09. JUL. 2020 KL. 00:00

Direktør: "Vi vil nyfortolke det beboerdemokratiske arbejde"

ole-jacobsen-7666.jpg

Ole Jacobsen, administrerende direktør i DAB.

Ole Jacobsen er administrerende direktør i DAB. Selvom han er forholdsvis ny i sektoren, har han mange års erfaring med både foreningstanken og forretningstanken. Dem forener han nu i sit arbejde for DAB’s mange beboere og medarbejdere. 

Hvornår blev du direktør i boligselskabet, og hvad er det helt fantastiske ved det?

”Jeg tiltrådte stillingen i DAB i august 2019. Fra dag ét har det været en fornøjelse at arbejde sammen med vores dygtige medarbejdere på alle niveauer. Det har også været en fornøjelse at lære de mange dedikerede og engagerede beboerdemokrater at kende og at komme tæt på alle ejendomsfunktionærerne. Vi har en god tradition her i DAB, hvor vi hvert år tager rundt i landet og besøger medarbejdere og beboerdemokrater i vores selskaber og afdelinger. Det er en rigtig god måde for mig at få hilst på dem alle og ikke mindst høre, hvad der kan ligge af udfordringer derude – som vi kan hjælpe dem med.”

"På under 48 timer arbejdede flere end 200 medarbejdere fuld tid hjemmefra. Hjemmearbejde er i det hele taget noget, vi vil drøfte med medarbejderne om, hvordan vi kan bruge det aktivt fremover.”

Ole Jacobsen, administrerende direktør, DAB

Hvad var din indgang til den almene boligsektor?

”Den almene verden er ikke ukendt for mig. Jeg har som så mange andre boet alment tidligere i mit liv og i mange år også været en del af foreningsverdenen. Blandt andet har jeg haft et langvarigt frivilligt engagement i DBU, sideløbende med min karriere. Derudover kommer jeg fra en stilling som kommunaldirektør i Frederikssund Kommune og har ad den vej haft et godt samarbejde med den almene boligsektor i mere end 20 år. Så det gav rigtig god mening for mig at søge stillingen som administrerende direktør i DAB. Her har jeg mulighed for at forene foreningstanken med forretningstanken. Det er super-inspirerende.”

Ole Jacobsen bruger meget tid på at møde både beboerdemokrater og medarbejdere i DAB, for det er vigtigt for ham med gode relationer. Her er han kort efter sin tiltrædelse på besøg hos medarbejderne på Esbjerg-kontoret.

Hvad optager jer lige nu?

”Som følge af den nye boligaftale fylder arbejdet med at få løbet de mange store renoveringsopgaver i gang meget lige nu. Derudover har vi også et ønske om at skabe nye og bedre rammer for det beboerdemokratiske arbejde i boligselskaberne og sætte fornyet fokus på morgendagens fællesskab i den almene boligafdeling. Begge dele er centrale temaer hos os i de kommende år.

De kommende år vil vi også arbejde med DAB’s bidrag til FN’s verdensmål og have et forstærket fokus på den miljømæssige bæredygtighed. Det kan vi ved at arbejde mere intensivt på tværs af de forskellige fagligheder.

Derudover er vi optaget af at tage de bedste erfaringer fra corona-tiden med os og huske at bruge dem også under mere normale omstændigheder. Vi har blandt andet besluttet, at fremover holder vi hvert tredje chefmøde i DAB som et Skypemøde. For vi er blevet dygtige til at holde hurtige møder og bruge dagsordener, der er præget af information og beslutninger. Vi har også lært, at vores it-beredskab bare virkede. På under 48 timer arbejdede flere end 200 medarbejdere fuld tid hjemmefra. Hjemmearbejde er i det hele taget noget, vi vil drøfte med medarbejderne om, hvordan vi kan bruge det aktivt fremover.”  

Ole Jacobsen og teamchef John Jacobsen på inspektion, da de var i gang med byggeriet af Boligforeningen Fremads og Coops byggeri i Esbjerg.   

Hvad er jeres største udfordring?

”De største udfordringer rummer også de største muligheder! Det er sådan, jeg griber vores udfordringer an, for det kan altid blive bedre. Vi skal for eksempel blive endnu bedre til at samarbejde på tværs af forskellige fagligheder. Og digitaliseringen skal skabe nye muligheder, som vi skal forstå at bruge aktivt til glæde for vores beboere og beboerdemokrater.

For at vi yder vores bidrag til, at Danmark også i fremtiden kan nå de ambitiøse klimamål, skal vi sætte mere handling bag bæredygtighedsvisionen. Vi vil oversætte verdensmål til hverdagsmål. Det gør vi ved at tænke det ind på lige fod med for eksempel økonomiske overvejelser. Det gælder både i de små beslutninger i dagligdagen og i de store helhedsplaner.”

 

Hvad optager jer lokalpolitisk?

”Vi fokuserer på at understøtte de administrerede boligselskaber i selv at udvikle lokale strategier og visioner for deres eget selskab. Det er derfor ikke den samme dagsorden, vi har i de enkelte kommuner. Det handler i høj grad om, hvilke drømme og visioner selskaberne har.”

Fællesskabsdag: Ole Jacobsen holder oplæg på DAB’s Fællesskabsdag, hvor han takkede de aktive beboere for deres kæmpe indsats for fællesskabet i boligafdelingerne.

Hvordan interessevaretager I hos jer?

”Vi bruger BL som et naturligt samlingspunkt for varetagelse af branchens fælles interesser. I BL’s kredse bliver der interessevaretaget på tværs mellem selskaberne i kommunerne. På et mere lokalpolitisk niveau tager vi altid udgangspunkt i de pågældende boligselskabers ønsker. Så det er meget varieret, hvordan de og vi sammen griber det an. Vi samler løbende beboerdemokrater fra de DAB-administrerede selskaber til gensidig inspiration og erfaringsudveksling.”

 

Hvad ønsker du for fremtiden?

”Beboerdemokrati og fællesskab skal være det DNA, der gør det fedt at bo alment. Et af de bærende elementer ved at bo alment er fællesskabet og den demokratisk baserede indflydelse på egen bolig og boligområde. For mig at se er det vigtigt at betragte beboerdemokraternes enorme frivillige arbejde som en indsats, som også udvikler sig over tid. Derfor vil vi lykkes med at udvikle og nyfortolke det beboerdemokratiske arbejde, samtidig med at vi driver gode og sunde boliger, der er til at betale for alle danskere, som vælger at bo alment.”

Læs også: Hvad er en almen bolig

Gode råd til landets politikere?

”Pas på den almene sektor! Beboerdemokratiet er unikt og må ikke blive tromlet af unuancerede sparekrav, der reelt tilsidesætter demokratiet i boligafdelingerne og i selskaberne. Den gamle boligaftale mellem regeringen, BL og KL medførte et samlet sparekrav til branchen på 1,5 milliarder kroner. Der skal til efteråret forhandles en ny effektiviseringsaftale mellem de samme parter. Jeg er meget bekymret i forhold til sparekrav, der blot fremskrives. Det udhuler på sigt kvaliteten og den reelle demokratiske indflydelse. Der er talrige eksempler på løbende effektiviseringskrav i den offentlige sektor, som er blevet lanceret som at arbejde smartere og hurtigere, men som reelt har forringet kvaliteten. Tænk bare på SKAT!”

Et godt råd fra direktør til direktør?

”Det gode råd: Vi skal sammen blive bedre til at udbrede den positive fortælling om det at bo alment. Langt hovedparten af vores boligområder er superattraktive, til at betale og med stærke fællesskaber for og af alle typer mennesker, der aktivt har valgt at bo til leje i en almen bolig. Og en lille refleksion: Det har været enormt sundt at skifte branche. Det var et svært skridt at tage, men har givet helt nye perspektiver og fornyet energi i lederskabet.”

Om skribenten

Anja Andersen BL
Anja Robstrup Andersen

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Kredsformand: "Vi skal sikre de rigtige boliger til de personer, der vil bo her”

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Kredsformand: "Vi skal sikre de rigtige boliger til de personer, der vil bo her”

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2884 )

0

Læseliste