16. JUN. 2020 KL. 09:26

Affaldsgebyrer: To boligorganisationer gik i kamp mod kommunen

bl070418_22.jpg

Stefan Kai Nielsen

Boligkontoret Danmark på Fyn og AAB Vejle har begge forsøgt at få kommunen til at sænke affaldsgebyrer. Læs om det lykkedes.

Et helt urimeligt affaldsgebyr fik Kim Johansen, forretningsfører for Boligkontoret Danmark på Fyn, til at skrive en klage til Teknik- og Miljøforvaltningen i Nordfyns Kommune.

”Vores udgangspunkt er, hvad der er ret og rimeligt. Vi skal varetage beboernes interesser, og vi kan ikke stiltiende sidde og se på, at de betaler mere end alle andre for den samme ydelse. Derfor sendte jeg en klage,” forklarer Kim Johansen om affaldsklagen.*

Han reagerede på en ny forsøgsordning i Nordfyns Kommune, der ville gøre det gratis for en række brugere at aflevere haveaffald på genbrugsstationerne. Dog ikke almene boligafdelinger, der skulle betale erhvervsgebyr, når ejendomsfunktionærerne kom med beboernes haveaffald på trods af, at alle almene husstande betaler et årligt gebyr til genbrugspladsen.

Forskelsbehandling på dagsordenen

”Vi mente, at det var forskelsbehandling, at vores afdelinger skulle betale erhvervsgebyr, når ejendomsfunktionærerne afleverede beboernes affald. Mange af vores lejere må ikke have en trailer stående eller har muligheden for selv at køre hen med det. For eksempel på et plejecenter betaler beboerne i 50 boliger i forvejen 30.000 kroner årligt til genbrugspladsen, som de ikke bruger,” siger Kim Johansen.

Teknik- og Miljøforvaltningen satte klagen på byrådets dagsorden, og politikerne vedtog at fritage almene boligorganisationer og udlejningsejendomme for gebyret.

Høje gebyrer på administration af affald i Vejle

AAB Vejle har også i flere år forsøgt at gøre noget ved de høje administrationsgebyrer på affald i Vejle Kommune. Kommunen opkræver hvert år 369 kroner af alle husstande for at administrere affaldsordningerne, og AAB Vejles formand Hans Helge Andersen mener ikke, at der er en rimelig sammenhæng mellem det høje gebyr og den udgift kommunen har til administrationen af affald i de omkring 4.200 almene boliger i AAB Vejle.

”Jeg anker over administrationsgebyret, fordi administrationen for kommunen er meget lille. De har jo stort set ikke omkostninger ved det. Der laves aftaler om renovation en gang om året, og de ændres stort set aldrig. Kommunen sender kun i alt 72 opkrævninger årligt til vores administration, der altid betaler til tiden,” siger Hans Helge Andersen, formand for AAB Vejle.

Vejles affald ligger i den dyre ende

I AAB Vejle koster administrationsgebyret samlet set over 1.5 millioner kroner om året. Oveni betaler alle almene husstande 981 kroner for brug af genbrugspladser og fællesordninger som fx storskrald, og endelig betaler beboerne også for dagrenovation, altså tømning af skraldespande.

En søgning i Landsbyggefondens Tvillingeværktøj tyder da også på, at udgifterne til renovation i almene boligafdelinger i AAB Vejle er højere end i mange sammenlignelige boligafdelinger andre steder i landet.

”Vi har haft møder med politikere og embedsmænd, og vi har også bragt det op på styringsdialogmøde, men der sker ikke noget,” siger Hans Helge Andersen, der vil blive ved med at arbejde på at nedbringe administrationsgebyret.

Få det op i byrådet

Kim Johansen fra Boligkontoret Danmark på Fyn sidder selv i byrådet i Nordfyns Kommune for Socialdemokratiet. Han mener, det kan give god mening at gå sammen med andre boligorganisationer og lave en fælles henvendelse om affaldsgebyrer.

”Man er nødt til at have en politisk drøftelse i kommunen og få fortalt historien om, hvorfor det skal laves om, og hvad der kunne være en bedre løsning. En god aftale er god for begge parter,” siger Kim Johansen.

”Det er også vigtigt, at man i forbindelse med vedtagelse af de kommunale budgetter og takstkataloger er opmærksom på ændringer i taksterne og får italesat eventuelle problematikker og ændringsmuligheder,” siger Kim Johansen.

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste