08. JAN. 2020 KL. 14:16

Housing first bliver bærende i bekæmpelsen af hjemløshed

udvalgsvaerelset.jpg

Foto: Anders Hvid / Mødet blev holdt i Social- og Indenrigsudvalgets mødelokale på Christiansborg.

Stor ros fra social- og indenrigsminister, Astrid Krag, til de almene boligorganisationer i Odense for indsatsen i forhold til at nedbringe hjemløsheden med 40 procent.

Der skal i 2021 udvikles og vedtages en helt ny national handlingsplan for bekæmpelse af hjemløshed…

Tirsdag den 8. januar var social- og indenrigsminister, Astrid Krag, af Thorsten Gejl fra Alternativet kaldt i et åbent samråd om hjemløshedssituationen i Danmark.

Hvis samrådet i Folketingets Social- og Indenrigsudvalg kan bruges som en måling for, hvad fremtidens bærende strategi på hjemløseområdet bliver, så er er det ”housing first”.

Enkelt oversat: Først skal den hjemløse i en bolig, så løser vi det andet i opfølgningsprocessen…

Ministeren sagde det … og repræsentanterne fra de repræsenterede partier nikkede og samtykkede vejen rundt.

Metoden har blandt andet med stor succes været anvendt i Odense.

”Man kan jo se på Odense, hvor man er lykkedes med at knække kurven. Der har kommunen arbejdet tæt sammen med de almene boligorganisationer og har meget aktivt benyttet den kommunale anvisningsret. I Odense har man nedbragt antallet af hjemløse med 40 procent. Det er et godt eksempel, som de øvrige kommuner kan lære af,” sagde Astrid Krag.

Bred indsats

Men ministeren understregede også, at strategien aldrig må komme til at stå alene. Der skal en helhedsorienteret indsats til at løse de problemer, de hjemløse står med.

“Housing first men ikke housing only. For en bolig gør det ikke alene for de store grupper af hjemløse, der kæmper med en vifte af sociale og sundhedsmæssige problemer,” sagde ministeren.

”De hjemløse slås med en bred vifte af problemer. 41 procent af de hjemløse er ramt af psykisk sygdom. 33 procent er afhængige af narkotiske stoffer, 24 procent af alkohol. Og 26 procent er i alvorlige økonomiske vanskeligheder,” uddybede hun.

Indsatsen begynder med børn

Astrid Krag glæder sig over, at kurven over stadig flere hjemløse unge var knækket i den optælling, der blev opgjort af VIVE i 2019. Men hun så stadig det store antal af unge hjemløse som en af hjemløshedens hovedudfordringer. Og indsatsen skal sættes ind tidligere.

”Som statsministeren også var inde på i sin nytårstale, så er det også nødvendigt at se på, om indsatsen over for udsatte børn og unge nu også er god nok. Eksempelvis mener jeg, det er helt afgørende, at vi får sat ind tidligere med den helt rette hjælp, så problemerne ikke har tårnet sig op og givet børnene så store skader, at det følger dem langt ind i voksenlivet.

Og hun henviste i den forbindelse til, at det af den socialpolitiske redegørelse, hun ville afgive dagen efter, fremgår, at 34 procent af de hjemløse unge som børn har været anbragt uden for hjemmet.

Mangel på billige boliger

Socialministeren blev flere gange fra forskellige ordførere spurgt til manglen på billige boliger.

”Manglen på egnede boliger, botilbud, udsættelser fra boliger, manglende muligheder for at kunne overnatte hos familie eller andet netværk er naturligvis også en stor del af problemet, Astrid Krag.

”Vi ved, at manglen på billige boliger er en kæmpe udfordring. Det er noget, som regeringen har været bevidst om fra dag et," sagde ministeren.

Men meget tættere på noget konkret, i forhold til hvordan problemet skal løses, kom ministeren trods gentagende spørgsmål fra især Dansk Folkepartis Carina Adsbøll ikke under samrådet.

”Jeg taler løbende med boligministeren. Det er ham, der har hovedrollen i forhold til at skaffe de ekstra boliger," sagde Astrid Krag.

Om skribenten

regnar_m_nielsen.jpg
Regnar M. Nielsen

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Udviklingsplan for Vollsmose vil gå ud over folkeskoler

Regnar M. Nielsen er journalist og skriver gerne om landets almene boliger med fokus på det boligpolitiske.

Seneste Artikel

Udviklingsplan for Vollsmose vil gå ud over folkeskoler

Artikler

vi anbefaler

Kirsten Friis Hansen 200121 001 Her er 10 gode råd til hjemmekontoret fra kollegaerne i DAB
COLOURBOX23145527 Det er billigere og grønnere at renovere end at bygge nyt
Palle Adamsen 2019 02 08 Nr005 Undersøgelse: Sådan er landets almene boliger repræsenteret i samfundet
Foto Holger Anderson Rikke Lønne 23 BL: ”Almene boliger er med til at mindske social ulighed”
CHO 2019 Stor Imponerende indsats af Landsbyggefonden
Lisbjerg Bakke Al2bolig Endelig Træbygninger er mere klimavenlige og kan give et behageligt boligmiljø
Mariestaerke I Karlemoseparken Borgmester: Blandede byer er stærke byer
Se alle artikler ( 1930 )

0

Læseliste