14. FEB. 2020 KL. 10:38

Flere anklager mod Bo-Vita

bl_mjolnerparken_111018_001.jpg

Carsten Andersen

Græsrodsbevægelsen Almen Modstand retter i en pressemeddelelse fra den 12. februar kritik af Bo-Vitas kommunikation i en hel serie af beskyldninger mod Bo-Vita.

Blandt andet beskyldes boligorganisationen for, at de boliger, som beboerne får tilbudt, hvis de vil flytte, er markant dyrere, end hvad beboerne betaler i Mjølnerparken. Derudover ligger boligerne ifølge Almen Modstand ofte langt væk fra Mjølnerparken, hvor mange beboere har levet deres liv og har deres netværk,

”Valg af bolig ved fraflytning aftales konkret med den enkelte beboer, der ønsker fraflytning. I aftalen indgår ønsker om geografisk flytning, størrelse af bolig og huslejens størrelse. I øvrigt er det en myte at alle andre boliger i Bo-Vita er markant dyrere end Mjølnerparkens boliger. Det er langt fra tilfældet, siger Steffen Boel Jørgensen.

Beskyldes for lovbrud

Almen modstand beskylder også Bo-Vita for at bryde almenlejelovens paragraf 86. I loven står der, at en boligforening skal tilbyde en lejer en erstatningsbolig i tilfælde af nedrivning, salg og renovering. Det er derudover præciseret, at hvis flytningen sker som konsekvens af salg fra et hårdt ghettoområde “kan der dog alene tilbydes erstatningsbolig inden for det pågældende boligområde.

”I Mjølnerparken genhuser vi i regi af den renoveringsplan, der blev vedtaget allerede i 2015. Mere end tre år før Almenlovens paragraf 86 blev vedtaget. Det fremgår i øvrigt tydeligt af den udviklingsplan, vi arbejder efter, og som er godkendt af både Københavns Kommune og Boligministeriet,” siger Steffen Boel Jørgensen.

”Netop det forhold, at vi tilbyder flytning efter Den Fysiske Helhedsplan gør, at vi kan tilbyde en langt mere omfattende flyttehjælp – herunder også flytning til boliger uden for det pågældende boligområde. Det er der mange beboere i Mjølnerparken der er glade for, herunder de mere end 30 familier, der allerede er flyttet,” fortsætter han.

Tjener ikke penge på salg

Endelig beskyldes formand for Bo-Vita, Jan Hyttel, for hykleri, når han til DR har forklaret, at salget sker for at skaffe flere nye almennyttige boliger.

”Vi kender ikke til nogen konkrete planer, om at salget vil skaffe boliger. Derimod ved man på nuværende tidspunkt, at et salg udløser en klækkelig bonus til bestyrelsen, hvor Jan Hyttel er formand og derfor modtager 50 procent af byggesagshonoraet,” hedder det i pressemeddelelsen fra Almen Modstand.

”Der udbetales ikke vederlag for salget af Mjølnerparken, hverken til bestyrelse eller formand," siger Steffen Boel Jørgensen.

”Det er korrekt, at der udbetales byggesagshonorarer for det eventuelle byggeri, som forhåbentlig snart opføres for provenuet for salget af de 253 boliger i Mjølnerparken. Og det sker efter de gældende regler,” fortsætter han.

Fik du

læst disse?

20200528 104753 4 117Mb (1) Liliegreen: Alvorligt at så få almene boliger fra lokalplaner er blevet bygget
Morten Homann Boligdirektør: ”Vi i branchen ER de dygtigste til det, vi laver”
25674507 D842 4C1e 8544 B375c77970d3 ”Frederiksbergs grimmeste facade” vinder Renoverprisen
IMG 6998 Nyt KAB-hus: ”Vi er ikke et revisionskontor, vi er et foreningshus"
Design Uden Navn (11) Gratis håndbog til dig som almen beboer
Løb Ml Husene Gellerup 18092021 3415 113428 Se billederne: Løb Mellem Husene afviklet i Aarhus og København
Gellerup Book (1) Læs moppedrengen om den politiske by Gellerup
Foto Holger Anderson 42 Opråb fra landets 5 største byer: Lovgivning om børnepasning virker modsat
Foto Holger Anderson Mundbind Turister1 Analyse: Almene boliger skaber plads til alle i de store byer
Se alle artikler ( 2153 )

0

Læseliste