30. JUN. 2020 KL. 00:00

Kredsvalg 2020: Stiller du op til efterårets kredsvalg?

annesophie-hansen-bl.jpg

Annesophie Hansen er afdelingschef for Kredsafdelingen i BL. Hun håber på, at rigtig mange stiller op til kredsvalgene i efteråret. Foto: Holger Svend Andserson

Det er igen muligt at afholde kredsvalgmøder. ​​Læs eller genlæs her, hvorfor kredsarbejdet er vigtigt, og hvordan du stiller op.

Opdateret den 30. juni 2020:

BL's 11 kredse ser frem til at afholde kredsvalg fra den 28. september til 3. november 2020. De skulle oprindeligt have været afholdt i foråret, men blev udsat på grund af corona-krisen. 

Der bliver udsendt nyt materiale og valgkort. Opstilling af kandidater kan ske frem til kredsvalgene, jf. den enkelte kreds specifikke forretningsorden. Læs mere på BL's temaside om kredsvalg 2020.

Stiller du op?

Kan du samle mennesker om en sag, og er du interesseret i boligpolitik, så skal du stille op til valg i din kreds.

Det kræver blot, at du er beboervalgt eller ansat i en boligorganisation for at stille op som kredsrepræsentant. 

Annesophie Hansen er afdelingschef for BL’s Kredsafdeling og kredskonsulent for 1. og 3. kreds. Hun fortæller her, hvorfor kredsarbejdet er vigtigt, og hvordan du stiller op.

Søger du et fagligt og boligpolitisk netværk, som er med til at sætte retningen for de almene boliger, så er kredsarbejdet noget for dig.

Hvorfor skal du stille op?

”Kredsrepræsentanterne er BL's lokale boligpolitiske repræsentanter med en stærk vilje til at finde de lokale løsninger, som skaber bedre rammer for de almene beboere. Som kredsrepræsentant fremmer du vilkår for de almene boliger gennem lokalt samarbejde og lokal interessevaretagelse. Du sikrer også, at medlemsorganisationerne har et tværgående samarbejde om fælles temaer med videndeling og erfaringsudveksling om aktuelle emner og udfordringer,” fortæller Annesophie Hansen.

”Så søger du et fagligt og boligpolitisk netværk, som er med til at sætte retningen for de almene boliger, så er kredsarbejdet noget for dig,” fortsætter hun.

Annesophie Hansen er meget motiveret af engagementet i BL's kredse, hvor kredsrepræsentanter rundt om i landet dagligt forholder sig til nationale boligpolitiske spørgsmål og samarbejder med kommuner og regioner om den lokale boligpolitik.

”Kredsene er bindeleddet mellem boligorganisationerne og BL. Den fælles opgave er at interessevaretage lokalt og bære de nationale dagsordener og initiativer ud i lokalsamfundene. Kredsrepræsentanterne er de synlige i lokalområdet, som banker på, hvor der er potentiale for et samarbejde, og hvor der er problemstillinger, der kalder på lokalpolitisk handling. Det arbejde har vi kredskonsulenter fornøjelsen af at understøtte repræsentanterne i.”

Hvordan stiller du op?

Hvis du opfylder betingelserne i BL’s vedtægter § 7, stk. 10, så er du berettiget til at stille op.

Kontakt din boligorganisation og gør opmærksom på dit kandidatur. Det er boligorganisationen, der skal godkende og indstille dig som kandidat til kredsrepræsentantskabet.

”Hvis du vil have, at dit kandidatur indgår i valgmaterialet, skal du melde dit kandidatur til BL minimum syv dage før kredsvalgmødet. Så sørger BL for, at dit valgoplæg kommer med i det materiale, som anvendes på mødet. Men du har som hovedregel også mulighed for at stille op helt frem til valgmødet – blot din boligorganisation har godkendt dig forinden,” fortæller Annesophie Hansen fra BL.

Vil du vide mere?

Vil du gerne blive lidt klogere på kredsrepræsentantens rolle eller har spørgsmål til kandidaturet, så kontakt en af kredskonsulenterne i BL.

Du kan også kontakte din boligorganisation eller formandskabet i din kreds

”Alle står vi til rådighed med svar på dine spørgsmål og håber, at du har lyst til at blive en del af holdet,” afslutter Annesophie Hansen.

BL’s demokratiske struktur

Hvert andet år vælger BL’s 11 kredse en formand og en næstformand samt et antal kredsrepræsentanter. Formand og næstformand i kredsen indgår i BL's bestyrelse, og kredsrepræsentanterne indgår i BL's øverste myndighed, repræsentantskabet.

Om skribenten

anja_andersen.jpg
Anja Robstrup Andersen

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Webtilgængelighed: Hvad er det – og hvorfor er det nødvendigt?

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Webtilgængelighed: Hvad er det – og hvorfor er det nødvendigt?

Artikler

vi anbefaler

Kirsten Friis Hansen 200121 001 Her er 10 gode råd til hjemmekontoret fra kollegaerne i DAB
COLOURBOX23145527 Det er billigere og grønnere at renovere end at bygge nyt
Palle Adamsen 2019 02 08 Nr005 Undersøgelse: Sådan er landets almene boliger repræsenteret i samfundet
Foto Holger Anderson Rikke Lønne 23 BL: ”Almene boliger er med til at mindske social ulighed”
CHO 2019 Stor Imponerende indsats af Landsbyggefonden
Lisbjerg Bakke Al2bolig Endelig Træbygninger er mere klimavenlige og kan give et behageligt boligmiljø
Mariestaerke I Karlemoseparken Borgmester: Blandede byer er stærke byer
Se alle artikler ( 1937 )

0

Læseliste