27. APR. 2020 KL. 14:42

”Vi vil være med til at sætte dagsordenen”

arne-juul-slagelse-boligselskab.jpg

Arne Juul fik drømmejobbet, da han blev ansat som direktør for Slagelse Boligselskab.

Der er stor efterspørgsel på almene boliger i Slagelse Kommune, og det går stærkt med byggeriet. Slagelse Boligselskab sætter sig gerne for enden af bordet i de projekter, hvor de kan få indflydelse på byudviklingen i kommunen.

Hvornår blev du direktør i boligselskabet, og hvad er det helt fantastiske ved det?

”Jeg blev ansat som direktør den 1. december 2010. Det var for mig et drømmejob at få, fordi Slagelse Boligselskab har en størrelse, der giver mig mulighed for at komme hele vejen rundt og arbejde med alt fra detaljen til helheden i selskabet. Jobbet giver også mulighed for at få indflydelse på strategien for den almene sektor i hele Slagelse Kommune. Derudover er det en fornøjelse at deltage i udviklingsarbejdet, der går på tværs af hele den almene sektor i samarbejde med BL.”  

Vi skal have alle til at se lyset i, at de digitale muligheder giver en øget effektivitet, som vi kan omsætte til endnu bedre service for vores beboere og kunder.

 Direktør Arne Juul.

Hvad var din indgang til den almene boligsektor?

”Jeg var ansat 12 år i Rødovre Kommune, hvor jeg sluttede af som vicekommunaldirektør. Der havde jeg blandt andet ansvar for tilsynet med de 14 almene boligorganisationer i kommunen. I forlængelse af mit job i Rødovre var jeg ansat som konsulent i 5 år, hvor jeg var med til at lave boligsociale helhedsplaner, proces og støtte til strategi og ledelsesudvikling for de almene boligselskaber. Så indsigten i den almene sektor var bred, og min lyst til selv at sidde med ved bordet i driften og udviklingen af et alment boligselskab var derfor meget stor. ”

Hvad optager jer lige nu?

”Corona-krisen fylder en del lige nu – men vi lærer noget af den. Vi har selvfølgelig stort fokus på sikkerhed – for både medarbejdere og beboere. Det får os til at arbejde på nye måder, som vi kan implementere som nye arbejdsgange i fremtiden. Det er fantastisk at se, hvordan alle træder et skridt frem og tager et øget ansvar for, at vi fortsætter en sikker drift og hjælper det lokale erhvervsliv ved at fremrykke og udbyde nye opgaver.

Nybyggeri og helhedsplaner fylder også rigtig meget lige nu. Vi har fuld gang i byggeriet af nye boliger, både familieboliger, seniorboliger, skæve boliger og ungdomsboliger. Derudover en ny administration til selskabet. Og mange flere boliger på vej. Derudover har vi lige igangsat arbejdet med to helhedsplaner for to af vores afdelinger i selskabet.

Kløverhuset bliver til 36 ungdomsboliger og skal huse Boligselskabet Slagelses nye administration.

For at bidrage til FN’s verdensmål, kører vi projekt ”Livet mellem husene”, som arbejder med at motivere vores beboere og beboerdemokrater til at øge den sociale bæredygtighed i og på tværs af afdelingerne. Boligselskabet har konkret valgt at afsætte en stor pulje fra selskabets dispositionsfond. Den kan både ansatte og afdelinger i selskabet søge midler fra til at realisere de ønskede projekter. 

Så er vi ved at indføre en samlet platform for drift af bygninger og udearealer i hele selskabet og har igangsat en tilstandsvurdering af samtlige afdelinger, så vi får valide data på den kommende driftsplatform.

Mere langsigtet er Strategi 2024 i fuld gang og forventes vedtaget i efteråret 2020. Overskriften bliver ”Større, stærkere og bæredygtig”, og ”ledestjernen” er trygheden i lejens udvikling for alle. Målet skal nås gennem ekspansion, konsolidering og fremtidssikring af både bygninger, boliger, beboerdemokrati og selskabets samlede drift.”

Nordlunden er under opførelse og bliver til en klynge af ni skæve boliger.

Hvad er jeres største udfordring?

”At få forløst det potentiale, der ligger i den digitale udvikling, og de muligheder, det giver. At få alle med ombord, og få alle til at se lyset i, at de digitale muligheder giver en øget effektivitet, som vi kan omsætte til endnu bedre service for vores beboere og kunder, OG som samtidig kan være med til at holde lejen i ro.”

 

Hvad optager jer lokalpolitisk?

”Der er turbo på byggeriet i Slagelse Kommune. Det ligger os meget på sinde, at Slagelse Kommune kan se potentialet i de almene boligskaber som professionelle bygherrer, der kan bidrage med og understøtte den ønskede udvikling i kommunen. Vi kan konstatere, at der er en meget stor efterspørgsel på (nye) almene boliger, og vi arbejder benhårdt på at få muligheden for at opfylde behovet, både nu og i fremtiden.”

Hvordan interessevaretager I hos jer?

”Vi indgår i flere erhvervsnetværk i byen og regionen. Det er lige fra fodboldklubben SBI til Kultur- og Musikhuset. Vi indgår også i samarbejder med både private og kommune, hvor vi udvikler nye projekter. Senest har vi siddet for bordenden af en stor og ambitiøs plan for vores Stadion-område i Slagelse, som involverede private investorer, uddannelsesinstitutioner og store arbejdspladser i kommunen. Herudover indgår vi i nationale netværk og udviklingssamarbejder, som fremmer interesserne for de almene boligorganisationer. For eksempel via EG-executive og bestyrelsen for Boligdirektørforeningen.”

Hvad ønsker du for fremtiden?

”Mit helt store ønske er, at alle på tværs af interesser, både politiske og private, kan blive enige om de store linjer for Slagelse Kommunes fremtidige udvikling. Kommunens potentiale er stort med en utrolig smuk beliggenhed og natur langs Storebælt, en super infrastruktur med motorvej ”lige til døren” og kun godt 1 times kørsel til Storkøbenhavn, Odense og hele Trekants-området. Og ikke mindst en kommune med næsten 8.000 studerende som råstoffet til en stærk fremtid for vores kommune.” 

Der er gode rammer for udeliv i de kommende skæve boliger i Nordlunden.

Gode råd til landets politikere?

”Hold fokus på at skabe rammer for udvikling frem for detailregulering. Vi har igennem arbejdet med effektiviseringsaftalen bevist, at vi kan leve op til at udfylde rammerne, når der samtidig gives en lokal frihed til selv at udfylde dem. Det er netop der, hvor vores demokrati og den demokratiske proces i en lokal kontekst spiller en vigtig rolle. Stil krav og definer den ønskede retning for udviklingen af vores udsatte boligområder. Vi har i dag en professionel og stærk almen boligsektor, der i samarbejde med kommunerne nok skal leve op til at udfylde rammerne meningsfyldt med de forskelle, der er, fra område til område, fra kommune til kommune.”

Et godt råd fra direktør til direktør?

”Uanset om du er stor eller lille, så invester i at skabe rum og tid til den strategiske udvikling af din organisation og dit selskab. Vi skal være med til at sætte dagsordenen for udviklingen af vores selskaber og vores kommuner, og det kræver fokus på at indgå i samarbejder og netværk, både lokalt og kommunalt. Prioriter og brug tiden på det – det kommer ofte godt igen.”

Om skribenten

Anja Andersen BL
Anja Robstrup Andersen

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Se de nyvalgte i BL’s kredse

Anja Andersen er journalist og skriver om drift, byggeri, renoveringer, personportrætter og livet i landets almene boligafdelinger.

Seneste Artikel

Se de nyvalgte i BL’s kredse

Fik du

læst disse?

Oversigt Kbh BL-direktør: Der er brug for tryghed om ejendomsvurderingerne
Notech Ude Ålegræs i vinduerne: Beboere får bæredygtig isolering
Stinewadskaermunch01 Stine bygger bro og får flere udsatte børn og unge ind i foreningslivet
BL 04994 Ny BL-rapport: Flere vil bidrage til fællesskabet, men ved ikke hvordan
DSF9561 Ny hjemløsereform skal afskaffe langvarig hjemløshed
Se alle artikler ( 2901 )

0

Læseliste