06. JAN. 2020 KL. 11:51

Socialminister Astrid Krag må forklare sig om hjemløshed

astridkragcb44981f-foto-claus-bech.jpg

Claus Bech

I hjemløsetællingen 2019 fandt man 6.431 hjemløse personer. Det er et lille fald på tre procent siden den forrige tælling i 2017.

Den seneste store optælling af hjemløse i Danmark fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, viser blandt andet, at der er kommet flere midaldrende og ældre borgere i hjemløshed siden 2017, og at der fortsat er nye borgere, der kommer ud i en hjemløshedssituation. Det har fået Alternativets medlem af Folketinget Torsten Gejl til at kalde Social- og indenrigsminister, Astrid Krag, i et åbent samråd, tirsdag den 7. januar kl. 14.30, om udviklingen.

Ministeren skal blandt andet redegøre for, om hun mener, udviklingen er tilfredsstillende, og hvad hun agter at gøre for at sikre, at der i de kommende år sker et signifikant fald i antallet af hjemløse.

Astrid Krag skal også kommentere, VIVE-rapportens konklusion om at det er en forholdsvis lav andel af hjemløse, der er skrevet op til bolig eller botilbud eller har en bostøtteperson tilknyttet eller en handleplan, som har til formål at skabe sammenhæng i indsatsen.

I hjemløsetællingen 2019 fandt man 6.431 hjemløse personer. Det er et lille fald på tre procent siden den forrige tælling i 2017, hvor der var 6.635 personer i hjemløshed. Faldet er dog så lille, at det ligger inden for den almindelige opgørelses.

Hjemløse er mænd

Ved den seneste kortlægning har der også været et lille fald i antallet af enheder og tilbud, der har indberettet oplysninger. Et forsigtigt skøn er, at dette fald modsvarer et antal hjemløse personer i størrelsesordenen cirka 200 personer. Derved må antallet af personer i hjemløshed ud fra kortlægningen i 2019 vurderes til at være i samme størrelsesorden som i 2017.

Af de hjemløse borgere er 77 procent mænd og 23 procent kvinder.

Mere end hver tredje hjemløs borger fandt i 2019 ophold på herberger og forsorgshjem, og lidt over hver fjerde fandt ophold hos familie og venner. 11 procent blev registreret som gadesovere, det vil sige borgere, som i løbet af tælleugen har overnattet på gaden, i en trappeopgang eller lignende.

Færre unge

Der er sket et fald i antallet af hjemløse unge siden kortlægningen i 2017. Det betyder, at den tidligere tendens til kraftig stigning i antal unge hjemløse er stoppet, og udviklingen er vendt. For de 18-24-årige faldt antallet af personer fra 1.273 i 2017 til 1.023 i 2019, og for de 25-29-årige faldt antallet fra 1.014 i 2017 til 905 personer i 2019. Der er til gengæld kommet flere midaldrende og ældre borgere i hjemløshed siden 2017.

Over halvdelen af de hjemløse borgere har været det i under ét år, hvilket viser, at der fortsat er nye borgere, der kommer ud i en hjemløshedssituation.

Der er i 2019 registreret i alt 100 hjemløse borgere, der er krigsveteraner. Det er 30 flere end i 2017, hvor antallet af hjemløse veteraner var 70 personer.

Ud over de 6.431 hjemløse personer er der også registreret en gruppe på 519 hjemløse migranter uden fast ophold i landet. På grund af en større usikkerhed knyttet til antallet af hjemløse migranter, er denne gruppe ikke medregnet i tallet på de 6.431 personer.

Om skribenten

regnar_m_nielsen.jpg
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Udviklingsplan for Vollsmose vil gå ud over folkeskoler

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Udviklingsplan for Vollsmose vil gå ud over folkeskoler

Artikler

vi anbefaler

Kirsten Friis Hansen 200121 001 Her er 10 gode råd til hjemmekontoret fra kollegaerne i DAB
COLOURBOX23145527 Det er billigere og grønnere at renovere end at bygge nyt
Palle Adamsen 2019 02 08 Nr005 Undersøgelse: Sådan er landets almene boliger repræsenteret i samfundet
Foto Holger Anderson Rikke Lønne 23 BL: ”Almene boliger er med til at mindske social ulighed”
CHO 2019 Stor Imponerende indsats af Landsbyggefonden
Lisbjerg Bakke Al2bolig Endelig Træbygninger er mere klimavenlige og kan give et behageligt boligmiljø
Mariestaerke I Karlemoseparken Borgmester: Blandede byer er stærke byer
Se alle artikler ( 1942 )

0

Læseliste