beboerne i andre lejligheder under processen, skulle boligorganisationen have samlet 200 tomme boliger, inden renoveringen kunne begynde. Ud af de boliger, KAB har på Frederiksberg, fraflyttes cirka seks om måneden. Og cirka 50 i København.

”Det ville have taget et år at samle det nødvendige antal boliger, som i perioden, både under og efter renoveringen, ikke ville have huslejeindtægter. Det ville have været meget fordyrende for lejerne. Det lagde vi ikke skjul på, da afdelingsmødet i Søndermarken tilbage i 2010 vedtog renoveringen. Og afdelingsmødet vedtog da også på vores og afdelingsbestyrelsens anbefaling, at renoveringen skulle gennemføres uden genhusning,” siger Rolf Andersson.

”Men kunne vi i bagklogskabens klare lys med coronakrise med mere have anbefalet anderledes, ville vi i dag have anbefalet, at denne renovering var blevet gennemført med genhusning,” erkender han.

Der er et lys i mørket for de trængte beboere i Søndermarken. Byggedirektøren forventer, at entreprenørens forsinkelser nu er overstået, og at resten af renoveringen vil køre efter den godkendte og aftalte tidsplan.

Tilbuddet om hotelværelset med morgenmad, som beboerne kan søge aflastning i, er gældende, indtil renoveringen er færdiggjort i løbet af 2021. 

Om skribenten

Regnar Nielsen BL
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Efter fem år virker hjemløsegaranti stadig

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Efter fem år virker hjemløsegaranti stadig

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2877 )

0

Læseliste