22. JUN. 2020 KL. 09:54

700 meter boligblok er snart væk

bl_taastrupgaard_101018_026.jpg

Carsten Andersen. Taastrupgaard er et alment boligbyggeri på den københavnske Vestegn og er opført i perioden 1970-73.

700 meter lang og ikonisk for sin tid. Om lidt er langblokken i Taastrupgaard historie. Alt, der kan genbruges, bliver det.

”Når man tænker på nedrivning så forestiller man sig måske, at der kommer nogen med en stor kugle, der smadrer det hele. Sådan gør vi ikke. Man tager det simpelthen bid for bid, betonen, og kører den væk på lastbiler til nedknusning og genbrug,” siger Lars Vind Scheerer, fra arkitektfirmaet Mangor og Nagel.

Lige nu bliver betonelementer hentet ned bid for bid i Taastrupgaard. Sidste fase af nedrivningen af 188 boliger fordelt på otte boligblokke i Taastrupgaard gik i gang i slutningen af april og en beregning viser, at husene rummer 35.000 tons beton.

Meget fra nedrivningen kan genbruges.

Blandt andet sorteres al spærtræ som rent træ til direkte genbrug eller flis, mens det rene betonaffald kan genanvendes til eksempelvis vejfyld.

Solceller fra tagene er taget ned og solgt til genbrug. Interiør og installationer bliver skilt ad og sorteret:
Træ bliver sendt på forbrænding, glas, jern og metal bliver smeltet om og genbrugt.

”Det er sådan, man river ned i 2020”, siger Lars Vind Scheerer.

Hårde hvidevarer er blevet solgt på et loppemarked, hvor overskuddet er gået til Taastrupgaard.


Antallet af almene boliger skal nedbringes

Otte blokke med i alt 188 lejligheder bliver revet ned for at give mere luft i byggeriet og skabe plads til en ny skole med tilhørende institutioner og børnekulturhus. Området skal gå fra storskala til små bykvarterer med nye boligtyper og nye oplevelser.

Omkring 500 beboere er flyttet i forbindelse med nedrivningen – halvdelen til andre boliger i Taastrupgaard eller andre af Boligselskabet AKB’s afdelinger i Taastrup.

Nedrivningsarbejdet udføres af Søndergaard A/ S som hovedentreprenør og forventes færdigt i oktober 2020, hvorefter arealet er klar til nybyggeri.

Nedrivningen sker som led i en udviklingsplan for området, der vil nedbringe antallet af almene boliger med 60 pct. inden 2030.

Som erstatning for de nedrevne boliger bliver der opført 188 nye række-huse og moderne lejligheder andre steder i kommunen.


Læs også: Hvem er på ghettolisten?


Beboerne får fortrinsret til de nye boliger

Den samlede plan for Taastrupgaard forventes at løbe op i 900 mio. kr, og gennemføres i et tæt samarbejde mellem Boligselskabet AKB, Taastrup, KAB og Høje Taastrup Kommune.

På Landsbyggefondens website udsatteområder.dk, der løbende følger omdannelserne i landets ghettoer, kan man læse om udviklingen i Taastrupgaard. Her står bl.a.: 

Boligområdet åbnes og forbindes visuelt og trafikalt med den omgivende by via trafik til og fra det nye kommunale aktivitetshus. Boligområdets storskalaforhold mildnes ved opdeling i 3 mindre bykvarterer.
Udviklingsplanens 1. etape (frem til 2024) omfatter:
• Nedrivning af 188 boliger
• Frasalg af et grundstykke til kommunen til institution


Udviklingsplanens 2. etape (2024-2027) omfatter:
• Nedrivning af 50 boliger
• Reduktion af 17 boliger ved sammenlægninger
• Ombygning af 28 boliger til ældreboliger
• Ommærkning af 60 boliger til ungdoms- og ældreboliger

Om skribenten

Kristoffer
Kristoffer Friis Sørensen

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Almene mål sætter retning for de kommende to år

Kristoffer skriver om ny arkitektur, byggeri, renoveringer, boligpolitik og fra livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Almene mål sætter retning for de kommende to år

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste