03. FEB. 2020 KL. 00:00

Udviklingschef: Samarbejde om regnvandsprojekter giver bedre resultat

vandkorridor.jpg

Østbyparken ligger lavt ved Vejle Fjord, og store dele af den regn, der falder andre steder i Vejle, løber ned ad skrænter til Østbyparken.

Udviklingschef i Østerbo Pia Lyngdrup Nedergaard deler sine gode råd til LAR-projekter. Selv har boligorganisationen haft et stærkt samarbejde med Vejle Kommune.

Det er snart 10 år siden boligorganisationen Østerbo i Vejle blev klar over, at der skulle helt nye løsninger på banen for at forhindre oversvømmelser i beboernes kældre i Østbyparken.

Snavset kloakvand stod oftere og oftere op i kældrene, mens regnvand løb ind ved kælderskaktene. Det var skidt for beboernes ejendele i kælderrummene og for bygningernes tilstand. På sigt ville det føre til stigende driftsudgifter og højere priser på forsikring af bygningerne og beboernes indbo. Derfor indgik Østerbo et samarbejde med Vejle Kommune og Vejle Spildevand, der begge har forpligtelser i forhold til at lede regnvand og spildevand væk fra boligområdet.

Det startede som et projekt, der omfattede et boligområde på ca. 1.200 boliger, men er nu endt med et projekt, der tæller næsten en tredjedel af Vejle by.

”Vi har lært, at nogle steder får vi langt bedre løsninger ved at lave dem i samarbejdsprojekter. På den måde løses hele problemet på én gang i stedet for, at kommune, spildevandsvirksomhed og boligorganisation løser hver sin del af problemet,” siger Pia Lyngdrup Nedergaard, udviklingschef i Østerbo.

Vi startede med et projekt, der omfattede et boligområde på ca. 1.200 boliger, men er nu endt med et projekt, der tæller næsten en tredjedel af Vejle by,” siger Pia Lyngdrup Nedergaard, udviklingschef i Østerbo.

Løsningen starter oppe i byen

Østbyparken ligger lavt ved Vejle Fjord, og store dele af den regn, der falder andre steder i Vejle, løber ned ad skrænter til Østbyparken. Derfor omfatter regnvandsløsningen i dag opsamlingsbassiner og håndtering af regnvand udenfor selve boligområdet, så der slet ikke løber så meget vand ned til Østbyparken.

”Vi startede med et projekt, der omfattede et boligområde på ca. 1.200 boliger, men er nu endt med et projekt, der tæller næsten en tredjedel af Vejle by,” siger Pia Lyngdrup Nedergaard.

Samarbejdet førte også til, at Vejle Spildevand og Vejle Kommune nu er godt i gang med at anlægge en åben regnvandsvej og en pumpestation inde i Østbyparken. Regnvandsvejen skal opsamle og føre regnvandet til pumpestationen, som til sidst skal sende det ud i fjorden.

Regnvandsløsningen omfatter i dag opsamlingsbassiner og håndtering af regnvand udenfor selve boligområdet, så der slet ikke løber så meget vand ned til Østbyparken.

Vigtigt alle brænder for det

”Den største udfordring i den type samarbejde er at få fremgang i projektet. Det er vigtigt, at alle parter brænder for det,” siger Pia Lyngdrup Nedergaard.

De tre parter har forskellige beslutningsprocesser og arbejder normalt arbejder under forskellige lovgivninger, men de fandt en fælles juridisk ramme om projektet i den såkaldte medfinansieringsordning. Den administreres af Forsyningssekretariatet, der regulerer den danske vandsektor. Alligevel opstod der tvivlsspørgsmål i løbet af projektet.

”Det er rigtigt svært, når vi sidder med hver vores budgetter og regler. Der er en form for give-and-take i sådan et projekt for alle parter. Alle må gå på kompromis ind i mellem for at få det til at lykkes. Pejlemærket skal være, at der kommer den bedste mulige løsning ud af det,” siger Pia Lyngdrup Nedergaard

                            

Det skal fungere og se godt ud

”Det er også udfordrende at arbejde sammen med os. Parterne skal forstå, at det er beboernes penge og at beboerdemokratiet skal spørges, hvis der sker ændringer undervejs. Det tager tid og kan være frustrerende for en spildevandsingeniør, der lettere kan træffe hurtige beslutninger i et projekt,” siger hun.

En anden udfordring er at sætte præcise grænser mellem medfinansiering og egenfinansiering. For eksempel løber regnvandsvejen ned gennem boligområdet. Den betales af medfinansieringsordningen, mens Østerbo betaler det, der ligger udenfor. Det kan være svært at sætte præcise skillelinjer mellem de to arealer.

”Det har også taget lang tid at beslutte, hvordan vandrenden skal se ud og driftes. Som boligorganisation lægger vi meget vægt på, at det ser pænt ud, hvor det for spildevandsselskabet i højere grad bare skal fungere,” siger hun.

Flere parter skal have et fælles problem for at samarbejde                          

I dag laver Østerbo selv de fleste regnvandsløsninger i andre boligområder uden samarbejde med offentlige myndigheder.

”Vi kan dog se andre boligområder i Østerbo, hvor et samarbejde kunne blive en del af løsningen,” siger Pia Lyngdrup Nedergaard.

”Som boligorganisation kan man altid afsøge mulighederne for samarbejde. Det giver mest mening, når der er et problem som flere parter har en andel i at løse,” siger hun.

Typisk kan der være grundlag for et samarbejde ved separation af regn- og spildevand, hvis kommune eller spildevandsvirksomhed er presset på deres serviceforpligtelse. I Vejle betød de stadig hyppigere skybrud for eksempel, at det offentlige kloaksystem havde svært ved at tage fra i Østbyparken. 

”Samarbejdet med kommunen satte også fokus på, at Østbyparken ligger meget udsat,” siger Pia Lyngdrup Nedergaard.

Efterfølgende har byrådspolitikerne i Vejle valgt at løfte det kommunale serviceniveau for Østbyparken.

                              

Om skribenten

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2923 )

0

Læseliste